Home Personlig utveckling Konflikter och missförstånd – tydlighet

Konflikter och missförstånd – tydlighet

by Charlotta

Varför är det så lätt att hamna i konflikt med andra människor och hur man undvika det? Som vanligt när det gäller viktiga frågor så är där många faktorer att ta hänsyn till i svaret. Saker som spelar in är vilka referenser du har, hur du mår, hur tydlig du är i din kommunikation, vilken avsikt du har och hur mycket självinsikt du har och samma saker för personen du pratar med. Var och en av dessa förtjänar uppmärksamhet och jag tänker börja med tydlighet.

Konflikter uppstår ofta, men inte alltid, ur missförstånd, otydlighet och brist på information. Så när du står där med början till ett gräl framför dig så fundera på hur informationsflödet ser ut innan situationen går alldeles överstyr. Nu beskriver jag situationen utifrån din synvinkel, men den kan självklart lika gärna vara omvänd. Om personen framför dig reagerar negativt på det du just sagt så fråga dig själv om du har förmedlat all nödvändig information för att personen ska kunna förstå situationen? Det har kanske tagit dig flera veckor att komma fram till det här beslutet och när du nu informerar om vad du bestämt så kanske du bara berättar slutklämmen? I så fall kan du räkna med att det dyker upp massor med frågor och problemställningar hos den andra personen, saker som du kanske redan har tänkt igenom, men det vet ju bara du. Så ta dig tid att summera hela din tankekedja och berätta att du har övervägt allt det andra men valt bort det av olika anledningar. Med hela bilden klar för sig blir det mycket lättare för den andra personen att ta till sig det du säger. Kanske behövs det ändå lite tid för att personen ska kunna acceptera ditt besked, men nu finns i alla fall rätt förutsättningar.

Tänk också på hur du berättar saker. Även om du upplever att det handlar om dig och är ditt beslut så kommer det sannolikt att påverka andra personer på något sätt och de kommer att uppleva att det handlar om dem. Ta hänsyn till det och tala om att du förstår att de blir påverkade av ditt beslut. Om det är möjligt är det bra att börja prata om saker redan i ett tidigt skede, innan något är bestämt så att alla inblandade kan känna sig delaktiga och involverade, speciellt om det är förändringar som kan uppfattas som negativa. Det är mycket lättare att acceptera negativa händelser om man själv är med i beslutsprocessen än om man bara får det serverat när allt redan är bestämt.

Slutligen kan det vara bra att tänka på vilka ord du väljer. I nära relationer finns det ofta vissa ord eller uttryck som med tiden blir mer laddade och uppfattas negativt. Ofta handlar det om ord som används som maktdemonstrationer och som man tar till när man blir arg, vill visa sig överlägsen och få sin vilja igenom. Undvik de orden och uttrycken! Det kanske känns bra att säga dem i stridens hetta men de leder garanterat varken samtalet eller relationen framåt och ofta ångrar du dig efteråt.

/Coachen

DSC01044

Powered by Calculate Your BMI