Home Personlig utveckling En person kan ändra allt

En person kan ändra allt

by Charlotta

Grupper lever sitt eget liv. När en grupp bildas genomgår den olika utvecklingsfaser innan alla har funnit sina roller och gruppen och relationerna inom gruppen har mognat och stabiliserats. De faser man vanligtvis pratar om är följande fem:

  1. Initialfasen
  2. Smekmånadsfasen (formandet)
  3. Konfliktfasen (stormandet)
  4. Samarbetsfasen (normerandet)
  5. Separationsfasen

De här faserna är applicerbara på alla typer av grupper. Ibland kan en grupp genomgå en av faserna så snabbt att man knappt hinner märka av den och ibland stannar gruppen flera år i samma fas. Allt beror på omständigheterna. Om gruppens sammansättning förändras rubbas alla positioner och gruppens utvecklingsprocess, och gruppens utveckling startar om från början med initialfasen. Detta gäller både om det tillkommer en eller flera medlemmar eller om en eller flera medlemmar försvinner, men det är mer märkbart i små och tajta grupper och blir mindre märkbart desto större gruppen är och desto sämre sammanhållingen är.

Det här är något som kan vara bra att känna till och tänka på inte bara när det gäller arbetsgrupper på jobbet utan även i det privata livet. Om en ny person kommer in i en etablerad grupp, kanske tjejernas syjunta, killarnas matlag, fotbollslaget, en grupp på ett forum, en liten tajt FB-grupp, eller när ett nytt par ansluter till gänget som träffas för parmiddag varje månad, så kommer det att hända saker i gruppen. Först blir det så trevligt, så trevligt och alla har det såå mysigt. Men sedan kommer det att röra om lite i grytan innan det blir lugnt och trevligt igen, om alla står ut med den turbulenta fasen vill säga, för annars börjar det om från början ännu en gång.

När det blir rörigt i en grupp efter att en ny person tillkommit behöver det alltså inte alls betyda att det var fel person man välkomnade in i gruppen, utan det är bara en fas man ska ta sig igenom för det är så grupper fungerar. Samma sak gäller om någon person lämnar gruppen och kvarvarande medlemmar upplever att hela gruppen rasar samman. Såvida det inte faktiskt var gruppens ledare och enda sammanhållande länk som försvann, så kommer gruppen att utvecklas och alla kommer att hitta sina nya positioner och så lugnar det sig igen. Det kan också vara så att allt en dåligt fungerande grupp behöver är ytterligare en person som balanserar de övriga medlemmarns och så kan gruppen börja om sin utveckling och bli väl fungerande och harmonisk. Grupper lever sina egna liv och består inte enbart av summan av de ingående medlemmarna.

/Coachen

DSC01207

Powered by Calculate Your BMI