Home Barn och familj Hur har du det med belöningssystemet?

Hur har du det med belöningssystemet?

by Charlotta

När man gör något bra så förväntar man sig något bra i gengäld, som en belöning. Detta något består av olika saker beroende på vilken situationen är och hur gammal man är, men belöningen är helt klart viktig för att man ska vara villiga att lägga kraft, tid, energi eller pengar på något och inte minst för om man ska vara villig att göra det igen.

När man är riktigt liten får man belöningar för allt man gör, le, peka, gå på pottan osv, man blir helt enkelt belönad bara för att existera. Under den perioden i livet så består belöningen av beröm och kärlek från föräldrarna, uppskattning och bekräftelse. Efterhand som man blir äldre så minskar chansen att bli belönad bara för att man finns till och belöningarna börjar förutsätta att man gjort något bra eller klarat av något svårt innan, det kan vara att skriva bra på ett prov i skolan, göra mål i en idrott eller att göra bra ifrån sig på jobbet.

Det dessa aktiviteter har gemensamt är att man måste jobba under en längre period utan positiv förstärkning innan man kan räkna med att få någon form av belöning, i skolan behöver man delta på lektioner, läsa kurslitteratur och plugga in fakta under veckor eller månader för att kunna klara provet, inom sporten behöver man träna både kondition och teknik för att tillägna sig förmågan att kunna göra mål och så småningom också få chansen att göra det, och i arbetslivet så kan man behöva jobba många slitsamma år innan man slutligen blir erbjuden den åtråvärda tjänsten man vill ha.

För att klara av detta så förutsätter det att man har vissa kompetenser, dels att man kan klara av att på egen hand hålla ångan uppe och jobba vidare mot en belöning som ligger längre fram i tiden, kanske utan några nämnvärda belöningar på vägen, och dels att man kan acceptera och hantera motgångar och hinder som dyker upp på vägen och att man också kan ta sig förbi dem och fortsätta framåt.

Nu verkar det som om dessa spelregler har förändrats och det blir allt vanligare att stöta på människor som behöver omedelbar belöning för sin insats för att inte tappa fotfästet och som också kräver att få det. I skolan kan det röra sig om kommentarer som ”Vad får jag om jag är tyst och sitter ner i min bänk då?”, inom sporten kan det handla om att man inte är villig att anstränga sig på fyspassen så länge man inte får spela i första laget eller på den position man vill, och i arbetslivet kan man få höra nyanställda som undrar hur snabbt man kan bli VD.

För någon som har gått den långa vägen kan detta självklart upplevas som frustrerande och otacksamt, men för de aktuella individerna är det mycket värre än så. Därför att utan förmågan att kunna belöna sig själv med uppmuntran på vägen mot sina mål så är risken stor att dessa personer har ett väldigt jobbigt liv framför sig, kantat av misslyckade projekt och kraschade relationer. För att lyckas krävs det i allmänhet ett visst mått av uthållighet och tålighet, och utan det står man sig ganska slätt i livet och dessutom är risken stor att man kommer att uppleva sig som misslyckad.

Så nästa gång du vill berömma och belöna dina barn och göra deras liv så enkelt som möjligt bara för att du älskar dem, så tänk efter en gång till. För om situationen erbjuder en möjlighet för barnen att träna sig på att hantera en fördröjd belöning, eller på att vara uthållig, eller på att anstränga sig utan att få något för det så kan det vara så att du gör barnen en betydligt större tjänst genom att inte gör det enkelt för dem utan låta dem få den erfarenheten.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI