Home Personlig utveckling Uppvaknanden

Uppvaknanden

by Charlotta

Det är en spännande tid vi lever i. Överallt börjar människor bli mer och mer medvetna om sig själva, sin omvärld, sin egen påverkan på omvärlden och omvärldens påverkan på den egna personen. Det visar sig genom att människor blivit mer medvetna om vad de äter, hur de lever, om vikten att ta hand om både sin insida och utsida, medvetenhet om hur andra människor behandlas, hur djur behandlas, att var och en måste ta större eget ansvar för sin hälsa och inte bara blint lita på vad sjukvården säger och att kontakter knyts via internet över hela världen för att hjälpas åt att bli klokare, förstå mer och att skapa en bättre värld. Förhållanden som i årtionden tagits för självklara ifrågasätts nu, sanningar som alla levt efter visar sig inte längre hålla för en granskning, förhållningssätt människor emellan omvärderas och vår egen roll i allt detta utkristalliseras allt mer. Under lång tid har vi levt i tron att vår förmåga att påverka våra liv och världen omkring oss är högst begränsad, men på senare tid börjar allt fler ana att vår förmåga att påverka är långt större än vi har trott och att allt börjar i våra tankar. Jag tror inte det är att överdriva att tala om ett kollektivt uppvaknande, ett uppvaknande som inger stort hopp inför framtiden. Även om det sker i olika takt för alla och en del inte ens har kommit i kontakt med fenomenet än medan andra upplever att de redan lever i en ny typ av värld, så är det med säkerhet något som är på gång och inom kort kommer att påtagligt förändra vår världsbild.

Hur lätt eller svårt det är att ta till sig de nya tankegångarna är individuellt och den spontana reaktionen hos många kan vara att kämpa emot för det är alltid svårt när övertygelser som man länge levt efter förändras eller måste förkastas. Det är inte heller nödvändigt att ta till sig allt med en gång utan du kan med fördel ta det i den takt som passar dig. Känns det för stort och ogreppbart att ta till sig allt som sägs om maten och vad som är bra och inte bra, eller att sätta dig in i världsekonomin och hur den påverkar dig, eller att göra medvetna val för att minska djurs onödiga lidande, eller att ta huvudansvaret för din egen hälsa så vänta med det och börja med något som känns närmre och enklare. Att göra det du kan när du kan är allt som krävs och sedan kommer resten av sig själv.

Kärnan i uppvaknandet ligger inte i din omvärld utan inuti dig och handlar om att dina tankar påverkar så oändligt mycket mer i ditt liv, och därmed även i andras, än vad du kan föreställa dig. Bara genom att förändra ditt sätt att tänka kan du förändra hur du tolkar det som sker omkring dig och hela din upplevelse av livet. Ett bra första steg är att se över varifrån du får din dagliga input. Är det från opålitliga kompisar, från kränkande kontakter på Facebook, från hatiska kommentarer på forum eller kanske från ytliga bloggar som får dig att känna dig misslyckad och otillräcklig? I så fall kan det vara en god idé att byta ut i alla fall några av dessa mot andra mer positiva inspirationskällor. För det du matas med hela dagarna är också det dina tankar kommer att kretsa kring och det som kommer att forma dina beslut och ditt liv. Du bestämmer själv vilka människor och vilka informationskanaler som ska vara med och skapa ditt liv, var noga när du väljer.

/Coachen

DSC01056

Powered by Calculate Your BMI