Home Mental träning Tränar du dig i att se möjligheter eller problem?

Tränar du dig i att se möjligheter eller problem?

by Charlotta

Man måste ju tro det på man ser och hör, på det man faktiskt upplever. För hur skulle något man själv ser eller hör eller upplever kunna vara fel?

  • Det är lätt att upptäcka en röd bil om du hela tiden tänker på röda bilar.
  • Det är lätt att upptäcka en möjlighet om du hela tiden tänker på möjligheter.
  • Det är lätt att upptäcka något att vara glad för om du hela tiden tänker på att glädjeämnen.
  • Det är lätt att upptäcka problem om du hela tiden tänker på problem.
  • Det är lätt att upptäcka något att bli arg över om du hela tiden tänker på saker som gör dig arg.

Det du oftast har i tankarna är det som formar dina tankar och därmed också dina känslor och ditt liv. Beskriver dina tankar det du liv du önskar dig? Eller beskriver dina tankar det du är mest rädd för, det du minst av allt vill ska hända eller det som gör dig på sämst humör?

Det är väldigt lätt att dra fel slutsatser om hjärnans förmåga att konstruera och välja tankar. Eftersom hjärnan kan bemästra en rad analytiska och logiska resonemang på bästa sätt så utgår vi gärna från att allt hjärnan producerar är bra och rätt, men så är tyvärr inte fallet.

Hjärnan är av naturen lat och om man lämnar den att styra tankarna på egen hand kommer den att välja de tankar som kräver minsta möjliga ansträngning. De tankar som är lättast att tänka är de tankar man har tänkt flest gånger, dvs de ”spår” i hjärnan som är djupast och mest använda.

Man ska alltså inte förvänta sig att hjärnan av sig själv börjar tänka nya konstruktiva tankar eller byter ut gamla tankar som är fel eller inaktuella, tvärtom så kommer hjärnan att motarbeta den sortens förändring eftersom det kräver mer ansträngning än att tänka samma gamla tankar som tidigare.

Hjärnan kan alltså liknas vid den lataste kompis du har, den som du bokstavligen måste knuffa igång för att det ska hända någonting och sedan vaka över som en hök för att kompisen inte ska maska.

När man väl har insett det inser man också att det är klokt att sätta bevakning på hjärnans aktiviteter så att man snabbt kan stoppa tankar som man vill träna bort och istället ersätta dem med nya och bättre tankar som man vill ha mer av.

Att byta ut uppmärksamheten för röda bilar mot vita bilar kommer alltså inte att ske av sig själv, inte heller kommer du automatiskt att börja uppmärksamma saker som gör dig glad istället för arg, eller att se lösningar istället för problem.

Samtliga dessa förändringar kräver först ett aktivt beslut att det är vad du vill, och därefter att du är uppmärksam på vad ”den lata kompisen” håller på med så du snabbt kan sätta stopp för de gamla vanorna och påminna om de nya. Belöningen är att upplevelsen av livet kommer att bli väsentligt mycket trevligare, roligare och mer konstruktiv när du väl tränat om dina tankar.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI