Home Arbetsliv Curriculum Vitae – CV

Curriculum Vitae – CV

by Charlotta

Del tre i ÖGs jobbsökarskola, hur skriver man ett intressant CV?

CV är en förkortning av latinets curriculum vitae vilket i sin tur betyder levnadsbeskrivning. Här är det alltså meningen att du kortfattat, gärna i punktform, ska beskriva allting som du gjort i ditt liv och som är relevant för jobbet du söker. Det innebär att om du har haft massor med olika jobb så kan det vara klokt att vara mer utförlig när du beskriver de jobb som är intressanta erfarenheter för det jobb du söker nu, medan du bara nämner de andra jobben med företagsnamn, befattning eller vad ditt jobb var, samt under vilken tidsperiod du jobbade där.

Det vanliga är att man skriver CV i omvänd kronologisk ordning vilket innebär att du skriver det senaste jobbet överst, därefter det näst senaste och så vidare. Efter jobben gör du likadant med skolor och utbildningar, börjar med den senaste och fortsätter med den näst senaste och så vidare. Andra saker som en arbetsgivare förväntar sig att kunna utläsa ur ditt CV är om du har körkort och vilket ditt civilstånd är, alltså om du är gift eller ensamstående.

När det handlar om att profilera sig så gör man i allmänhet det mesta av det jobbet i ansökningsbrevet eftersom man där skriver löpande text och har mer utrymme att formulera sig på ett personligt sätt, men det finns några saker man kan göra även i CV:t för att utmärka sig på ett positivt sätt, att väcka intresse hos läsare och göra informationen lättillgänglig.

Det första är att ta med ett väl valt citat från en tidigare arbetsgivare. Om du har fått ett betyg eller ett omdöme kanske där står något om hur väl du har skött ditt arbete och utfört dina uppgifter eller hur trevlig och pålitlig du är. Det kan du använda som ett citat och placera överst i ditt CV. För en möjlig framtidiga arbetsgivare säger det mycket att få läsa att en tidigare arbetsgivare uttalar sig positivt om dig.

Det andra är att när du skriver vilka arbetsplatser du jobbat på också ta med vilka resultat du uppnådde på respektive jobb. Det kan till exempel vara att du organiserade ett förråd så att alla anställda lättare hittade det de behövde, eller att du lyckades minska utgifterna för din avdelning eller att du toppade säljligan två år i rad, eller något annat som visar på hur väl du utfört dina arbetsuppgifter. Detta är också något som gör intryck på den som läser brevet för det ger information om att du har gjort bra ifrån dig på jobbet inte bara att du haft ett jobb.

Har du några speciella kompetenser eller erfarenheter som är relevanta för jobbet du söker så ska de också stå med i CV:t, det kan handla om språkkunskaper, utlandsvistelser, programmeringsspråk, truckkörkort eller något annat som kan vara till din fördel. Något som däremot INTE ska vara med i CV:t är dina referenser, men mer om det en annan gång.

/Coachen
DSC01278
Powered by Calculate Your BMI