Home Personlig utveckling När vägen förändras för varje steg man tar

När vägen förändras för varje steg man tar

by Charlotta

Det är inte lätt att veta vad man vill, eller vart man vill. Om jag tillåter mig att bli lite filosofisk så här en fredag i slutet av mars så skulle jag nästan vilja sträcka mig så långt som till att säga att det är omöjligt att veta precis vad man vill och vart man vill i livet.

Inte så att man inte kan ha drömmar och önskningar och förhoppningar om hur livet ska utveckla sig, och hur man själv ska utvecklas, för det kan man absolut och det tror jag att alla har.

Och så länge de drömmarna, önskningarna och förhoppningarna inte sträcker sig för långt bort från den plats där man befinner sig så går det i allmänhet bra att veta vad man vill och vart man ska.

Men om målen och drömmarna ligger längre bort, om det är en process att ta sig dit, en resa i flera steg som inkluderar att man själv samtidigt utvecklas, då tror jag att det är praktiskt taget omöjligt att från början veta vilket slutmålet är.

För varje steg man tar i livet så förändras utsikten, för varje krök man passerar, varje person man möter, varje upplevelse man får, så växer den egna erfarenhets- och kunskapsbanken, referensramarna förändras och man själv förändras med dem.

För varje steg man tar öppnas nya dörrar och gamla lämnas att blåsa igen för egen kraft eftersom de inte längre är relevanta. Det är lite som att stå i början av en lång korridor och vara övertygad om att man vill ha det som finns innanför den första dörren, ända tills man börja röra sig framåt och upptäcker vad som finns bakom de andra dörrarna. Då inser man att det som finns bakom den första dörren inte längre är intressant.

Det kan kännas skrämmande att inte veta riktigt vart man är på väg, obehagligt att tänka sig att de egna preferenserna ska förändras, att man inte längre vill ha det man alltid trott att man ville ha.

Som om man förlorar något, kanske förlorar sig själv, den man egentligen är, eller kanske snarare den man var från början. För jag tror samtidigt att man utvecklas in i sig själv och inte bort från sig själva. Desto mer medveten man blir och desto mer man utvecklas som person, desto mer sann blir man mot den man är innerst inne.

Håll inte fast i dina gamla drömmar alltför hårt, kanske har du bara kvar dem av nostalgiska skäl, och kanske är de inte vad du egentligen vill längre. Det är okej att ändra sig, det kallas utveckling.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI