Home Personlig utveckling Hemligheten med att vara människa

Hemligheten med att vara människa

by Charlotta

Ibland kan jag inte låta bli att fråga mig själv hur vi hamnade här? Inte vi här och nu personligen, men vi som människor och samhälle. Är det av ett kollektivt oförstånd som vi har konstruerat en värld som vi egentligen inte vill leva i? Inte klarar av att leva i? Inte orkar leva i?

Eller är det en liten klick maktgalningar som avsiktligt och med berått mod styrt utvecklingen i den riktning som var mest ekonomisk lönsam för dem, och som samtidigt förledde människor att sluta ifrågasätta det konstiga och onaturliga och istället börja ifrågasätta sig själv?

Kanske är det lite av båda delar, men resultatet är i vilket fall ett liv och samhälle som på många sätt fungerar förvånande dåligt, i alla fall om man ser till den enskilda individens upplevelse och välmående.

Det är komplett omöjligt att bara se till en del av människan, vill man ge människor en chans att må som bäst och leva som bäst så måste man se, förstå, vårda och respektera hela människan, kropp, psyke och själ. Att bara behandla den ena delen och förvänta sig goda resultat är att inte till fullo förstå vilka intrikata varelser vi människor är, och ändå är det så de flesta vårdande och utvecklande yrkeskategorier arbetar idag.

Vi har en viss yrkesgrupp som ägnar sig åt kroppen, och den gruppen är i sin tur indelad i hur många underkategorier som helst där varje delgrupps kunskaper är fokuserade på en liten del av den fysiska delen av den mänskliga organismen. Nästan som om våra kroppar inte ens satt ihop överhuvudtaget.

Vi har en annan yrkesgrupp som ägnar sig åt den mentala delen av människan, eller i sanningens namn har vi många olika yrkesgrupper med olika titlar och inriktningar som fördjupar sig i detta. Och sedan har vi en tredje och helt särskild grupp som ägnar sig åt det själsliga, en grupp som anses så apart i vårt moderna samhälle att allt som handlar om tro och andlighet förknippas med att vara annorlunda och lite konstig, och som många därmed tar avstånd från helt.

Dessa tre stora och brokiga yrkeskategorier vårdar och värnar alltså samma människor med i grunden samma problem men de ser bara var sin liten del av människan, och de samarbetar inte ens. Faktum är att de oftast inte bryr sig om varandra överhuvudtaget, mer än möjligen att de kastar sneda blickar åt alla som sysslar med något mindre viktigt än vad de själva gör.

Samtidigt går vi människor omkring som de komplexa organsimer vi är, med en väv av intrikata problem och upplevelser som innefattar både kropp, psyke och själ, utan att få varken förståelse eller respekt. Är det någon som känner lukten av vansinnet?

En av de saker jag allra starkast vill lyfta fram här på bloggen är att alla tre delarna är precis lika viktiga för hälsa och välmående, att vi måste börja se oss själva som en helhet istället för en mängd separata delar.

Det är därför bloggen inte bara handlar om personlig utveckling eller mental träning, vilket är det vanliga inom coaching. Det är också därför som jag inte bara skriver om hälsa och naturlig läkning även om det är en väldigt stor del av mitt intresse, och det är också därför som detta inte enbart är en andlig blogg som handlar om själen, livet efter detta, attraktionslagen och andra själsliga upplevelser trots att det är en stor och naturlig del av min vardag.

Jag skriver, gärna och inspirerat, om alla tre delarna eftersom alla är precis lika viktiga för att vi människor ska kunna känna harmoni, balans, välmående och glädje. Kropp, psyke och själ bildar en finmaskig och avancerad väv av trådar som i slutänden alla hänger ihop. Drar man i en kommer alla de andra att påverkas.

Samhället har inte förstått det än, men om vi själva börjar med att förstå och acceptera det, och även leva efter det, så kommer samhället att bli tvunget att anpassa sig.

/Charlotta

14 comments

Annica 9 november, 2017 - 12:06

Vad bra och klokt du skriver om oss människor och det samhälle vi lever i.
❤❤❤
Jag känner både glädje och sorg när jag läser din text.
Glädje för att du med flera har förstått helheten men sorg över att vi människor far så illa för att just denna medvetenhet inte existerar fullt ut i vårt samhälle.
Jag har många gånger i min kontakt med vården känt denna utsatthet.Det är inte bara min kropp och hjärna som är trasiga av stress.
Själen mår dåligt men tankar om vår själ existerar inte i vår svenska sjukvård.
Själen jämställs med hjärnan.
Lite mediciner så lagar vi hjärnan och allt är frid o h fröjd igen .
Men så fungerar det inte.Allt är inte bara kemiska obalanser i vår hjärna.
Vi består av något större.
Jag berättade för min psykolog att jag också hade besökt ett medium för vägledning.
Att jag tror vi har skyddsänglar som kan ge oss styrka när vi som mest behöver det.
Ett besök som gav mig hopp om ett tillfrisknande och nya tankar om varför jag kraschade och blev sjuk.
Varför har samhället blivit som det här blivit?
Om vi nu inte ens mår bra av att leva i det utan allt fler känner missmod och hopplöshet.
Känner en enorm stress kring att återfå arbetsförmåga men jag kämpar för att ha en livsförmåga.
Det är den jag måste hitta igen i detta samhälle där jag inte klarade stressen och pressen i att prestera på en omänsklig nivå .
Försöker lyfta min medvetenhet kring att vi alla ingår i något större och att vi är här på besök.
Du skrev så bra i ett tidigare inlägg om livet som en nöjespark.Några stannar en kort stund och åker några turer.Andra stannar till stängningsdags.
Det ger mig en tröst när livet just nu känns så oändligt svårt att klara av i denna kropp som är sjuk och utmattad.
Får mig att inte tappa modet.
Hoppas att vi på sikt kan få ett bättre samhälle där vi ser hela människan och formar samhället så.
Jag blir så glad av att läsa dina texter.
Jag tror du lyfter många med dina texter.
❤❤❤
Allt gott.
Kram från
Annica

Charlotta 9 november, 2017 - 12:14

Tack Annica! ❤️ Det är viktigt att acceptera att man är där man är med allt vad det innebär, eftersom man måste veta var man befinner sig för att kunna ta sig därifrån. Har man inte fullt ut accepterat sitt nuläge jobbar man från en felaktig utgångspunkt och då är det svårt att komma någon vart.
/C

Peter 9 november, 2017 - 22:00

Återigen ett väldigt intressant och bra inlägg. Jag känner att jag måste dela med mig av några reflektioner som genast poppar upp i huvudet då jag tycker att det är ett så intressant ämne, så här kommer en ganska lång kommentar… 🙂

Inlägget är i någon form en verklighetsbeskrivning, eller fundering kring vår verklighet och hur vi bör beskriva den. Alla här inne är nog rätt väl införstådda med att något är fel med världen av idag. Om världen av idag är fel, så måste det ju innebära att det finns en ordning så som världen egentligen ska vara – alltså rätt. Denna universums ordning är inget okänt begrepp för mänskligheten, men snarare bortglömt idag. De gamla grekiska filosoferna kallad det logos – universums ordning. Logos är ett komplext ord som innefattar många betydelser så som logik, universums ordning, gud, ord, etc., men på svenska är det översatt till ord. Grekisk filosofi är inskriven i nya testamentet som ursprungligen skrevs på grekiska. Johannesevangeliet inleds (jo, jag citerar bibeln här, framstår kanske som halvgalen, men det är en risk jag tar 😉 ):

”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”

Byt nu ut ordet/ord mot logos (med allt vad det nu innebär) och texten får en helt annan mening. Den beskriver den inneboende ordningen som universum är menat att ha, och som skall vara. Varför citerar jag då bibeln här – jo, för att jag tror att, i grund och botten, så är problemen vi ser i världen idag inte sprungna ur kollektivt oförstånd eller girighet. Utan de stammar ur en dimension som ligger utanför den materiella som vi kan se och ta på. Jag har ägnat mycket tid till att studera världens problemen och desto djupare jag grävde desto mer visade sig problemen vara medvetet skapade och inte några misstag. En ofattbar ondska framträdde, och det visade sig att den är starkt religiöst driven. Därmed inte sagt att mycket av problemen beror på girighet eller misstag, absolut är det så. Men ju längre upp i maktens sfärer som man tittar desto tydligare blir de religiösa förtecken. Som jag tolkar det är våra verkliga makthavare satanistiskt inriktade, psykopati är också en beskrivande term.

Den som vill ha en väg in i den dolda makten kan kolla upp Carroll Quigley och hans bok ”Tradgedy and hope”. Quigley var en tid arkivarie åt Councill of Foreign Relations (CFR) och fick i uppgift att skriva en bok om CFR. Boken föll dock inte organisationens företrädare i smaken som försökte stoppa den, men ut kom den iallafall.

Så genom insikten om att världens problem i mångt och mycket är skapade av människor som tror och tillber mörka krafter, så började jag istället titta in på den lite ljusare sidan av andevärlden, och det har gjort mig mycket gott.

Jag delar din uppfattning om att livet är evigt via själen. Att vi människor existerar på flera plan. Och detta är ju knappast något nytt påfund. Alla kulturer har väl haft någon form av religion och andetro. Det är bara den kommunistiska kulturen och den västerländska moderna kulturen (de två har mycket mer gemensamt än vad som syns på ytan, de har samma slutmål) som på varit så här sekulariserade. Och inga andra kulturer har väl skapat så mycket lidande och problem som dessa två. Lustigt sammanträffande kan tyckas…

Om man bläddrar vidare i bibeln så hittar man det här citatet som beskriver problemet från ett lite annat perspektiv:

”Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.”

Jo, nu har jag citerat bibeln två gånger, jag måste vara tokig på riktigt nu. 😉
Men ett sätt jag ser på citatet ovan är att om vi människor i vår kultur vänder oss bort från ordning och moral så lämnar vi fritt spelrum för ondskan att ta över. Vi blir själva en del av problemet genom att inte kunna formulera det, än mindre bekämpa det. Vi förleds av materialism och lustar, och vet till slut inte vad som är upp eller ner. Vi dör, som du skrev häromdagen, inte av ålderdom, utan av näringsbrist i en värld som egentligen badar i resurser. Det var aldrig menat att vara så…

Jag har kommit till den punkten där jag tror att vi inte kan lösa problemen som vi möter utan någon form av kulturell förändring i riktning mot gudstro och religion. För problemen är i grund och botten kulturella och religiösa, och jag tror inte att vi kan hitta någon ”vetenskaplig” eller teknisk lösning på dem.

Sen måste jag bara tillägga att jag inte är någon bokstavstroende bibelfanatiker, men jag tycker att det finns mycket intressant och bra att hämta där. 🙂

Charlotta 9 november, 2017 - 22:37

Tack för din kommentar Peter, som vanligt har du många intressanta synpunkter och jag delar de flesta av dem. Kanske alla. 😉 Bibeln är ju inte bara en religiös skrift utan också ett historiskt dokument så det finns all anledning att intressera sig för innehållet. Intressant med översättningen av logos, det är tankeväckande. När jag skrev girighet gick mina tankar till Rothschild, Rockefeller, frimurarna, Soros och det som populärt kallas Illuminati, så jag tror att vi är inne på samma spår. Jag tror också att en ökad nivå av andlighet och medvetenhet är nödvändig för att mänsklighetens utveckling ska gå åt rätt håll, begreppet religion undviker jag dock gärna eftersom det handlar mer om tvingande strukturer än om genuin andlighet.
/C

Peter 10 november, 2017 - 20:11

Roligt att du uppskattar mina tankar. Du har givit mig så mycket genom din blogg, kul att kunna få ge något litet tillbaka. 🙂

Trevlig helg!

Hanna 10 november, 2017 - 11:46

Härliga tankar och funderingar, kanske är det så att vi Egentligen inte förstår ett dugg…men det spelar ingen roll, varför vi är här, varför, egentligen, till allt. En bok som är rolig och intressant att läsa är denna tycker jag.
https://www.bokus.com/bok/9780757305627/what-the-bleep-do-we-know/ .
”Om du söker efter meningen i livet, sluta ansträng dig!”/Echard Tolle.
”När du inser hur perfekt allt är kommer du att luta huvudet bakåt och skratta åt himlen.”/ Buddha

Det är härligt att förundras över allt. Tack för inlägget <3

Charlotta 10 november, 2017 - 12:34

Tack för dina tankar och för boktipset Hanna!
/C

Johanna 11 november, 2017 - 08:14

Hej Charlotte!
Nu var det längesen jag kommenterade. Hoppas det är bra med dig 🙂
Jag funderade på det här med ryggvärk och spänningar när jag läste inlägget. Det känns komplext att komma tillrätta med. Jag tänker att rent kroppsligt är det kanske bra med massage och rätt träning, men om det orsakats av stress eller livsstil och tankar som lagrats i kroppen hur undviker man då att skapa nya?
Jag tänker på hur blir man mer medveten och lär sig signaler och att lyssna på sig själv? Vad som är det rätta, bästa och snällare mot sig själv. Jag uppfattar det som att lyssnar man inte blir kroppen som en soptunna som får bära allt!
Kram Johanna

Charlotta 11 november, 2017 - 10:03

Hej Johanna! Du har så rätt, så rätt. Mycket av det vi uppfattar som fysiska besvär har sin grund i att känslor, upplevelser och trauman manifesterar i kroppen. Till viss del kan man undvika det genom att aldrig stänga in eller trycka ner känslor utan att låta dem få finnas och att leva igenom dem istället, men att helt undivka att något fastnar är svårt. Det finns en mycket bra bok av Louice L Hay som heter ”Du kan hela ditt liv” som handlar om det som kallas metamedicin, alltså känslors påverkan på kroppen och hur man kan frisätta dem, läs gärna den. Det finns också en del alternativa terapier som behandlar just detta, en av dem håller jag precis på att lära mig och inom kort kommer jag att börja erbjuda gratis healingsessioner av känslor som manifesterats i kroppen, så håll utkik! 🙂
/C

Johanna 11 november, 2017 - 13:21

Tack för boktipset 🙂 Ska definitivt hålla utkik, vilken taiming att du håller på att lära dig det, spännande!
Kram Johanna

Peter 11 november, 2017 - 10:24

En fundering ytterligare kring detta med logos. Jag tror att universums ordning finns inom oss alla, vi är precis johannesevangeliet säger varelser av logos. Och det är vår förmåga att agera kärleksfullt, att vara ärliga, att vara rättfärdiga. Det är vår inre röst och kompass, det är vår själ. Vi är i grund och botten varelser med fri vilja och vi kan därför välja att agera förnuftigt, eller oförnuftigt. Att följa vår inre kompass eller inte.
Om vi är omedvetna om detta oftast lättare att göra det lustfyllda istället för det rättfärdiga. T.ex. är det oftast enklare att söka tröst i flaskan, sockret, konsumtionen eller Tv:n när livet känns surt, istället för att vara förnuftig och ta ansvar och söka bättre alternativ. Detta är oftast inte ett medvetet val, utan snarare känslostyrt. För visst kan ett par glas vin, en ny jacka, en kärleksaffär, eller några avsnitt av säsongens nya hbo-serie tillfälligt mota ångestens tröttsamma närvaro.

Lustarna är alltså förrädiska i den mening att de kan låsa fast oss i jobbiga situationer och omedvetenemhet om oss själva och bättre alternativ. Detta har varit välkänt i skarorna av högre medvetna människor sedan evigheter. Och har nyttjats som kontrollmedel. Och nyttjas kanske mer än någonsin som kontrollmedel. Idag har vi, genom kulturell manipulation, blivit så omedvetna att vi bokstavligt talat tror att frihet är att fritt få exploatera våra lustar och fly ansvar. Vi har förväxlat kärlek med sex och passion, skönhet med ytlighet, pengar med genuin trygghet, vänskap status och prestige.

Jovisst, jag tillåter mig att måla med stora penseln här. Men egentligen är det inte svårare än att vi förleda att söka kickar istället för att arbeta för det som långsiktigt gör oss lyckliga. Att följa vår inre kompass.
För den som föredrar en biologisk förklaring är det att hänfalla till dopaminberoende via de primitiva delarna av hjärna istället för den konstruktiva frontalloben. Resultatet är att vi blir offer för våra känslor och medvetandet sjunker, vi blir helt enkelt dumma. Detta är kanske bäst uttryckt i citatet ”En människa har så många härskare som han har laster”. Detta tror jag är en av orsakerna till att vi traditionellt fördömt mycket av det beteende som vi idag hyllar och eftersträvar.

Men det positiva är ju att vi kan välja och göra annorlunda. Så om vi tror att det finns en ordning som skall råda, så kan via alla vara en del av antingen problemet eller lösningen. Jag menar inte att det är enkelt, men det är ju precis här som din blogg kommer in i bilden Charlotta. Du hjälper ju människor att finna sin styrka och inre röst, att inte bli offer utan att ta ansvar och jobba för det långsiktigt rätta; både för sig själv och andra (det hänger nog ihop).

Nu blev det en lång kommentar igen, jag tycker visst att det är roligt att skriva. 🙂

Charlotta 11 november, 2017 - 14:12

Det är helt ok med långa kommentarer, såvitt jag vet är kommentarsutrymmet obegränsat. 😉 Jag håller med dig, i människans iver efter frigörelse och självständighet har hon förlorat den struktur och det moraliska regelverk som krävs för att livet ska kunna vara på allvar njutningsfullt, men även känslan för sitt ursprung och kontakten med sitt egentliga jag, själen, som är det som ger trygghet, tillit och stabilitet. Frihet och självständighet är bra värden att eftersträva, men söker man dem på fel stället blir resultatet det motsatta, och i många avseenden är det nog där vi befinner oss nu. Precis som du är inne på jobbar bloggen och jag i andra riktningen. 🙂
/C

Lisbeth 30 november, 2017 - 09:48

Jag vill börja med att tacka Peter för mycket kloka kommentarer. Själv har jag mer och mer upptäckt samma mönster.
Varje människa måste själv göra medvetna val, men det det kan vara lätt att måla in sig i ett hörn, om man befinner sig i ett sårbart läge.
Tack än en gång Charlotta för dina kloka och mycket tydliga råd och vägledning.

Charlotta 30 november, 2017 - 12:33

❤️
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI