Home Personlig utveckling Hur hanterar man besvikelser?

Hur hanterar man besvikelser?

by Charlotta

Det är så mycket som spelar i in hur hårt en besvikelse tar, det kan bero på vem som är orsak till den, vilka förväntningar du hade på personen, i vilket läge du själv befinner dig för närvarande eller vad situationen handlade om. Ibland är det lätt att bara skjuta ifrån sig och gå vidare och andra gånger slår det ner med sådan kraft att det förändrar både din världsbild och dig för alltid.

Enda sättet att helt undvika besvikelser skulle vara att inte förvänta sig något alls, varken av livet eller av någon enda människa, någonsin. Det säger sig självt att det inte är ett bra sätt att leva, kanske det är att inte ens leva alls.

Men vad gör man då när man står där med besvikelsen brännande i bröstet för att man hade väntat sig så mycket mer av någon? Det första man ska göra är att överväga möjligheten att personen i fråga inte gjorde dig besviken för att den ville, utan för att den inte kunde annat.

Det är i grunden bra att har tilltro till människor, både för dig själv och för dem du har tilltro till. Tilltro gör livet trevligare och det kan lyfta och stötta mer än något annat att veta att det finns någon som tror på en, ofta får tilltro också månniskor att faktiskt vilja bli bättre männsikor. Men samtidigt ska man vara medveten om att man riskerar att bli besviken om man sätter förväntningarna alltför högt.

Människor kan inte möta dig på ett djupare och mer ärligt plan än de är beredda att möta sig själva. Det betyder till exempel att det inte går att kräva ärlighet och öppenhet av någon som inte förmår vara ärlig och öppen med sig själv. Man kan inte erkänna för någon annan vad man inte ens kan erkänna för sig själv, eller kanske inte ens är medveten om.

Detta leder oss till insikten att besvikelser sällan är riktade mot någon. Det är klart att det förekommer att människor avsiktligt vill göra någon besviken, men i de flesta fall så handlar det om helt andra saker.

En vanlig orsak till besvikelser är att människor lever med för lite struktur i sina liv och det gör att det blir svårt att vara förberedd, svårt att passa tider, svårt att hålla löften osv. Kanske är det ren slapphet, men det kan också ligga mycket större problem bakom som omgivningen inte känner till och där det man ser bara är symtomen.

Så låt besvikelserna leva sitt eget liv och bjud inte in dem till att bli en del av ditt. Chansen är stor att det inte handlar om dig utan om avsändaren. Sker det upprepade gånger kan det finnas anledning att uppmärksamma personen på det och berätta hur det känns att vara i andra änden. Blir det ingen förbättring kanske du ska överväga den personens roll i ditt liv.

Framför allt, begär inte mer av människor än de har en chans att leva upp till. Vad du vill att de ska göra är kanske långt mer än vad de förmår.

/Charlotta

2 comments

Nissefia 6 november, 2019 - 06:31

Om en person inte har uttalat sin bakgrund med känslor och tankar om svek, hur ska jag då veta vad ett svek är för honom? För mig kanske det inte är ett svek.
Jag hade tagit bort en vän på Facebook, inte blockerat men så skrev personen ett mess och min särbo blev oxtokig. Reagerade med att avsluta för hållandet.
Vad kan jag göra? Vi hade det riktig bra tillsammans, han hade fått jobb och hade köpare på sitt hus.

Charlotta 6 november, 2019 - 09:45

Hej Nissefia, välkommen hit! Du kan aldrig veta något om någon annan som den personen väljer att hålla dolt för dig, det är därför kommunikation är så viktigt i relationer. Men hur mycket man än kommunicerar så kommer det alltid att finnas saker som man inte vet om varandra och de sakerna kan man av naturliga skäl inte förhålla sig till när man inte vet att de existerar. En så kraftig reaktion på en förhållandevis trivial händelse som det du beskriver är för mig ett tecken på inre obalans, dvs känslor och tankar som han i nuläget inte kan kontrollera och som därför styr honom. Kanske hade det egentligen väldigt lite att göra med messet och handlade mer om rädsla inför den förestående förändringen som innebär att han ger upp sin fysiska självständighet med eget boende, men det kan också vara toppen på ett isberg av svartsjuka som du tidigare inte lagt märke till. Oväntat häftiga känsloyttringar i början av ett förhållande bör alltid vara en aneldning till eftertanke och reflektion, vad döljer sig bakom beteendet, hur kommer det här att utveckla sig, är det en engångsföreteelse eller det första tecknet på ett djupt rotat mönster, är detta något jag kan tänka mig att leva resten av mitt liv med? Utifrån hur du svarar dig själv på de frågorna kan du sedan bestämma om du ska ta kontakt med honom igen och försöka reparera skadan så att ni kan fortsätta tillsammans, eller om du ska vara tacksam för den tid ni fick tillsammans och gå vidare på egen hand.
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI