Home Personlig utveckling Styrs du av dina föräldrars begränsningar?

Styrs du av dina föräldrars begränsningar?

by Charlotta

Som vuxen människa styr man ju över sitt eget liv. Eller i alla fall är det vad man intalar sig. I själva verket är det ofta lite si och så med den saken. Inte nog med att vi dagligen påverkas av media och andra intryck utifrån, vi lever dessutom ofta med en konstant inre påverkan som kan vara minst lika stor.

De regler, strukturer och föreställningar som var en del av vår barndom sätter ofta väldigt djupa spår. Det som vi lär oss då har en tendens att bli till sanningar som följer oss långt upp i åren, kanske genom hela livet.

Det som var en del av barnets värld när barnet för första gången lärde känna världen har en ojämförlig förmåga att etsa sig kvar som grundläggande regler om hur allting fungerar, hur man ska göra, och vad som är rätt och fel.

En del av det man får med sig är resultat av tiden man växte upp under, de trender och ideal som rådde då, men en stor del speglar också vilka begränsningar ens föräldrar hade. Vilka tankar och svårigheter de brottades med, och vilka sanningar de i sin tur ärvt från sina föräldrar.

En del av det arvet kan säkert fortfarande vara till hjälp och nytta, men en stor del är med all sannolikhet inte relevant längre. Dels på grund av att tiderna förändras men också på grund av att våra föräldrars begränsningar handlade om dem och inte om oss.

Om du blev överbeskyddad av dina föräldrar så är risken stor att det har lett till att du dragit slutsatsen att världen är farlig, när det kanske egentligen handlade om att dina föräldrar hade kontrollbehov.

Om du aldrig fick den kärlek du behövde som barn så har du kanske vuxit upp med känslan av att du inte är värd något, när det egentligen handlade om dina föräldrars oförmåga att visa känslor.

Som barn kan man inte se detta men som vuxen har man förmågan att byta perspektiv och se sina föräldrar som individer och inte bara som föräldrar. Individer med samma typ av problem som man själv har och som alla andra har.

Som vuxen har man också möjligheten att ge sig själv tillåtelse att ogiltigförklara de regler, sanningar och föreställningar som barnet växte upp med och som inte är gynnsamma för det fortsatta livet. Och istället acceptera att det är okej att gå bortom dem och fortfarande vara trygg.

Dina föräldrars begränsningar ska inte gå i arv, du har säkert nog med dina egna. Tillåt dig att se världen för vad den är idag och att gå bortom dina föräldrars begränsningar. Tillåt dig själv att vara fri att vara den du är, utan dina föräldrars begränsningar.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI