Home Personlig utveckling Som en skenande buffelhjord

Som en skenande buffelhjord

by Charlotta

De flesta skulle nog säga att entusiasm är ett positivt karaktärsdrag, och även egenskaper som drivenhet och engagemang betraktas nog för det mesta som något bra och eftersträvansvärt. Det hela bygger dock på att de uppträder i rimliga mängder och vid lämpliga tillfällen för annars är det lätt hänt att den som uppvisar dessa egenskaper uppfattas som en skenande buffelhjord av dem som utsätts för dem.

Det här är en fälla som det är väldigt lätt att falla i och det kan vara en verklig utmaning att lägga band på sig för att undvika det. Det typiska scenariot ser ut något i den här stilen. Du får en idé som vid första anblicken verkar ganska lovande men du kan inte direkt se hur du skulle kunna genomföra den så du låter det vara. Efter hand som tiden går ligger idén och gror och poppar upp till ytan lite då och då. Varje gång detta inträffar så konstaterar du att ”Jo, men visst är det så att det faktiskt är en riktigt bra idé.”, men du vet fortfarande inte om den är genomförbar för dig. Kanske kommer du på svar och lösningar till några av de frågor som finns kring genomförandet, men uppstartströskeln är fortfarande så hög att det inte känns realistiskt att det ska bli något av din idé.

Men så händer det fantastiska att plötsligt en dag uppenbarar sig en möjlighet där du får precis den information och de förutsättningar som krävs för att din idé ska bli genomförbar, och nu ser du också att det inte bara är en ganska lovande idé utan faktiskt en helt lysande idé. Självklart blir du eld och lågor över att äntligen kunna förverkliga det du funderat på så länge och du kopplar genast in de personer som krävs för genomförandet och hoppas att de ska se storheten i din idé på samma sätt som du gör, och visst gör de det! Härligt, nu är du på gång! Entusiasmen flödar och kugghjulen snurrar på högvarv, helst hade du velat ha alltihopa färdigt igår nu när det är bestämt och förutsättningarna finns. Det är en hel del tankeverksamhet och även praktiskt arbete förknippat med genomförandet av idén och alla pusselbitar finns inte på plats än, men du ser inga problem med det utan är beredd att lägga den tid och det arbete som krävs för du är helt på det klara med att det är en inkörningsfas och när allt är på banan så kommer situationen att vara en helt annan. Så du håller engagerande brandtal för dina nya medarbetare där du pumpar upp förväntningarna på succé och övertygar de tveksamma om idéns förträfflighet samtidigt som du driver på de redan frälsta ännu mer.

Men så börjar det gnissla lite i leden och en viss tveksamhet kan märkas hos några av medarbetarna. Du svarar med att driva på ännu mer och förtydliga dina direktiv om vad som måste göras för att genomföra idén och passar samtidigt på att utveckla din vision ytterligare genom att beskriva hur ni kan bygga vidare på idén i framtiden. Dessvärre får det inte den effekt du tänkt dig utan istället är det som om någon har dragit i nödbromsen och verksamheten kommer till ett fullt stopp. En efter en talar medarbetarna om att de inte är intresserade längre utan vill hoppa av projektet. Ditt engagemang och din entusiasm verkar bara förvärra situationen och alla försök att driva på resulterar direkt i fler avhopp.

Vad var det som hände och hur kunde det gå så? Jo, du uppträdde just som en skenande buffelhjord och sprang ner dina medarbetare istället för att få dem med dig. Problemet är inte att idén var dålig eller upplägget ogenomtänkt, problemet är att du hade ett mentalt och känslomässigt försprång på veckor, månader eller kanske till och med år när det gäller att ta till dig idén, utveckla en relation till den, att bearbeta den och få den att passa in i ditt liv och bli en del av din person. Den chansen gav du aldrig dina medarbetare. Hur bra idén än är så kan den enskilda personens egen process för att låta en ny idé mogna aldrig ersättas av någon annans driv, engagemang och entusiasm. Tvärtom så har dessa kvaliteter en motsatt effekt och hindrar idén från att få en chans att landa väl. Istället upplevs situationen som komplicerad och krävande och förväntningarna omöjliga att leva upp till för den enskilda individen. Om du istället hade gett medarbetarna tid och möjlighet att ta till sig idén och komma underfund med hur den passar in hos dem, vad den innebär för dem och vad deras respektive roll är så hade genomförandet blivit en betydligt mer lyckosam tillställning.

Den här liknelsen fungerar för övrigt precis lika bra hemma i familjen som den gör i företagsvärlden eller andra organisationer. Vill du få med dig människor i en aktivitet eller en förändring så se till att de först har samma mentala och känslomässiga utgångsläge som du har, och det handlar till stor del om att låta idéer och förslag mogna.

/Coachen

DSC01137

Powered by Calculate Your BMI