Home Mental träning Hur man undviker att påverkas av det negativa informationsflödet

Hur man undviker att påverkas av det negativa informationsflödet

by Charlotta

Stämningsläget i världen är mycket högt för närvarande, nyhetsförmedlarna rapporterar om stegrade konflikter, eskalerande missnöje, starkare polarisering och förvärrade naturkatastrofer. Samtliga resulterar i ett stort lidande för människor, djur, natur och planeten.

Bilder av förödelsen och lidandet, av hoten och hatet och av de aggressioner som planeras förmedlas till människor över hela världen, och över hela världen reagerar människor med rädsla, ångest, skuld och vanmakt.

Det mörka och onda föder mer mörker och mer ondska när förtvivlade och desperata rop på hämnd och vedergällning förverkligas i ett försök att tillfredsställa folkets behov av smärtlindring och samtidigt befästa sin egen position som en stark ledare.

Syndabockar utses och skulden fördelas till alla som anses ha del i orsaken, alla som inte har gjort tillräckligt, som har reagerat för sent eller som inte följer den från styrande håll dikterade åsiktskorridoren. Att peka ut den skyldige i den här typen av situationer är aldrig meningsfullt utan lägger bara energi där den inte gör någon nytta. Det är mycket bättre och mer produktivt att fokusera resurserna på att hantera och åtgärda problemet.

Som enskild människa utan någon speciell samhällsställning blir upplevelsen att man är mottagare av all denna förödande information utan att ha någon möjlighet att påverka det som händer. Det enda man kan göra är att se på när allt går åt pipan. Frustrationen det medför att se ett allvarligt problem och inte kunna göra något år det är för de flesta väldigt besvärande och kan till och med upplevas som förlamande. Människan är problemlösare av naturen och att undertrycka den driften skapar obalans i individen.

Med de förutsättningarna är det naturligt att man mår dåligt, att man plågas av ångest och skuldkänslor och att man blir nedstämd och illa till mods. Det är också fullt naturligt att denna sinnesstämning befästs i kroppen i form av fysiska besvär som sömnproblem, magproblem, irritabilitet, trötthet och huvudvärk.

Det finns dock ett annat sätt att förhålla sig till det som händer och den nyhetsrapportering som i nuläget styr mångas humör. Det går att må bra och känna sig hoppfull och balanserad även när det händer problematiska saker i världen och att göra det är inte på något sätt ett svek mot dem som är direkt drabbade av svårigheterna. Ingen av de drabbade blir mindre drabbad för att någon annan åsamkar sig själv lidande å deras vägnar.

Det första man bör göra är att sluta följa nyhetsrapporteringarna eller, om man känner att man måste hålla sig någorlunda uppdaterad, i alla falla minimera nyhetsintaget till kanske ett tillfälle per dag. Nyhetsförmedling är inte en oberoende verksamhet som speglar hela sanningen och endast sanningen, det finns intressen bakom vilka nyheter som publiceras och hur de publiceras och inget av de intressena handlar om individens hälsa och välmående eller planetens bästa.

Detta är något man alltid bör ha i tankarna om man utsätter sig för nyhetsflödet, sannolikheten att rapporteringen är objektiv är mycket liten, och att urvalet av vilka nyheter som presenteras skulle vara objektivt är helt uteslutet. Någon har valt vad som ska presenteras och hur det ska presenteras och resultatet speglar aldrig hela sanningen. Inte nödvändigtvis för att avsändarna inte vill berätta sanningen utan betydligt oftare för att de inte vet sanningen.

Det man också bör vara medveten om är att det faktiskt finns något alla göra, något som har positiv effekt på det som händer även om det händer på andra sidan jordklotet. Människorna är inte så isolerade från varandra som de oftast tror eller som de till och med vill tro.

Alla människor delar ett kollektivt medvetande som fungerar som ett gemensamt medvetande för hela mänskligheten. Detta medvetande inrymmer allt som alla människor känner och upplever i nuet. I det kollektiva medvetandet finns också många gamla och svåra minnen som bidrar till att nya konflikter lättare blossar upp kring gamla sår och att gamla konflikter har svårt att läka.

I samband med globala händelser påverkas det kollektiva medvetandet som i sin tur påverkar den enskilda individens humör och sinnesstämning. Detta kan märkas till exempel vid årsdagar av internationellt betydelsefulla händelser, vid stora sporthändelser eller massmeditationer. På samma sätt påverkas det vid till exempel naturkatastrofer och krigshot.

Det som en människa känner känner flera och när tillräckligt många känner samma sak märks det som en energiförändring i det kollektiva medvetandet som då börjar påverka ännu fler människor att känna samma sak men utan att de vet varför. Sinnesstämningar kan fortplanta sig snabbt i det kollektiva medvetandet om bara känslorna är tillräckligt passionerade. Av den anledningen sprids rädsla och hat lättare än andra känslor eftersom de ofta upplevs med större styrka och intensitet.

På det sättet kan känslor av hat, skräck, sorg och vedergällning spridas över världen och ge upphov till mer känslor av samma sort hos människor som annars hade varit opåverkade. Det som från början var två enskilda personer som var oense blir snabbt till länder som hatar varandra, om inte människor medvetet börjar bryta kedjan. En god vana är att alltid ifrågasätta de känslor man upplever och ta reda på om de verkligen är ens egna och man äger dess ursprung, eller om de kommer från kollektivet och bör avvisas.

Det hela är en balansakt där resultatet av utfallet bestäms av hur många som låter sig styras av känslorna av rädsla och hat och hur många som medvetet väljer andra och mer gynnsamma känslor. Den grupp som får flest anhängare och som är mest passionerad i sina känslor är den som kommer att dominera det kollektiva medvetandet och bestämma utgången av situationen. Eftersom det kollektiva medvetandet är en energi har det kapacitet att påverka allting annat som består av energi, vilket i praktiken är precis allting.

Det bästa och mest effektiva man kan göra, både för sitt eget välmående och för världens välmående, är att välja sina känslor med omsorg. Det gör man genom att välja hur man tolkar det som sker runtomkring en, vilket värde man ger olika händelser, situationer och personer och genom att, när så krävs, välja ett annat och mer fördelaktigt perspektiv.

Alla situationer kan tolkas på mer än ett sätt och hur man väljer att tolka dem beror delvis på hur mycket korrekt information man har tillgång till och delvis på vilken sinnesstämning man befinner sig i. Innan man väljer sin tolkning och därpå följande reaktion och agerande gör man därför klokt i att utvärdera både den tillgängliga informationen och sin sinnesstämning och vid behov korrigera båda så att man kan göra en bättre tolkning.

I varje situation bör man sträva efter att göra en tolkning som inte dömer någon eller något och inte skapar rädsla eller olustkänslor hos en själv. På det sättet gör man mest nytta för sig själv, sina medmänniskor, djuren, naturen och planeten.

/Buddha kanaliserad av Charlotta

13 comments

Ann-Sofi 8 januari, 2020 - 19:28

Tack för ett tänkvärt och viktigt inlägg!
Har sedan en längre tid enbart försökt hålla mig till nyheterna i vår dagstidning, som är en liten tidning i en mindre ort. En sida Sverige-nyheter och en sida om världshändelser. Det räcker.
En annan sak jag har lagt märke till är att du numera skriver under med som t ex idag: Buddha kanaliserad av Charlotta. Hur menar du med det?
Ann-Sofi

Charlotta 8 januari, 2020 - 19:40

Tack för att du läser Ann-Sofi. Det kommer ett längre inlägg om detta på fredag, men i korta drag så är det inte längre jag som bestämmer innehållet i blogginläggen utan jag får dem till mig via clairkognisens och sedan skriver jag bara ner dem. Idag var det Buddha som hade något viktigt att förmedla, men jag har numera kontakt med många olika multidimensionella energier som vill kommunicera med mänskligheten.
/C

Ann-Sofi 9 januari, 2020 - 07:50

Så bra att du kommer att skriva ett inlägg om det, eftersom det för mig låter lite annorlunda!
Ann-Sofi

Charlotta 9 januari, 2020 - 09:44

Kanalisering är något det inte pratas om så mycket i Sverige än men det är en väletablerad intuitiv kommunikationsform i t ex USA och UK där det finns väldigt många ”channels” som kanaliserar olika multidimensionella energier. Du kanske har hört talas om Ester Hicks som kanaliserar Abraham, Lee Carroll som kanaliserar Kryon eller Darryl Anka som kanaliserar Bashar? De är nog de som är mest kända men det finns massor med andra intuitiva kanaler. De jag nämnde kanaliserar i trans, dvs de låter besökaren använda den egna kroppen och tala direkt med dem som lyssnar, sedan finns det andra som kanaliserar genom att först själv ta emot budskapet och därefter vidarebefordra det genom tal eller skrift, jag gör det senare. Vill du läsa mer om kanalisering finns det en bra beskrivning t ex här.
/C

Christer Ståbis 16 februari, 2020 - 11:01

Det var en fråga jag tänkt att ställa, hur du kanaliserar ? Genom automatskrift eller på ett annat sätt ?

Charlotta 16 februari, 2020 - 11:20

Jag kanaliserar genom min klärkognisans vilket innebär att det dyker upp tankar, ord, meningar, sammanhang och begrepp i min hjärna som inte kommer från mig utan från den individ jag kanaliserar, och jag skriver ner dem som i en diktamen. Ibland kan det vara svårt att skilja på mina egna tankar och kanaliseringen och då tar jag pendeln till hjälp för att klargöra vad som är vad. Jag redigerar också alla inlägg med pendeln som stöd för att undvika att släppa igenom några felaktigheter. Den här arbetsmetoden är dock tillfällig, har jag fått veta, min förmåga att kanalisera kommer att bli bättre med tiden och budskapen kommer då också att bli tydligare och mycket mer detaljerade. Som det är nu begränsans jag av mina förkunskaper, dvs jag har svårt att ta emot material som är helt nytt för mig eftersom jag då inte har något att förankra det i. Jag kan kanalisera i ytterkanterna av mitt kunskapsområde men inte kanalisera något som jag aldrig hört talas om tidigare. Längre fram kommer detta dock inte att vara något problem. I nuläget är jag också väldigt begränsad av min dagsform, känner jag mig ur form på något vis är det mycket svårare att kanalisera och resultatet blir också sämre, med andra ord undviker jag det.
/C

Christer Ståbis 17 februari, 2020 - 15:33

Okej, tack för ditt svar Charlotta ! Då förstår jag. Ja, jag är alltid nyfiken att veta hur andra människor kanaliserar, eftersom jag själv har gjort det genom automatskrift och bara genom det. Jag önskar att jag kunde kanalisera på ett annat sätt (mer direkt) men har tänkt fram till nu att ”man får de gåvor man får”. Fast idag så har jag fått tanken att det går nog visst att kanalisera på något annat sätt. Bara jag tränar det och höjer mina vibrationer. Ja och med tanke på vår ”träd-diskussion” i en annan tråd så verkar det ju som att jag kan både se och höra en del ändå… 🙂 Ja, vi får se vart det leder i framtiden.

Charlotta 17 februari, 2020 - 15:42

Jag är av den uppfattningen, vilket överensstämmer med de besked jag får, att de talanger man använder och tränar på utvecklas. Inte bara det utan om man gör det mesta av de förmågor man har är sannolikheten stor att man får fler. För min del har jag fått besked om att det kommer mer relativt snart så det är ingen överdrift att säga att jag är otålig. Begreppet snart är dock relativt, inte minst när man jobbar multidimensionellt eftersom vi är den enda dimensionen som upplever tid.
/C

Christer Ståbis 17 februari, 2020 - 15:49

Okej, vad trevligt ! (Allt du skrev, utom vårt ”handikapp” här på Jorden med tiden då… 🙂 ) Då ska jag träna mer på att lyssna och se… eller vänta nu, det har jag ju redan tänkt göra med tomtar och träd… 😀

Tomas Karlsson 9 augusti, 2020 - 14:12

Jag tror att kontakt löser mycket av det onda. Om vi har kontakt så finns inget vi och dom utan bara ett vi

Charlotta 9 augusti, 2020 - 14:17

Tack för din input Tomas men jag är rädd att jag inte riktigt förstår vad du menar, utveckla gärna. 🙂
/C

Tomas Karlsson 9 augusti, 2020 - 17:14

Vi är dem vi har kontakt med, dom är de vi inte har kontakt med. Så om vi lyckas upprätta ett allomfattande kontaktnät så finns inga dom, bara ett vi. Och de som tillhör vår vi-grupp är vi vänliga mot

Charlotta 9 augusti, 2020 - 17:23

Ok, då förstår jag. Jag håller med dig med den skillnaden att jag anser att man inte behöver ha fysisk kontakt (möte, telefon, internet, osv) för att uppleva gemenskap med andra människor eller för den delen med djuren, naturen, planeten och världsalltet. Den känslan av samhörighet och att vi alla i grunden är ett kan man också uppnå genom att höja sin medvetenhet och sin frekvens. Även om man aldrig träffar eller pratar med en annan människa kan man känna en intuitiv och medfödd samhörighet med hela mänskligheten som gör att man vill alla väl.
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI