Home Hälsa Är ditt välmående samhällets ansvar?

Är ditt välmående samhällets ansvar?

by Charlotta

Varianter på dagens rubrik syns ofta i samtal och diskussioner människor emellan och jag erkänner att jag kan uppleva den inställning som smått provocerande, men även om uttrycket instinktivt känns främmande för mig så måste jag medge att det finns en viss sanning i det.

Ett samhälle har onekligen ett ansvar för sina medborgare, genom att vara en del av ett fungerande samhälle så förväntar man sig att vissa saker ska fungera till ens fördel annars hade det inte funnits någon vits med att leva i större grupper med gemensamma regler och styre. Men samtidigt ska vi komma ihåg att det är vi medborgare som utgör samhället och som väljer dem som ska styra landet, samhället är vi alla tillsammans och inte någon allsmäktig föräldrafigur med obegränsade resurser.

Var samhällets ansvar för medborgarnas välmående slutar och var individens ansvar för sitt eget välmående börjar är öppet för diskussion, och jag är övertygad om att det finns väldigt många olika åsikter om var den gränsen går, och inte minst var den bör gå.

Personligen föredrar jag att lägga ett större ansvar hos individen och ett mindre på samhället, helt enkelt för att jag hellre styr och ställer med mitt liv själv än lämnar över det ansvaret i en främlings händer. Ingen kan mig och mitt liv lika bra som jag och då är det mest rimligt att jag också har så mycket kontroll över det som möjligt.

Många andra föredrar att lägga så mycket ansvar som möjligt på samhället och uppleva att de blir omhändertagna vad som än händer, de litar mer på andra än på sig själva när det kommer till att fatta livsavgörande beslut och ta ansvar för allt som kan hända.

Vilket man anser vara rätt och fel sätt är snarast en ideologisk fråga eller kanske en filosofisk fråga, men det fina är att det spelar egentligen ingen roll. För det viktiga är inte hur det borde vara utan det viktiga är hur ditt liv ser ut just nu och att du faktiskt kan påverka det.

Om du inte är nöjd med ditt liv eller hur du mår så är du i din fulla rätt att sätta dig med armarna i kors och säga att det är samhällets ansvar att se till att ditt liv är bättre än så här. Risken är dock att samhället inte kommer att ha kapacitet att leva upp till dina förväntningar och att ditt liv inte kommer att förbättras nämnvärt. Kanske kommer det revolutionerande förbättringar i samhället så småningom, men är det verkligen värt att vänta och se om det kommer att inträffa under din livstid?

Oavsett om du tycker att samhället fungerar dåligt och att vissa saker egentligen inte borde vara ditt ansvar, så har du möjligheten att göra ett annat val. Du kan konstatera att det kanske är så att samhället borde hantera situationen bättre och att du kanske borde få mer hjälp i ditt liv, men att du inte behöver vänta på att det ska förändras för du kan själv ta saken i egna händer för att göra livet bättre.

Det behöver inte vara stora, monumentala förändringar för att det ska vara lönt utan ofta är det små saker som i längden kan göra väldigt stor skillnad. Ibland kan det räcka med att ändra inställning för att man ska se att det ljusnar vid horisonten.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI