Home Personlig utveckling Blir du behandlad av andra som du vill bli behandlad?

Blir du behandlad av andra som du vill bli behandlad?

by Charlotta

Att enstaka människor behandlar dig illa, inte respekterar dig, inte tar hänsyn till dina önskemål, dina känslor och dina behov är något man får lära sig att acceptera om man vill leva med och nära andra människor. Alla kommer inte överens, så är det bara.

Men om du upplever att majoriteten av människor inte behandlar dig på det sätt du förväntar dig att bli behandlad, så som du vill bli behandlad, trots att du själv är vänlig och omtänksam, då finns det anledning att fundera. I synnerhet om dessa människor befinner sig på olika ställen och i olika sammanhang i ditt liv, där deras enda gemensamma nämnare är du.

Trots att det i många fall kan tyckas självklart hur man bör agera så är det inte det för alla, för alla står inte i så stark kontakt med sina egna känslor att de förstår hur deras agerande påverkar andra människor, vad som sårar och vilka effekter deras ord och handlingar får.

Man kan tycka att alla människor instinktivt borde förstå vad som är okej att göra mot någon annan och vad som inte är okej. Man skulle kunna önska att alla kände på sig och bara visste vad som är socialt acceptabelt och vad som räknas som god ton i olika situationer.

Man skulle kanske till och med kunna hoppas att människor besatt en viss förmåga av tankeläsning, i alla fall ibland, så att de spontant förstod vad som förväntades av dem utan att någon behövde berätta det.

Men nu är det inte så verkligheten ser ut, för i verkligheten är det i många fall nödvändigt att tydligt informera andra om vad vi förväntar oss av dem, vad vi vill att de ska göra, var gränsen går och hur vi vill bli behandlade. Vill man ha en förändring så måste man helt enkelt säga ifrån.

”Varför förstår han inte?”, ”Hur kan hon göra så här mot mig?”, ”Varför är människor alltid så elaka mot mig?” Ofta är svaren på dessa frågor inte mer komplicerade än ”För att du inte har berättat det.” och ”För att du tillåter det.”

Om du upplever att människor inte behandlar dig med den respekt, omtanke eller kärlek du förtjänar att behandlas med, så kan det vara för att du inte tydligt har visat dem vad du förväntar dig.

Genom att tillåta andra att behandla dig sämre än du önskar så visar du indirekt att du accepterar beteendet och därmed ger dem grönt ljus att fortsätta som de gör. Även om du inombords kokar av ilska eller gråter av smärta så ändrar inte det något så länge du inte utåt visar att du kräver en förändring.

Människor visar dig i allmänhet inte den respekt och omtanke du förtjänar utan den du kräver, eller den respekt och omtanke du visar dig själv. Det är alltså du som bestämmer reglerna som gäller för hur du vill bli bemött. Det är du som sätter gränserna för vad som är okej och när du börjar känna dig utnyttjad eller illa behandlad.

Men det finns förstås också förtjusande undantag, människor som är lyhörda och omtänksamma av naturen och som läser andra människor som öppna böcker. Har du sådana personer i ditt liv så värdesätt dem!

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI