Home Personlig utveckling Jag är för evigt 15 år

Jag är för evigt 15 år

by Charlotta

Ålder är något väldigt viktigt i vårt samhälle, ofta nästan märkligt viktigt och ibland rent av löjligt och orealistiskt viktigt. Din ålder kan i vissa sammanhang vara helt avgörande för vad du får göra eller hur du förväntas uppföra dig och din ålder kopplas också intimt ihop med hur du bör leva, vad du bör ha uppnåt och åstadkommit och vilka prioriteringar du förväntas göra.

Bara som ett tankeexperiment så kan man prova att tänka sig en 49-åring eller en 87-åring som lever som en 22-åring och genast infinner sig en känsla av orimlig lustighet över hela situationen och kanske tycker man till och med att det är tragiskt eller olämpligt. Varför är det så? Måste det vara så? Vad är det som säger att var och en inte kan få avgöra helt på egen hand hur man vill leva, oavsett hur gammal man är?

Jag tror att vi lever med en helt felaktig syn på ålder, att vi betraktar ålder som ett kortvarigt tillstånd som förändras varje år. Man uppnår en viss ålder, man lever ett år i den åldern och sedan lämnar man den åldern bakom sig för att gå vidare till en ny ålder. Var kommer det ifrån? Så fungerar det ju egentligen inte alls!

Istället fungerar ålder på samma sätt som kunskap, som något man en gång tillägnar sig och som man sedan bär med sig för evigt och kan nyttja efter eget behag. Med den inställningen öppnar sig helt nya möjligheter och en frihet att leva som man vill istället för hur andra förväntar sig baserat på någon numerär dagsnotering.

Jag är för alltid 8 år, men jag är också 15, 27, 36 och 41 år men ännu inte 53, 64, 75, 80 eller 96. I vissa fall kan man kanske till och med vara inne och tassa lite på åldrar man ännu inte uppnått genom att man gjort erfarenheter som ger mognad bortom de kronologiska år man har, men säkert är att man i alla fall har med sig alla de åren man upplevt som en livslång kunskapsbank att ösa ur. Om man sedan väljer att använda sig av det och utnyttja alla de möjligheter som det innebär eller om man väljer att begränsa livet till den senast uppnådda åldern är upp till var och en.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI