Home Allmänt Vetenskap kontra vetskap

Vetenskap kontra vetskap

by Charlotta

”Vetenskapligt bevisat.”

I egenskap av bland annat ingenjör och fysiker borde detta uttryck vara en av mina käpphästar, något jag kan förlita mig på vid osäkerhet. Istället har det på senare år blivit precis tvärtom. Uttrycket ovan kan vara ett av vår tids mest missbrukade och oförtjänt välansedda uttryck, ungefär som en modern trojansk häst.

Uttrycket ”vetenskapligt bevisat” lever så gott som uteslutande på gamla meriter för i dagsläget är många vetenskapliga bevis knappast värda pappret de är skrivna på. Allt oftare är det tyvärr inte längre vetenskapen som styr resultaten man får fram utan finansiären som bekostar forskningen. Det finns alltså en agenda som styr forskningen istället för ett objektivt intresse att finna ett svar.

Om man istället för att zappa bort från reklamen faktiskt lyssnar på vad de säger så upptäcker man att allt från blöjors uppsugningsförmåga till vitaminers effekt numera är ”vetenskapligt bevisat”, och anledningen är helt enkelt att det är ett begrepp som säljer. Vad få tänker på är att man kan ”vetenskapligt bevisa” nästan vad som helst om man bara ser till att utforma experimentet på rätt sätt. Om man sedan inte är alltför nogräknad med hur datan hanteras (vilket det visar sig gång på gång att allt fler inte är nuförtiden) så finns det inte längre några gränser för vad man kan bevisa vetenskapligt.

I andra vågskålen har vi uttrycket ”personliga erfarenheter”, ett begrepp som förespråkarna för ”vetenskapliga bevis” föraktfull fnyser åt och kallar anekdoter, med motiveringen att är informationen inte vetenskapligt bevisad så är den inte värd något.

Men om den vetenskapliga bevisningen inte längre är fullt så vetenskaplig som man skulle önska utan drivs av ekonomiska intressen, så är det en högst relevant frågeställning om inte ”personliga erfarenheter” är information med ett betydligt högre värde såväl som högre sanningshalt.

För att vetenskapen överhuvudtaget ska vara relevant måste det också finnas en öppenhet för att vi inte vet allt, att det fortfarande finns mer att upptäcka, och att bara för att vi ännu inte har kompetensen att mäta eller analysera något så är det inte samma sak som att det inte existerar.

Vetenskapen har genom historien haft en mängd teorier om hur världen fungerar och som först tagits som sanningar men som senare visat sig vara felaktiga. Alltihop baserat på den tidens ledande vetenskapliga forskning.

Vilka vetenskapliga sanningar accepterar vi idag som senare kommer visa sig vara helt uppåt väggarna? Vad blir nästa revolutionerande upptäckt, kanske något som många av oss redan känslomässigt eller själsligt har vetskap om men som ännu inte kan mätas eller bevisas vetenskapligt?

Det enda man med säkerhet kan säga är att det är oerhört dumdristigt att påstå sig vara tvärsäker på huruvida fenomen existerar eller inte baserat på om vi i dagsläget kan mäta dem eller inte. Människan har historiskt sett aldrig suttit inne med all kunskap och hela sanningen om livet och världen, så varför skulle vi göra det just nu?

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI