Home Personlig utveckling Inte en sorts intelligens utan nio olika

Inte en sorts intelligens utan nio olika

by Charlotta

När man pratar om intelligens är det fortfarande i de flesta fall den logiska intelligensen man menar, den som gör att man är bra på rationellt tänkande och ämnen som matematik och fysik.

Ibland pratar man även om EQ som något av en motsats till det logiska begreppet IQ, där EQ står för känslomässig intelligens, förmågan att förstå och relatera till andra människor.

Howard Gardner är en amerikansk utvecklingspsykolog och enligt hans teori om intelligens finns det så många som sju andra intelligenser. Dessa hör man nästan aldrig hör talas om, men enligt Gardner är de precis lika viktiga som IQ och EQ, beroende på situation och sammanhang.

En person kan besitta många olika intelligenser, alla har lite av allt, men de flesta har vissa där de är starkare och andra där de är svagare.

  • Logisk/matematisk: Bra på matematik, att analysera, beräkna, organisera, använda och förstå symboler och att tänka logiskt. Typiska jobb är matematiker, vetenskapsman/-kvinna och utredare inom polisen.
  • Språklig: Bra på att tala, läsa och formulera sig väl, har stort ordförråd. Förmåga att förstå hur språket används ur ett generellt perspektiv. Typiska jobb är författare, poet, föredragshållare och journalist.
  • Social: God lyssnare, har lätt för att avläsa ansiktsuttryck, gester, röstlägen, personlighet och humör, trivs bäst tillsammans med andra. Typiska jobb är lärare, socialarbetare, skådespelare och politiker.
  • Musikalisk: Bra på att lyssna på och utöva musik, känner lätt igen melodier, slogans, och har god känsla för rytm och tonläge. Typiska jobb är kompositör, dirigent, musiker och sångare. Ofta finns det en koppling mellan musikalisk och matematisk intelligens eftersom tankeprocesserna liknar varandra.
  • Intuitiv: Bra på att planera sin tid, motivera sig själv och arbeta självständigt, är medveten om sina förmågor och brister, har god självdisciplin, var ofta blyg som ung och trivs ofta ensam. Typiska jobb är psykolog, andlig ledare och filosof.
  • Visuell/spatial: Bra lokalsinne, förmåga att tänka i tre dimensioner, lätt att komma ihåg kartor och diagram, har lätt för att förstå abstrakta saker, konst, färger och former. Typiska jobb är pilot, arkitekt, sjöman, skulptör och konstnär.
  • Kroppslig: Bra på att använda sin kropp och sina händer för att uttrycka sig, har bra balans, tajming, koordination och smidighet. Typiska jobb är kirurg, atlet, dansare och hantverkare.
  • Existentiell: Bra på att läsa om, förstå och diskutera existentiella frågor, har ett medfött intresse för frågor som vad meningen med livet är, vad som händer när vi dör och var vi kommer ifrån.
  • Natur: Bra på se sammanhang, skillnader och orsaker i naturen, har ofta god hand med djur och växter. Typiska jobb är lantrukare, botaniker och kock.

I vilka intelligenser ligger dina styrkor? Överensstämmer det med ditt arbete, dina hobbies, sådant du tycker är roligt och intressant?

Att utforska sina förutsättningar handlar inte om att avgöra om man är bra eller dålig, utan att lära känna sig själv. Desto bätre man känner sig själv, desto bättre förstår man sig själv och desto lättare är att lösa problem och fatta beslut.

/Charlotta

2 comments

H 11 september, 2016 - 22:45

Hej intressant ämne, jag tror att inutitiv och social är mina bra egenskaper eller intligenser. Ibland hade jag velat kunna stänga av den sociala i vissa sammanhang. 🙂

Charlotta 12 september, 2016 - 09:47

Visst är det spännande! 🙂
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI