Home Barn och familj Hur man hittar inre lugn och styrka

Hur man hittar inre lugn och styrka

by Charlotta

Något av det som jag får allra flest frågor om är hur man gör för att finna inre lugn och styrka. Lugn och styrka kommer från en känsla av egenvärde och kärlek till sig själv. Är man medveten om sitt värde som människa (inte för vad man gör utan för vem man är) och känner villkorslös kärlek till sig själv så kommer lugnet och styrkan automatiskt.

Allt fler verkar upptäcka att det liv de lever inte till fullo är ett liv de har valt för att de vill ha det utan för att det hjälper till att dämpa känslor av att vara otillräcklig och att inte vara värd att älskas. Kanske handlar det om att man stannar på ett jobb man inte trivs med för att jobbet är den främsta källan till bekräftelse, kanske handlar det om att man stannar i en dålig relation för att man tror att ingen annan kommer att vilja ha en, kanske handlar det om att man väljer bort utbildning, äventyr eller nöjen för att man tror att man inte har vad som krävs, att man inte platsar, inte är önskvärd eller inte förtjänar bättre än man har.

Hur tar man steget från de känslorna till att kunna ge sig själv den kärlek och bekräftelse man behöver för att känna sig lugn och stark och att man förtjänar allt och det bästa som livet kan erbjuda?

Det finns några olika vägar att gå.

Det första och enklaste sättet är att ens föräldrar gör jobbet åt en. Har man turen att få växa upp med föräldrar som kontinuerligt förmedlar att man är lika högt älskad och lika mycket värd som människa oavsett om man lyckas eller misslyckas med det man tar sig för, och som samtidigt tror att man har kapacitet att klara av vad som helst bara man lägger manken till, så är det mesta redan vunnet. Notera att detta är inte detsamma som att låta barnet tro att det alltid har rätt, är bättre än alla andra och inte kan göra fel, för den typen av uppfostran leder till något helt annat.

Det andra sättet är att som vuxen ge sig själv det man eventuellt inte fick som barn. Detta kan man göra genom handlingar som leder till tankar som leder till känslor. Man börjar med bra vanor som man kan stå för inför både sig själv och andra, dessa bra vanor leder till positiva tankar om en själv som efterhand leder till positiva känslor, och så har man ökat sin känsla av egenvärde. När man vant sig vid att tänka positiva tankar om sig själv istället för negativa så blir det lättare att förstärka dessa genom att uppmärksamma allt positivt och bra man gör och samtidigt snabbt förlåta sig själv för det som går mindre bra.

Det tredje och sista sättet är att bli medveten om själens ständiga och eviga kontakt med världsalltet. Att vi alla är en del av samma helhet, att vi i all vår ofullkomlighet är perfekta precis som vi är och alltid innerligt älskade av den högre makt som skapat allt som är. Detta handlar inte om religion, möjligen om tro, men allra mest om medvetenhet och samhörighet med naturen och världsalltet, och om en vetskap om att man aldrig är ensam. Är man en del av det gudomliga (och det är man!) så måste man per definition vara både älskvärd och önskvärd.

/Charlotta

Leave a Comment

Powered by Calculate Your BMI