Home Mental träning Vem bestämmer hur du känner dig, du eller andra?

Vem bestämmer hur du känner dig, du eller andra?

by Charlotta

Hur ofta händer det att andra människor gör dig irriterad eller får dig på dåligt humör? Hur ofta får dagens händelser dig att må dåligt över dig själv eller känna dig otillräcklig?

Man har ofta väldigt begränsade möjligheter att påverka hur omgivningen agerar, hur andra människor kommer att göra, vad de kommer att säga, vad som kommer att inträffa och när det kommer att hända. Allt som oftast blir saker och ting inte som man hade väntat sig och kanske inte alls som man hade önskar och då är det lätt att låta det påverka humöret.

Det är så lätt att låta omgivningen styra humöret och se sig själv som ett offer för omständigheterna. Hur skulle jag kunna vara på gott humör när hon sa så till mig? Vad har jag att glädjas över när jag vantrivs på jobbet? Med den morgonen jag haft så är hela dagen förstörd.

Det är mänskligt och fullt förståeligt att reagera så,  men är det roligt? Känns det bra att lägga sitt välbefinnanade och goda humör i händerna på någon annan? Är det smart att vara beroende av att allt går ens väg för att kunna må bra och känna sig glad?

Livet består till 20% av vad som händer och till 80% av hur du reagerar på det som händer. Det som händer har du begränsad möjlighet att styra, men din reaktion på det som händer har du väldigt goda möjligheter att kontrollera.

Bestäm dig för att ditt humör är det du och bara du som får lov att ha makt över, att det är du som kontrollerar vilka åsikter, uttalanden och händelser som du släpper in i din bubbla och vilka som du bara låter passera förbi utanför. Som med allting annat är förmågan att inte ta in allting och låta det påverka, en förmåga som går att träna upp.

Användabara tankar att ta till kan vara ”Det där handlar inte om mig utan om personen själv.”, ”Personen förmår inte bättre än så här och jag väljer att ha överseende med det.”, ”Vad bra, nu får jag tillfälle att träna på att inte låta mig påverkas av negativa saker som händer.” eller min favorit för närvarande ”Titta där flyger den dumma kommentaren förbi och försvinner bort.”

Ett verktyg som jag brukar dela med mig av till mina coachingklienter är att börja belöna sig själv för det de retar sig på. Varje gång det som irriterar inträffar så får man en poäng eller en slant som man kan spara och sedan göra något trevligt för som man har bestämt i förväg. Det kan vara ett användbart verktyg för att lättare lära sig ta kontroll över irritationsmoment, och kanske till och med kunna vända dem till något positivt.

/Charlotta

2 comments

H 15 mars, 2017 - 21:24

Hej, det här inlägget är något jag behöver tänka på. Lära mig att inte ta in all negativt som man kan bli utsatt för. Men det är en svår övning…

Charlotta 15 mars, 2017 - 21:31

Övning ger färdighet, ge dig själv tid att göra det till en god vana.
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI