Home Personlig utveckling Det är bra att misslyckas

Det är bra att misslyckas

by Charlotta

Ur Arkivet:

Det låter kanske konstigt men jag menar verkligen att det är väldigt bra att misslyckas, av en mängd olika anledningar.

Varje gång du misslyckas innebär det förvisso att du inte når det mål du hade satt upp, men istället får du kunskaper och fått erfarenheter som du aldrig skulle fått annars. Så att misslyckas är ett utmärkt tillfälle att lära dig saker både om det du försöker uppnå, om dig själv och om andra.

Ett misslyckande kan också vara ett tillfälle då du knyter nya kontakter. Kanske blir du tvungen att kalla in hjälp av någon som du inte samarbetat med eller haft kontakt med tidigare. Alla nya kontakter med människor innebär dörrar som öppnas och möjligheter till att utvecklas, både för dig och för dem. Det kunnande och de kontakterna som misslyckandet förde med sig kan i sin tur leda till nya tankar, idéer och möjligheter som du aldrig skulle fått annars.

Alla framgångsrika människor, idrottsstjärnor, företagsledare, konstnärer, artister osv har ett stort antal misslyckanden bakom sig, misslyckande som i slutänden har gjort dem framgångsrika.

Genom att tänka att det inte bara är okej att misslyckas utan till och med något bra, så avdramatiserar du misslyckandet och gör det till något helt ofarligt som händer lite då och då men som inte är något att bekymra dig över, utan tvärtom vara tacksam för.

Detta betyder förstås inte att du ska sikta på att misslyckas för att vinna fördelar, det går nämligen inte att lura livet på det viset, utan självklart ska du sträva efter att lyckas. Det viktiga är att tro på det du gör och satsa allt du kan, men om det inte går som du tänkt dig så se inte misslyckandet som ett bittert slut på ditt projekt utan som en inspirerande första steg på projektet som nu har förutsättningar att bli så mycket bättre.

”Misslyckas igen. Misslyckas bättre.” skrev Samuel Beckett.

Det är genom misslyckandena det nya och oväntade träder fram, tankarna som man aldrig hade tänkt om man lyckats, kunskapen man aldrig hade fått utan hinder som måste forceras. Att misslyckas innebär att lockas till att hitta nya vägar som man annars inte skulle upptäckt. Så fortsätt att misslyckas, gör det till en konst, se det som en förmån, och misslyckas lite bättre för varje gång.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI