Home Personlig utveckling Konflikter och missförstånd – referenser

Konflikter och missförstånd – referenser

by Charlotta

Har du tänkt på hur olika referensramar vi människor har? Även om man har vuxit upp under liknande förhållanden så kan det skilja sig mycket åt på vad man är van vid när det gäller hur man relaterar till varandrar, hur man interagerar, vilket språk och tonläge man använder mot varandra osv. Har man dessutom olika typer av bakgrund så kan skillnaderna naturligtvis vara ännu större.

Det bästa du kan göra när du upplever att någon uppträder på ett negativt sätt mot dig, säger olämpliga saker eller använder ord och uttryck som du tar illa vid dig av är att prata om det. Berätta hur du upplever det och fråga också vad personen egentligen menar. Kanske är det så att hur du uppfattar det som sägs inte är hur det är menat.

Ett numera klassiskt exempel är ordet respekt som har väldigt olika betydelse beroende på vilket sammanhang du befinner dig i. Ett annat exempel är att det i vissa familjer är helt normalt att höja rösten när man är diskuterar med varandra medan det i andra familjer är extremt ovanligt och innebär att något verkligen har gått över styr.

/Coachen

DSC01053

Powered by Calculate Your BMI