Home Mental träning Känslor behöver tränas

Känslor behöver tränas

by Charlotta

Även obehagliga känslor är viktiga och man bör inte undvika eller försöka dölja eller trycka undan dem. Känslor är vårt innerstas sätt att kommunicera med oss och varje känsla har ett budskap om vi är beredda att lyssna till det.

När det handlar om positiva känslor så är det för de flesta ganska lätt att ta till sig budskapet om att något känns bra, men när det handlar om negativa känslor så är det svårare. En del av det tror jag beror på att känslor som exempelvis ilska, avund, hat och nedstämdhet ofta förknippas med något dåligt som inte borde finnas, och eftersom det inte borde finnas så gör man bäst i att dölja det. Tyvärr gör det inte att känslorna försvinner utan det gör bara att den som känner så försöker låta bli att visa det, och istället kan känslorna ligga och bubbla under lång tid och kanske växa sig stora och starka tills det en dag inte går att hålla dem inne längre.

Som jag ser det är det bra att öva sig i olika sorters känslor, jag brukar tänk på känslor på samma sätt som muskler. Muskler som är otränade har man dålig koll på och vet inte riktigt vad de klarar av, men muskler som är vältränade har man fullständig kontroll över och vet precis hur långt man kan pressa dem och vad man klarar av. På samma sätt är det med känslor.

Om man stänger inne känslor och aldrig tränar sig på att uppleva dem och förstå dem så har man ingen kontroll över dem, man kanske tror att man har kontroll på läget men i själva verket ligger det en massa otyglade känslor och pyser långt där inne och man vet inte när de kommer att rinna över, eller ännu värre, göra kroppen sjuk av alla försök att hålla dem inne.

Men om man istället släpper fram dem när de gör sig påminda och tränar sig på att tolka dem och förstå var de kommer ifrån och hur man kan hantera dem, så blir även de mest negativa känslorna ofarliga och hanterbara eftersom de inte längre är okända och skrämmande. En känsla som du förstår var den kommer ifrån och hur den påverkar dig utgör inte längre något hot, hur skrämmande själva känslan egentligen är. Att känna till känslans ursprung och förstå dess karaktär är detsamma som att avväpna den och då kan den inte längre skada dig.

/Charlotta

27 comments

Anne 23 mars, 2015 - 20:19

I juli 2000 läste jag en bok om känslor hos min faster, den var på finska och heter Eläman kirja, på svenska Livets bok. Googlar jag på den titeln kommer bibeln som sökresultat. Skrev ju inte upp författaren tyvärr. Ska extremt kort återge det som boken beskrev om känslor eftersom jag sätter mig och översätter detta till dig just nu 🙂

STOLTHET – är ingen känsla utan en pseudo – falsk känsla.
TYCKA SYND OM – är ingen känsla utan ett ställningstagande.
DEPRESSION – handlar om undanträngande/nedträngande av känslor.
ÅNGEST – skapas av skrämmande ting, man är inte i nuet.
SKULD och SKAM – är ingen känsla utan en pseudo – falsk känsla.
ILSKA – är kvävd aggression. Bitterhet och ilska skiljer sig åt. Bitterhet är lite mjukare för man är förstående.
RÄDSLA – är en sköld/försvar.
SVARTSJUKA – är ingen känsla utan en pseudo – falsk känsla.
SORG – är en ren och äkta känsla.
KÄRLEK – är den renaste känslan av alla.
MEDKÄNSLA – medkänsla är mycket djupare än att känna empati.

Kort, extremt kort, men kan ju väcka tankar! Utifrån det jag läste och skrev ner, som är aningen längre än detta som jag återgav, så försöker känslor vilseleda oss om vi inte är observanta.
/Anne

Coachen 23 mars, 2015 - 20:26

Hej Anne, tack för din kommentar.
Det är ett mycket intressant resonemang och det är ungefär samma sak som jag är ute efter, även om jag formulerar det annorlunda. De känslor som ”Livets bok” benämner som inte äkta känslor är samma känslor som jag menar att man ska gräva djupare i för att ta reda på var de kommer ifrån och vad de handlar om och när man till fullo förstår dem så är chansen stor att de försvinner eller så blir de i alla fall oskadliggjorda så att de inte har samma makt över en längre. Genom att träna på att uppleva de känslorna så lär man sig att se igenom dem och avslöja dem för vad de egentligen är, dvs just ett symtom på något annat. 🙂
/C

Lisbeth 15 oktober, 2019 - 07:44

Hej Charlotta!
Jag kan ibland känna mig lite förvirrad angående vikten av att lära sig att släppa kontrollen!
Detta har jag hört i olika sammanhang! Vad menas med detta?
I texten så beskriver beskriver du hur man tar kontrollen över sina känslor. Och jag håller med om det!
Kan du hjälpa mig att reda ur dessa begrepp?

Charlotta 15 oktober, 2019 - 12:01

Hej Lisbeth! Jag förstår att det kan verka förvirrande och det är kanske lite olyckligt att samma begrepp används för två så olika saker. Att ta kontroll över sina känslor innebär att inte bli slav under känslorna så att de styr ens liv och hur man mår. I praktiken innebär det att lära sig att styra tankarna eftersom känslorna följer tankarna. När man pratar om att släppa på kontrollen menar man specifikt det kontrollbehov som kommer av rädslor, framför allt rädsla för förändring och för det okända. Man släpper kontrollen genom att utmana sig själv där man känner motstånd, genom att ta risker och göra sådant som känns obekvämt. Att i ett avseende ta kontroll och i ett annat släppa kontrollen kan först tyckas motsägelsefullt men båda delar är metoder för att dämpa egots inverkan på livet så att själen kan få större plats. Både ettriga tankar och rädslor är uttryck för egot och när det tar för stor plats förlorar man kontakten med själen.
/C

Lisbeth 15 oktober, 2019 - 13:17

Tack för ditt kloka svar! Din förmåga att sortera och förklara det som är otydligt för oss andra är fantastisk!
Tack än en gång! Du gör livet så mycket lättare att mästra för så många människor!

Charlotta 15 oktober, 2019 - 13:33

Tack och väl bekomme, roligt att jag kan förmedla något som är värdefullt. 🙂
/C

Lisbeth 15 oktober, 2019 - 13:26

Jag har en följdfråga till!
Vad har egot egentligen för funktion! Den verkar ju bara ställa till med en massa bekymmer i människors liv!
Var kommer egot ifrån? Vart är egot på väg i vår utveckling?
Ge gärna lite exempel när egot tar lagom mycket plats?
Kan egot ta för lite plats?

Charlotta 15 oktober, 2019 - 13:54

Ja egot är onekligen en komplex konstruktion som jag är säker på att jag inte till fullo har förstått än men jag har beskrivit det jag vet så här långt i det här inlägget. Efterhand som vi höjer våra frekvenser kommer vi mer och mer se igenom egots tricks och lära oss att lyssna till och förlita oss på vår själ istället. Ser vi riktigt långt fram kommer vi att vara så högfrekventa att vi lever fullständigt i kärlek och ha lärt oss alla läxor som ska läras och då kommer egot inte att ha någon funktion längre. Egot tar lagom mycket plats när själen får tillräckligt utrymme för att livet ska upplevas som meningsfullt, njutbart och kärleksfullt. Frågan om egot kan ta för lite plats är komplicerad att svara på för det beror på var man befinner sig frekvensmässigt. Lever man i de lägre 3D-frekvenserna är egot i praktiken nödvändigt för att överleva, vilket är precis dess ursprungliga syfte, men ju mer utvecklade och medvetna vi människor blir desto mindre är risken att man kan ha för lite ego.
/C

Lisbeth 15 oktober, 2019 - 15:04

Idag är jag frågvis!

Jag har tänkt mycket på det faktum att vårt land tagit emot mest flyktingar i norden.
Tidigare har det varit ett tabubelagt område att tala om utan att bli aggressivt avvisad och stämplad som rasist.

Därför har många valt att undvika frågan! Och då har det också varit svårt att förstå att få fram fakta!
Först nu verkar det som fler människor börjar inse, att ett litet land, som Sverige, har begränsade resurser!

https://www.youtube.com/watch?v=JtBzIt-pcJY&feature=youtu.be

Jag vet att ämnet är känsligt och svårbedömt!
Är det här en fråga där egot måste vara med och balansera omdömet?

Eller finns det något klokare sätt att lösa frågan på ?
Blir vi på något sätt vaccinerade mot verklighetens praktiska konsekvenser om vi höjer vårt medvetande ?!

Lika lite som en enskild människa kan bära och ta hela ansvaret för alla andra människors liv, så finns det en begränsad bärkraft i ett litet land också.

Det måste ju vara bättre att försöka stämma i bäcken än i ån?!
Ett lägereld skall ju ge trygghet och inte en kamp om utrymmet!

Charlotta 15 oktober, 2019 - 15:28

Omdömet är en del av egot, utan ego är du bara ren, gudomlig kärlek. Eistein lär ha sagt att man kan inte lösa problem från samma nivå som de skapades och det blir väldigt tydligt när det gäller flyktingpolitik och situationen i världen. För att hitta en beskrivning av nuläget som känns begriplig och meningsfull behöver man lyfta både blicken och medvetandet åtskilliga nivåer från kaoset vi befinner oss i. När vi höjer vår frekvens förändras inte bara vi själv utan vi förändrar världen, du upplever inte samma omvärld som lågfrekvent som du gör som högfrekvent. Dessutom höjs planetens frekvens såväl som det kollektiva medvetandets frekvens, höjningar som är nödvändiga för att vi ska kunna lösa många av de problem som vi skapat från lägre frekvenser. En del i detta är att med högre frekvenser blir fler medvetna om att det finns en del inflytelserika individer med egna agendor på vår planet och att en hel del av det vi betraktar som slumpmässiga, olyckliga händelser i själva verket är regisserat. Det är alltså inte möjligt att finna lösningar på den nivå vi skapade problemen, istället är det bästa vi kan göra att höja vårt eget medvetande och bidra till att höja världens medvetande för att förflytta oss till en nivå där vi faktiskt kan lösa dem. För att komma dit behöver vi sluta döma varandra, sluta döma oss själva, sluta döma det vi ser i världen, sluta leta syndabockar för hur vi hamnade här och bara göra vårt bästa för att hantera situationen som den ser ut medan vi fokuserar på vårt eget inre arbete.
/C

Lisbeth 15 oktober, 2019 - 15:49

Tack för ditt ärliga och orädda svar!
Att fortsätta att arbeta med sig själv är alltså det som gäller!
Att låta själen tala fritt!
Hur upplever du att En Kurs i Mirakler fungerar?
Det hade varit intressant höra hur du upplever det?

Charlotta 15 oktober, 2019 - 16:04

Jag upplever En Kurs i Mirakler som genuint livsförändrande. Nu har jag ett par månader kvar men det kommer alldeles uppenbart att vara frågan om ett före och ett efter Kursen i fråga om medvetenhet, inställning och själskontakt. Jag kommer att göra ett inlägg om det efter nyår när jag har gått hela Kursen och kan summera och utvärdera den.
/C

Lisbeth 15 oktober, 2019 - 16:01

Jag vill dela en länk som visar hur makten bakom makten försöker hindra oss att höja vår frekvens!
https://youtu.be/4cC9MsXObOQ

Charlotta 15 oktober, 2019 - 16:09

Ja, det har varit ett uttalat mål de senaste två tusen åren och det fungerade bra medan vi befann oss i en mörk tidsperiod. Nu är vi däremot på väg ut ur det cykliska mörkret och in i i en upplyst period och då är det inte längre möjligt för dem att hålla människor i lågfrekvent okunskap.
/C

Anne 23 mars, 2015 - 20:38

Fortsätter hur jag använder ovanstående som hanteringsverktyg när jag dippar av en eller annan anledning. Det är ju oftast de pissiga känslorna som vispar till en.
Eftersom bara två känslor är ÄKTA – sorg och kärlek. Resterande repertoar är något annat.
Så jag försöker ta fatt i känslan och sedan gå neråt lager för lager, rannsaka utan skygglappar. Och då hamnar känslorna slutligen i något av de två facken av äkta känslor, antingen sorg över något eller kärlek till något man mist och velat ha kvar.
När jag inte skärmar mig av eller fjärmar mig från känslorna som rider en, och jag lyckas sorterar ner dom i något av facken så ger de mig ett lugn. Jag får ett avslut. För den gången. Sen får man ju som med allting annat träna genom att repetera, men det går fortare och blir mera smärtfritt och dramatiskt.
/Anne

Coachen 23 mars, 2015 - 20:41

Kloka tankar Anne, tack för att du delar.
/C

Anne 23 mars, 2015 - 20:58

Tack själv!

Anne 23 mars, 2015 - 20:42

*Korr* av fg text. Självfallet ska sista meningen avslutas med, MINDRE smärtfritt och dramatiskt 🙂

Coachen 23 mars, 2015 - 20:46

Jag anade nästan det. 😉
/C

Anne 23 mars, 2015 - 20:55

Förlängde din tanke, det var mitt syfte!

Coachen 23 mars, 2015 - 21:02

Tillsammans blir vi klokare och gör oss dessutom bättre förstådda. 🙂

fridlyst 23 mars, 2015 - 23:32

Tycker det är svårt det här med känsla/känslor…Går man vidare från känslor förr eller senare? Även fast när det känns som mest omöjligt. Är det så att kärlek & sorg enbart är dom äkta genuina känslorna? … Besvikelse då? … kan känsla vara så stark att man gör något som sedan i efterhand visat sig inte vara så förnuftigt kanske?..Just för man enbart gått på känsla… Sitter och funderar så mycket när jag läser på din blogg. Tycker den är superbra! Men blir lite irriterad på mig själv att jag ifrågasätter så mycket,( i mitt eget huvud) .. Ska alltid överanalysera situationer. Sen o andra sidan magkänsla då? Kan man träna sig till att lita mer på sin magkänsla… Är det samma som intuition ? ..Kanske du hade kunnat skriva någon spalt om det någon dag:) Mvh! 🙂

Coachen 24 mars, 2015 - 10:12

Hej fridlyst, tack för din kommentar!
Bara fråga på du, det är ju liksom det som är meningen, att bloggen ska väcka tankar som läsaren att börja fundera och växa som människa, så att ifrågasätta och undra är helt på sin plats. 🙂

Vad som är äkta känslor beror på hur man definierar känslor, men man kan nog säga att kärlek och sorg är den enda två känslorna som det inte går att gräva djupare i för att hitta någon annan känsla eller någon dold orsak, för de är precis det de är.

En känsla kan absolut vara så stark att man fattar beslut som man sedan ångrar, det är nog många som gjort saker i t ex vrede eller åtrå som de senare insett inte var så smart.

Det kan vara jobbigt och onödigt att överanalysera saker, men samtidigt så krävs det ofta en analys för att kunna förstå, så skilj på att analysera och överanalysera. Som jag ser det så kan det krävas en hel del analyserande medan man kartlägger hur man själv och omvärlden fungerar och varför det är så, varför man reagerar som man gör och vad som ligger bakom osv. Efter hand som man analyserar så lär man känna sig själv mer och mer och då blir det också enklare att lyssna till magkänslan. Om man inte har analyserat varför man tänker och gör som man gör så kan det vara väldigt svårt att känna och våga lita på magkänslan.

Enligt mig är magkänsla och intuition samma sak, här är ett inlägg som handlar om just magkänslan där jag har valt att kalla den för din inre röst eller inre kärna. Läs gärna det, där finns tips på hur man lär sig att lyssna också.
/C

Fridlyst 24 mars, 2015 - 21:50

Va skönt att man kan få skriva av lite frågeställningar här.. och läsa dina inlägg om olika saker & ting. Så man själv kan börja fundera lite…. Känner att jag har kommit till en stund i livet där jag verkligen omvärderar mycket och inte ska ta saker och ting förgivet.. Tack för dirigeringen till det inlägget! Så skönt att det finns en sån här blogg när det är tuffare tider. 😀

Coachen 25 mars, 2015 - 09:14

Tack för dina värmande ord Fridlyst! Det händer mycket i vår värld just nu och många människor börjar fundera på livet och de riktigt stora frågorna. Även om det kan vara jobbiga tankar så är det samtidigt tankar som för både individen och hela världen framåt så i grund och botten är det positivt.
/C

Firre 14 oktober, 2019 - 00:13

Hej Charlotta! Tack för alla kloka ord som du formulerar och samlar här i din blogg. Jag undrar hur en bör göra med känslor som sårar en annan person. Hur ska man förhålla sig till känslan av stark besvikelse/sorg som kan uppkomma pga en annan människas beslut? Hur ska man förhålla sig till känslan om man vet att den kommer ge upphov till skuldkänslor hos den andra personen?

Mvh

Charlotta 14 oktober, 2019 - 10:15

Hej Firre, välkommen hit! Det finns två delar i det här svaret och båda är lika viktiga. Det första är att man alltid bör sträva efter att agera utifrån kärlek i alla lägen, kärlek till sig själv, till varandra, till sina medmänniskor, djuren, naturen och planeten. Det betyder inte att man ska agera dörrmatta åt andra eller att man ska undvika jobbiga beslut utan många gånger precis tvärtom. Det mest kärleksfulla kan mycket väl vara det som är jobbigast att göra men som också i längden blir bäst för alla parter. Det är viktigt att lyfta blicken och se den större bilden för att kunna avgöra vad som är kärleksfullt agerande och vad som istället är t ex rädsla eller medberoende.

Det andra är att den enda människa du kan, och ska, ta fullständigt ansvar för är du själv. Det betyder att du ansvarar för dina beslut, vad du gör och hur du uttrycker dig, men aldrig för hur andra tar emot dina beslut eller hur de reagerar på vad du gör eller hur du uttrycker dig. Det kan vara din uppgift att förmedla ett svårt besked och du kan välja att göra det så kärleksfullt du kan, men hur den andra personen reagerar, hur personen hanterar beskedet och vad vederbörande gör med informationen är inte ditt ansvar. Däremot måste du naturligtvis ta konsekvenserna av det. Att försöka skydda människor från livet är aldrig en bra idé, vi är här för att lära oss och för att utvecklas, och interaktionen med varandra är ett viktigt medel för att få möjlighet att ta itu med saker vi behöver jobba med så vi kan växa. Många gånger visar det sig senare i livet att det jobbigaste uppelvelserna vi behövde gå igenom också var de viktigaste och de som ledde oss i rätt riktning.

Med andra ord, gör det som du känner behöver göras men gör det med omtanke och förståelse.
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI