Home Personlig utveckling Att välja livsväg när du är 15 år

Att välja livsväg när du är 15 år

by Charlotta

När du är 15 år så är du mitt emellan barn och vuxen. I vissa sammanhang tänker och agerar du redan som en vuxen medan du i andra sammanhang fortfarande är ett barn. Detta är helt i sin ordning och precis som det ska vara. Det finns ingen anledning att skynda dig att bli vuxen för tidigt, var tid i livet har sin egen tjusning och sina egna svårigheter. Det som gör just 15-årsåldern så spännande är att när du står där på tröskeln till vuxenvärlden och kanske har börjat glänta på dörren lite smått så är det dags att välja till gymnasiet, vilket innebär att du i praktiken förväntas veta vad du vill jobba med resten av livet. Visst finns det de som vet med säkerhet vad de vill jobba med redan som 15-åringar och visst går det att ändra sig längre fram, men för de flesta känns det nog ändå som ett ganska stort och lite diffust beslut. Kanske till och med något som orsakar en del oro och sömnlösa nätter. Det finns några olika sätt att gå till väga om du är osäker och inte vet vad du ska välja.

Du kan välja helt utifrån vad du är intresserad av. Även om du inte vet vad du vill jobba med så vet du kanske vad du är intresserad av och inom vilket område du vill jobba och då kan det vara en väg att gå. Efterhand som du går utbildningen och lär dig mer inom det område du är intresserad av så är det också troligt att du blir mer säker på vad du vill jobba med och då är du redan en bit på väg.

Är du väldigt skoltrött och har svårt att tänka dig att fortsätta i skolan överhuvudtaget så välj något som känns rimligt att orka med. Kanske en yrkes-, hantverks- eller lärlingsutbildning passar dig bättre än en teoretisk utbildning. Det innebär visserligen att du inte har samma möjligheter att studera vidare om du skulle vilja det i framtiden, men det är ju också möjligt att du aldrig vill studera vidare och då är det ingen förlust. I vilket fall som helst så är det mycket bättre att välja något som du känner dig inspirerad av och sugen på än att välja något som du kanske inte orkar fullfölja och tvingas hoppa av.

Ibland kan det finnas möjlighet att få jobb direkt efter nian och det kan också vara ett alternativ om du absolut inte vill fortsätta i skolan. Tänk bara på att det kan vara till din nackdel längre fram, om du ska söka andra jobb, att inte ha en gymnasieutbildning eller motsvarande.

Du kan också skjuta det egentliga valet på framtiden så länge genom att välja den gymnasieutbildning som ger dig flest möjligheter längre fram. Om du är sugen på att plugga vidare men inte vet inom vilket område så välj inte utifrån vad som verkar roligast utan vad som begränsar dig minst om du vill läsa vidare efter gymnasiet.

/Coachen

DSC00947

Powered by Calculate Your BMI