Home Personlig utveckling Låt inte någon annan bestämma ditt värde

Låt inte någon annan bestämma ditt värde

by Charlotta

Ur Arkivet:

Vad eller vem bestämmer vem du är? Vad i ditt liv identifierar du dig så mycket med att utan det så vet du inte vem du är längre? Med andra ord, vilka saker i ditt liv är så viktiga att om du förlorar dem så skulle du förlora en bit av din identitet, eller kanske till och med hela din identitet?

Finns det saker eller relationer i ditt liv som ökar värdet på dig som person, och motsatt om du förlorade vissa saker eller relationer betyder det då att du blir mindre värd?

Testa dig själv genom att svara på följande frågor:

  1. Ändras ditt sociala värde om du inte längre har kvar ditt jobb?
  2. Ändras ditt sociala värde om du förlorar din partner?
  3. Ändras ditt sociala värde om du flyttar från din bostad eller bostadsort?
  4. Ändras ditt sociala värde om du byter bil?
  5. Ändras ditt sociala värde om du hoppar av de förtroendeuppdrag du har?
  6. Ändras ditt sociala värde om dina barn slutar med sina fritidsaktiviteter?
  7. Ändras ditt sociala värde om du förlorar dina pengar?
  8. Ändras ditt sociala värde om du byter vänner?

Om du svarar ja på flera av ovanstående frågor så är det läge att fundera igenom vad som definierar dig som person och hur mycket av ditt egenvärde du har placerat utanför dig själv. Det optimala är att du har hela ditt egenvärde inom dig själv och därmed inte är beroende av omgivningen och omständigheter för din självuppskattning, men för de flesta finns i alla fall delar av självvärdet placerat i yttre funktioner eller andra personer. Men det gäller att se upp för det är ett högt spel man spelar när värdeplaceringarna utanför den egna personen blir för dominerande eftersom man lämnar ut kontrollen över sitt liv och välbefinnande till andra människor.

Det du gör, de du känner och det du äger definierar inte vem du är eller vilket värde du har.

Det är du själv som definierar din egen person och det är vem du är och dina personliga kvaliteter som ger dig ditt värde, och det har du med dig genom hela livet.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI