Home Personlig utveckling Livets tre faser

Livets tre faser

by Charlotta

Enligt Vedatexterna rör sig allting levande genom tre faser: skapande, bevarande och förstörelse, de tre faserna bildar en cyklisk balans av alltings utveckling.

Skapande – Bevarande – Förstörelse

Dessa tre faser är alla lika viktiga och fyller alla sin funktion och ingen är mer rätt eller fel än den andre. Det vanliga är att man rör sig in och ut ur de tre faserna genom hela livet. Det är möjligt att samtidigt vara i olika faser i olika delar av livet, man är kanske i skapande fasen när det gäller karriären, i bevarande fasen när det gäller hälsan och i förstörelsefasen i en relation.

Vilken fas befinner du dig oftast i?

Ofta när man upplever att man har hittat något bra, något som fungerar och som man trivs med så går man in i Bevarande, medvetet eller omedvetet. Man gillar livet som det är just i det läget och vill att det ska förbli precis som det är då för alltid. Det som händer om man låter Bevarande vara den drivande fasen är att Skapande hamnar längst bak och istället har man Förstörelse flåsande i ryggen. Det som inte ständigt utvecklas löper hela tiden risk att hamna på efterkälken och förstöras.

Bevarande – Förstörelse – Skapande

Eftersom livet, världen och universum hela tiden expanderar så måste vi också expandera. Att inte expandera utan sträva efter ett Bevarande innebär inte att man förblir i status quo om man lever i en värld som expanderar, det innebär att man förminskas, att man förr eller senare hamnar i förstörelsestadiet.

Lever man i Bevarande så intar man offerrollen och låter livet drabba en istället för att själv driva livet framåt, och då står Förstörelse bakom nästa hörn och väntar.

Om man istället låter Skapandet vara den drivande kraften i livet och fokuserar sin energi på att skapa, utveckla, utvidga och vara framtåsträvande och kreativ i det man gör så expanderar man tillsammans med omvärlden och befinner sig i ett positivt flöde där man har Bevarande som buffert till Förstörelse.

Lever man i Skapande så befinner man sig i förarsätet i livet, man tar kontroll och tar ansvar för sig själv och sitt liv, och man ser svårigheter som utmaningar och möjligheter istället för att se dem som otur eller rent av som straff.

Skapande – Bevarande – Förstörelse

Nu är Förstörelse inte något dåligt utan tvärtom något som emellanåt är helt nödvändigt, men det kan vara nog så jobbigt att genomleva. Förstörelsen kan drabba hårt, men den lämnar alltid plats för nytt skapande, utan förstörelse av det gamla kan inget nytt få plats.

Befinner man sig i Förstörelse har man alltid Skapande väntande runt hörnet, det gäller bara att orka lyfta blicken och se att det man förlorat lämnat plats för nya saker att komma in i livet, och att också själv våga ta de steg som behövs för att lämna Förstörelse bakom sig och gå in i Skapande igen.

Förstörelse – Skapande – Bevarande

Att välja Bevarande för att man är rädd för att förlora det man har är alltså det sämsta man kan göra. Bästa sättet att vårda det man har är att låta Skapande vara den drivande kraften i livet och att kontinuerligt utveckla och förbättra alla delar av livet.

/Charlotta

 

2 comments

Marija 6 oktober, 2015 - 09:52

Väldigt upplysande text. Och mycket sant! =) / trogen läsare.

Charlotta 6 oktober, 2015 - 09:59

Tack Marija, du trogna läsare. 🙂
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI