Home Mental träning Livets två delar

Livets två delar

by Charlotta

Sett ur ett filosofiskt perspektiv kan man säga att livet består av två saker, val och upplevelser, det är allt.

Genom att göra olika val så får man möjlighet att uppleva olika saker. Om man är obeslutsam och rädd och undviker att göra val så är det i praktiken också ett val, ett val att låta bli att välja, och även på det viset skapas upplevelser.

Att låta bli att välja gör alltså inte att man slipper uppleva, man bara frånsäger sig möjligheten att själv påverka upplevelsen så mycket som man hade kunnat göra.

Ibland har man upplevelser som har sitt ursprung i andra människors val och som kan kännas orättvisa och oönskade. Andra människors val kan man sällan påverka men genom att i de lägena göra egna val så kan man ändå reglera hur mycket man accepterar att andras val får påverka.

Ibland är valen enkla, ibland är de svåra, och ibland krävs det att man gör rätt val i flera steg för att komma dit man vill. Men i slutänden handlar upplevelsen ändå alltid om vilka val man gör och hur man väljer att förhålla sig till de val man gjort.

Skulle det visa sig att man gjort fel val så finns alltid möjligheten att göra nya val utifrån det läge man befinner sig nu. Inget som är gjort kan göras ogjort men man kan genom nya val förändra sin situation i den riktning man önskar.

Ett felaktigt val kan innebära en omväg eller andra svårigheter, men det betyder inte att det är hopplöst att nå målet eller att det är lika bra att ge upp, det betyder bara att man måste göra nya val för att komma på rätt spår igen.

Det är lätt att fokusera på de konkreta och praktiska valen, som vilket jobb du ska ha, om du ska fortsätta en relation eller inte, vad du ska lägga dina pengar på osv. Men ännu viktigare är hur du väljer att se på dig själv, din situation och ditt liv.

Väljer du att se möjligheterna eller problemen, det som går bra eller det som går dåligt, det du är tacksam för eller det du är missnöjd med, dem som älskar dig eller dem som hatar dig, dina styrkor eller dina svagheter, dina framgångar eller dina misslyckanden, det hoppfulla eller det hopplösa?

Det är de valen som påverkar ditt liv allra mest och det är där du kan göra störst förändring bara genom att träna om tankarna till att tänka mer på det som är bra och mindre på det som är dåligt.

Upplevelser kommer du alltid att ha oavsett vilka val du gör, men genom att göra val som för dig närmare ditt mål för varje steg ,och genom att välja att tänka mer på det som är bra kan upplevelsen bli behagligare och mer glädjefylld.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI