Home Personlig utveckling Hur farlig är du?

Hur farlig är du?

by Charlotta

Vi lever alla tillsammans på samma planet, många av oss i samma land och en del i samma stad och till och med i samma familj eller bekantskapskrets, men vi rör oss inte i takt med varandra. Under perioder kan vi plötsligt röra oss i samma takt som någon annan men på det stora hela taget så följer alla sin egen, högst personliga utvecklingstakt och därför är det lätt hänt att relationer haltar lite emellanåt när vi är som mest i otakt. Ibland kan skillnaderna till och med bli så stora att vi inte längre klarar av att gå bredvid varandra utan behöver bryta oss loss för att kunna gå våra egna vägar i vår egen takt.

Det är också detta som gör att det kan bli så otroligt skrämmande för dina närstående när de märker att du börjar resonera annorlunda, fokusera på nya saker och visar vilja att förändra något i ditt liv. Även om du upplever att förändringen handlar uteslutande om dig och att det är ditt beslut hur du vill leva ditt liv så kommer alla i din omgivning att påverkas, direkt eller indirekt. Om du till exempel väljer att utbilda dig kommer du att förändras som person, kanske vilja flytta, välja nytt umgänge, få nya intressen eller inte ha tid med gamla vänner och människor i din omgivning riskerar då att bli kvarlämnade när du går vidare i livet. Genom att du förändras kommer deras liv också att förändras och de är kanske inte alls redo för någon form av förändring utan är nöjda och trygga med sitt liv precis som det är. De är inte redo att följa med dig i din utveckling men vill inte heller bli kvarlämnade utan dig som den person du är nu. Dina tankar och planer, hur harmlösa de än kan tyckas, kommer då att utgöra ett hot mot dina närståendes invanda mönster och rutiner, och i slutänden ett hot mot deras trygghet, du blir lite farlig eftersom förändring upplevs som farligt. Den instinktiva reaktionen mot yttre hot och faror är förnekande, flykt eller aggression, det vill säga låtsas att det inte händer, spring för livet eller stanna och slåss.

Det här är en naturlig reaktion och också anledningen till att du sällan möts av glada hejarop när du för första gången presenterar dina nya tankar och idéer för någon. Din utveckling och dina förändringar rör om i andra människors liv vid en tidpunkt när de inte är förberedda på det eller mogna för det. Att du vågar dig på nya saker och gör förändringar i ditt liv kan också tvinga människor i din omgivning att ofrivilligt granska sina egna liv och konfronteras med saker som de är mindre nöjda med men som de framgångsrikt undvikit att tänka på under lång tid. Kom ihåg att du har ett övertag i den typen av situationer eftersom du har haft tid att fundera på ditt beslut, att väga för- och nackdelar, tänka igenom effekterna av det och vänja dig vid tanken, men för den du berättar för är alltihopa nytt.

Det finns självklart en mängd olika typer av scenarion men två huvudtyper och de bör hanteras lite olika. Om den förändring du gör är viktig för dig att få göra oavsett vad omgivningen anser så är det bästa att inte prata så mycket om det eller rådfråga andra medan du själv är osäker, för då kommer människor omkring dig förmodligen att försöka övertala dig att låta bli. Du kommer att få höra vilken dålig idé det är, hur många som tidigare har försökt och misslyckats, att det inte är bra för dig, att du inte kommer att klara av det, att alltihop är påhitt och lurendrejeri eller något liknande. Allt det är ren själbevarelsedrift och ett resultat av att de känner sig hotade av den förändring du vill genomföra. När du väl är säker på din sak och har bestämt dig så kan du förmodligen bortse från deras åsikter men i början av din tankeprocess kan den typen input vara det som får dig att avstå. Den andra typen av situation är när det är viktigt att du får människor med dig i förändringsarbetet och då är det avgörande att du involverar dem så tidigt som möjligt och inte ställer dem inför fullbordat faktum. Genom att de är delaktiga i processen och ges tid att själva tänka igenom olika alternativ, vad det kommer att innebära och hur de själva påverkas men också hur mycket det betyder för dig så blir det lättare att hantera och acceptera själva förändringen. Så med andra ord om du funderar på att flytta till andra sidan jorden, berätta om dina tankar för familjen innan du har bestämt dig.

Har du varit med om att någon blivit arg när du informerat om en förändring? Berätta gärna vad som hände och hur det gick.

/Coachen

DSC00926

Powered by Calculate Your BMI