Home Personlig utveckling Känslan av att vara behövd

Känslan av att vara behövd

by Charlotta

Om du mår så dåligt att du inte vet vad du ska göra med dig själv så gör något för någon annan.

Det finns kanske ingenting som har så direkt välgörande effekt på hur man känner sig som en osjälvisk handling, att göra något för någon annan som den personen inte kan göra själv, eller bara något som någon blir glad för och uppskattar.

I själva verket är det ännu enklare än så, det behöver inte ens vara en människa man gör något för. Känns livet eländigt, tomt och meningslöst så kan det räcka med att ta en bit gammalt bröd och gå och mata ett gäng änder. Känslan av att göra något för någon annan och fokusera på något utanför sig själv är densamma.

Men känslan av att vara behövd är inte bara av godo, den kan också bli en sköld att gömma sig bakom och en drog som ger snabba känslomässiga fixar men som samtidigt undanhåller en från att ta tag i det verkliga problemet, det som man helst vill glömma.

Att känna sig behövd kan bli ett behov som man inte vet hur man ska klara sig utan, och det kan vara anledningen till att man stannar i en relation där man egentligen inte mår bra. Tankarna kretsar då kring vad man ska göra med sin tid om det inte finns någon som behöver en, och vilket värde man har och vem man är om man inte är behövd.

Det hela handlar om två ytterligheter. I första fallet mår man dåligt för att man är för fokuserad på sig själv, sina egna problem och hur dåligt man mår, och därför mår man bättre när man förflyttar fokus utanför sig själv och gör något för någon annan.

I det andra fallet utraderar man sin egen person och sina egna behov till förmån för någon annan, man är så mån om att finnas där för någon annan och ge den personen allt för att känslan av att vara behövd ger en bekräftelse som man behöver för att ha rätt att existera.

Inget av ytterlägena är ett hälsosamt ställe att befinna sig på utan som vanligt mår man bästa av att eftersträva balans, att inte vara slav under några behov eller måsten.

Om behov styr så är man inte längre fri att välja, då är man tvingad till vissa saker eftersom man annars upplever att behoven inte tillgodoses. Är man i balans så har man i alla lägen valmöjligheter och kan välja utifrån lust och tillfälle istället för utifrån behov och tvång.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI