Home Personlig utveckling Skillnaden mellan smärta och lidande

Skillnaden mellan smärta och lidande

by Charlotta

Smärta upplever man när livet man lever inte matchar den bild man har av hur livet borde vara. Smärta är ofrånkomligt och en naturlig del av livet, använd på rätt sätt kan smärta vara en fantastisk källa till inspiration, kreativitet och inte minst en stor drivkraft.

Lidande upplever man när livet man lever inte matchar den bild man har av hur livet borde vara, och man är helt övertygad om att man är maktlös inför den smärtan och inte har någon möjlighet att förändra den. Lidandet är en del av den begränsande övertygelsen om att man är maktlös och inte kan påverka sitt eget liv.

Smärta är obligatoriskt, lidande är valfritt. Det finns alltid möjlighet till förändring.

Medan smärta är ett akut och relativt kortvarigt tillstånd så är lidande vanligtvis ett inlärt beteende, ett tankmönster som man först gör till en vana och sedan till en livsstil, för att slutligen göra det till en del av sig själv.

Dr. Martin Seligman myntade frasen “inlärd hjälplöshet” som ett sätt att beskriva människor som lever med den begränsande övertygelsen att de inte har förmåga att påverka sina egna liv. Han preciserade tre olika tankemönster som kan leda till att man upplever inlärd hjälplöshet.

PERMANENT – Permanenta problem är när man upplever att ett problem aldrig tar slut och inte går att lösa. När man väl har bestämt sig för att ett problem är olösligt och inte tar slut så har man skapat sig ett permanent problem. Med ett permanent problem blir det nästan omöjligt att slappna av eller känna sig lycklig, lidandet är ett faktum.

GENOMGRIPANDE – Ett genomgripande problem är ett problem som spiller över till varje aspekt av livet. Även om problemet från början bara är knutet till ett specifikt område så upplevs det så stort att att det infiltrerar alla områden i livet och därmed skapar ett lidande.

PERSONLIGT – Ett personligt problem är när man identifierar sig så mycket med problemet att man blir en del av det, att problemet blir en del av en själv och man till slut själv ÄR problemet. När man upplever att det är man själv som är problemet finns ingen flyktväg och man har skapat ett lidande.

Kom ihåg att alla dessa tre lidanden är exempel på inlärd hjälplöshet, det går alltså att lära om och lära nytt genom att ändra den historia man berättar för sig själv, ändra sitt perspektiv på situationen, och bestämma sig för att det är en annan sanning som gäller.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI