Home Personlig utveckling Trött och nere? Få energi av en vän!

Trött och nere? Få energi av en vän!

by Charlotta

Har du varit med om att du känner dig helt dränerad och trött efter att ha umgåtts med vissa personer medan du känner dig så uppåt att du nästan är speedad efter att ha umgåtts med andra? Hur brukar du förklara det? Du har kanske misstänkt att det har något med personernas energi att göra men släppt tanken för att det kändes lite flummigt och abstrakt, men nu kan du med gott samvete fortsätta de tankarna för det är precis så det är, vi utbyter energier med varandra.

Det är så roligt när den vetenskapliga forskningen lyckas bevisa saker som många människor i vår värld vet rent intuitivt. Inte för att det ändrar på något utan för att det gör det möjligt för fler människor att ta till sig av livsomvälvande kunskap. Det är många som föredrar att anta en skeptisk attityd till allt som inte kan bevisas med gängse vetenskapliga metoder och det är självklart var och ens val vad man väljer att tro på, men därför är det extra glädjande när forskningsresultat visar på saker som är betydelsefulla för vårt välbefinnande och vår utveckling, och som tidigare ansetts oseriösa eller till och med flummiga.

Den här gången handlar det om energier och att energiöverföring mellan människor inte bara är möjligt utan sker mest hela tiden. Forskarna slår bland annat fast att människor kan ta upp energi från andra människor, från djur och även från allting i naturen och att man kan använda den energin för att läka sig själv. Det är därför så många upplever det läkande att umgås med djur och att befinna sig i naturen. Läs mer om forskarnas fynd här. Och min egen gamla käpphäst för jobbiga situationer ”Nu ska jag gå och krama ett träd.” får plötsligt en mycket djupare mening.

När vi nu vet att det där med att känna av andras energier och även att känna att man förlorar sin egen energi inte är inbillning utan faktiskt något som sker på riktigt, så blir det genast också mer intressant att hålla ordning på sina egna energier men även på andras. Det går att lära sig att styra sina energier, att hålla koll på var man gör av sina energier, hur man kallar tillbaks sin egen energi och hur mycket man vill låta sig påverkas av andras energier. Detta kan man göra bland annat genom energisortering som nämns i slutet av den länkade artikeln ovan.

För att återknyta till rubriken så är det alltså så att om du känner dig låg och nere och har en god vän som är energifylld och uppåt så kan du faktiskt be att få lite ”uppåtenergi” så att du piggnar till och blir på bättre humör. Var försiktig bara för det kan lika gärna vara du som delar med dig av dina ”neråtenergier” till din vän så att ni båda blir smådeppiga istället. Vem som ger till vem handlar om vem av er som har starkast energier men också vem som har bäst koll på sina energier och som har förmåga att sortera bort de energier som inte är gynsamma.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI