Home Personlig utveckling Leder du eller följer du?

Leder du eller följer du?

by Charlotta

Är det du som leder flocken eller blir du ledd av någon annan? Du har kanske flera olika flockar och flera olika roller, ibland flockledare och ibland följare?

Det är inte bättre eller sämre att leda eller bli ledd, men det är bra att vara medveten om vilken roll man har för att slippa reta upp sig eller bli frustrerad i onödan.

Om du bestämmer dig för att gå först och ta egna initiativ till hur livet ska utveckla sig så får du också vara beredd på att emellanåt stöta på hinder som du måste förhålla dig till. Är det fel väg eller behöver du bara driva på lite extra under en period för att komma vidare?

Det kan vara tröttsamt att alltid vara den som måste ta ställning och fatta beslut, att behöva ta reda på vad du egentligen vill, och att alltid behöva vara medveten om nuläget och vad olika beslut kommer att leda till.

Belöningen är att du har bättre kontroll, att du i ett tidigt läge kan styra mot eller från saker beroende på egna önskemål och att chansen att du kommer dit du vill är betydligt större.

Om du istället bestämmer dig för att följa i andras spår så blir livet på ett sätt enklare, men samtidigt kräver det andra saker av dig. Du behöver inte fatta så många svåra beslut själv, men du behöver lära dig att vänta och se vad som händer och att acceptera det du ställs inför.

Det som kan vara svårt här är just accepterandet, för sannolikheten är stor att det sällan blir precis så som du hade tänkt dig, och att det av den anledning dyker upp en del frustration längs vägen.

I de lägena är det lätt att falla för frestelsen att bli irriterad och arg, att önska att saker var annorlunda och kanske att skylla på dem som fattar besluten. Men påminn dig då om att du har valt att inte styra utan att följa med och ställ in dig på att acceptera det som händer och lägga så lite energi som möjligt på det.

För de flesta människor är fullständigt accepterande en tuff uppgift och kvar finns då alternativet att driva ditt eget liv, att sätta dig in i saker och fatta beslut och våga riskera att ibland fatta fel beslut och behöva göra om och göra rätt.

Men även här spelar acceptans en stor roll, men kanske inte riktigt så stor som i det andra fallet. Här behöver du acceptera att du gör ditt bästa och att även om du vet vad du vill så tar det kanske tid att komma dit, och ibland hjälper det inte att driva hårdare utan då måste man vänta.

Det värsta stället du kan befinna dig på är att bestämma dig för att följa med i livets svängar utan att själv behöva fatta fler beslut eller ta mer ansvar än nödvändigt, men att sedan klaga på allt som händer för att det inte är det du vill.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI