Home Personlig utveckling När relationen inte håller

När relationen inte håller

by Charlotta

Hur gärna man än vill att det ska hålla för evigt så blir det inte alltid så. Av olika anledningar så tar förhållanden slut och ofta så upplever i alla fall den ena parten att det till största del var den andres fel, och ibland gör båda det.

Men det behöver inte alltid vara någons fel att det går snett. Vi är alla bara människor med olika bakgrund, referensramar, kapacitet och förmåga. Ofta utkämpar vi de värsta striderna i våra liv med oss själva, och även om man har en nära relation så kan ingen till fullo känna djupet i en annan människa.

Bara för att partnern inte levde upp till dina förväntningar så behöver det inte ha varit en medveten brist eller ett avsiktligt beteende, ibland gör man saker för att man måste, för att man upplever att man inte har ett val.

Kanske gjorde partnern så gott han kunde? Kanske brottades han med demoner som du inte kände till? Kanske hade han inte de emotionella verktygen för att hantera situationen på något annat sätt? Kanske var det så att han helt enkelt inte förmådde mer än så här, men samtidigt inte kunde erkänna den bristen, inte ens för sig själv?

Jag tror att alla människor gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar i varje situation, men ibland så räcker det inte, inte mer än till att hålla sig själv ovan vattenytan. När all den känslomässiga energin går till att hantera en situation på ett sätt som för den egna personen är godtagbart, och för sig själv och omvärlden låtsas som att man har kontroll och inte alls håller på att falla sönder och samman, så finns det inte kraft kvar för annat än förakt, nonchalans och hårda ord.

/Coachen

DSC01845

Powered by Calculate Your BMI