Home Hälsa ”Om kvantmekaniken inte skakat dig i grunden så har du ännu inte förstått den.”

”Om kvantmekaniken inte skakat dig i grunden så har du ännu inte förstått den.”

by Charlotta

Rubriken är ett citat av kvantmekanikens fader, Niels Bohr, men bli inte förskräckta för bloggen har inte ändra inriktning till att handla om kärnfysik. Däremot så har kärnfysiken, via kvantmekaniken, på senare år kommit att handla mer om livet och personlig utveckling, och sambanden är helt enkelt för intressanta, för omvälvande och alldeles för spännande för att inte uppmärksamma.

Jag skriver en hel del om att det ska vara tankarna som styr verkligheten och inte tvärtom, att om man bara ändrar sitt sätt att tänka så kan man också förändra den verklighet man upplever och i slutänden förändra den fysiska verkligheten. Beroende på vem man är så kan det låta lockande eller skrämmande eller som rent humbug, så därför tänkte jag gå in lite på teorierna bakom resonemanget och det är där kvantmekaniken kommer in.

Du sitter förmodligen på någon sorts möbel just nu, eller står på ett golv. Din upplevelse är att stolen, soffan eller golvet är hårt och massivt och ett bra exempel på ett fysiskt objekt. I själva verket är den upplevelsen en konstruktion i hjärnan eftersom den materia som du upplever som massiv egentligen består av mer än 99,9% tomrum, tomrum och något som kallas spinn. Materialet som möbeln är gjord av består av molekyler, som består av atomer, som består av atompartiklar, som består av kvarkar som är en del av vibrerande strängar. Det som styr vilken elementarpartikel som strängarna bildar är vilken frekvens de vibrerar med.

Detta gäller för möblerna i rummet, för golvet, för alla material omkring dig, för hunden, katten, växterna och ja, för dig själv. Vi består alla i grund och botten av vibrationer. Vibrationer som kan påverkas av energi och därmed av våra tankar eftersom tankar är just energi. Det finns alltså inga fysikaliska hinder för att låta tankarna förändra verkligheten, däremot så finns det en mängd inlärda sociala och historiska hinder eftersom generation efter generation av människor har lärt sig att verkligheten är som den är och att man måste anpassa sig efter verkligeheten. När nu modern forskning alltmer pekar mot att vi människor har alla möjligheter att förändra verkligeheten bara genom våra tankar, så kan det vara svårt att ta till sig. Lägger man till att vi alla är ovana vid denna möjlighet och otränade i att göra det, och istället tränade i att anpassa oss så är det lätt att förstå att det finns ett motstånd.

Vi har alla ett inlärt beteende där vi under protest anpassar oss till verkligheten och fokuserar på det som är dåligt. Vi beklagar oss och vi ältar och ångrar och på det viset bygger våra energier, våra tankar, en värld som motsvarar det vi tänker. Men vi har ett val, vi kan välja att börja tänka andra tankar, positiva, hoppfulla, kärleksfulla och friska tankar och med lite träning kan vi få verkligheten att anpassa sig efter oss istället.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI