Home Personlig utveckling Vad hjärnan är bra på och vad hjärtat är bra på

Vad hjärnan är bra på och vad hjärtat är bra på

by Charlotta

Vi lever i en tid när man dyrkar hjärnans visdom och ser ner på hjärtats visdom, eller rättare sagt erkänner de flesta inte ens att hjärtat har någon visdom utan betraktar alla former av känslor som en yttring av svaghet eller rent av något påhittat.

Västvärldens populäraste religion är vetenskapism och medan de klassiska religionerna ratas i allt högre utsträckning samlar vetenskapismen hela tiden fler anhängare. Det som en gång startade som verklig vetenskap, en disciplin där man av vetgirighet och nyfikenhet ställer öppna frågor och utan förbehåll accepterar alla svar som intressanta för vidare studier, har idag till största del urartat till en förutsägbar metod för att rättfärdiga de åsikter man redan har. Därmed kan metoden inte heller längre kallas för vetenskap.

I alltför många fall bidrar de så kallade vetenskapliga beläggen inte på något sätt till att sprida sanningar i ämnet utan används på ett dogmatiskt sätt för att forcera fram önskade effekter i samhället. Den troende massan lyssnar och lyder utan att ifrågasätta eftersom de tror att det handlar om vetenskap, något som de fått lära sig står över allt ifrågasättande vilket är samma förhållningssätt som religionen alltid krävt av människor under historiens gång. Det man i hastigheten glömmer är att just ifrågasättandet av de egna metoderna och resultaten är en av den riktiga vetenskapens hörnpelare.

Vetenskapismen är en hjärnans religion som hyllar intelligens och inte alls förstår känsla och däri ligger också dess kommande fall. Hjärnans pålitlighet är nämligen väldigt begränsad om man jämför med de svar som hjärtat kan producera, för hjärtat är i detta avseende att betrakta som själens boning. Hjärnan har varit det styrande organet under mycket lång tid i vår värld men vi är nu på väg in i en ny era när hjärnan kommer att bli tvungen att låta hjärtat ta första kommandot.

Hjärnans främsta förmåga är lagring av fakta och bearbetning av redan inlärd kunskap. Hjärnan är bra på att analysera, kartlägga, uppfatta avvikelser och känna igen mönster men det kräver att den har kommit i kontakt med liknande situationer eller fakta tidigare för att ha något att jämföra med. Hjärnan är däremot ingen bra beslutsfattare eftersom den saknar förmåga att ta ställning till det som är nytt och okänt.

När hjärnan ställs inför ett nytt påstående kommer den att avgöra dess sanningshalt baserat på om det liknar något som den känner igen sedan tidigare. Att det gamla kanske är fullständigt irrelevanta för den aktuella situationen tar hjärnan inte hänsyn till, för detta är det enda arbetssätt den känner till och den kommer alltid att utgå från den bästa jämförelse den har tillgång till, hur dålig den än är.

Hjärtat är däremot fullt kapabelt att bedöma sanningshalten även i det som är nytt och okänt och även att fatta svåra och viktiga beslut utan att behöva förlita sig på att framtiden ska följa i samma spår som historien. Hjärtats expertis omfattar alltså exakt de om områden som hjärnan är sämst på.

Hjärtat ser inte bakåt på vad som hänt tidigare, förlitar sig inte på statistik eller historik för hjärtats förmåga är högre utvecklad än så. Hjärtat är som en sanningsbarometer som visar sitt utslag genom känslor, är något sant blir utslaget positiva känslor som kärlek, värme, avslappning eller ivrighet. Är något istället osant blir utslaget negativa känslor som rädsla, obehag, kyla eller spändhet.

Hjärtat är bron mellan vår begränsade fysiska kropp och vår obegränsade själ och själen har alltid tillgång till sanningen eftersom den är en del av alltet. Även om vi ställs inför något som vi inte ens i vår vildaste fantasi hade kunnat föreställa oss kommer hjärtat utan minsta tveksamhet att kunna tala om för oss om det är en god idé att fortsätta eller om det är bättre att avbryta, om den individ man står inför är att lita på eller om den är opåltilig, om någon vill en väl eller vill en illa, om svaret på frågan är ja eller nej.

Om man i den typen av situationer lyssnar till hjärnan är risken mycket stor att man blir vilseledd men om man lyssnar till hjärtat får man garanterat den bästa tänkbara vägledning. Den enda felkällan är att om man är otränad att lyssna till hjärtat/själen kan man ha sin mottagare inställd på fel ”kanal”, men med träning lär man sig snart att känna igen hjärtats budskap.

/Charlotta

Medförfattare: Andliga guider

14 comments

Lisbeth 26 november, 2019 - 11:44

Vi kom till jorden för att respektera kroppen!
Vi kom hit för att känna och veta sanningen!
Kroppen är ingen illution!
Kroppen är själens tempel!

Charlotta 26 november, 2019 - 12:03

Tack för dina tankar.
/C

Lisbeth 30 november, 2019 - 11:33

Hej igen!
Jag undrar var alla andra flitiga människor som brukar göra kommentarer har tagit vägen?
Det är viktigt att de som har god kontakt med sitt hjärta vågar använda sin hjärna att tänka och agera klokt!
Våga ta plats är viktigt!
Vågar vara det föredöme som så oerhört mycket behövs i vår tid!
Annars ser jag en risk att de samvetslösa ges för mycket utrymme!
Tack och lov finns det många fina människor!
Det är tid för alla dessa att, verkligen tar sig själv på största möjliga allvar, och manifesterar medvetet och kärleksfullt!
Våga inspirera alla de som har tystnat av rädsla!
Marianne williamsson är en sådan fantastisk person!
Hoppas att så många som möjlig kan se detta!
https://youtu.be/WT0IVH4za0M
En annan person som gör ett fantastiskt arbete är Michael Oddane!
https://youtu.be/1qCY8_yltbc

Charlotta 30 november, 2019 - 11:39

Min erfarenhet är att för de flesta människor är personlig utveckling något man ägnar sig åt i perioder och däremellen tar vardagen över och man hamnar på sidospår. Kommentarerna på bloggen följer i allmänhet det mönstret.
/C

Mumin 19 februari, 2020 - 23:23

Hej. Detta står jag nu inför. Hur ska jag veta om det är räddslan eller kärleken som får mig att vilja åka tillbaka till Sverige ? Ja. Jag kan ärligt säga att jag älskar Sverige, men drömmer om en annan livsstil i ett varmare land. Men är rädd att ekonomiskt inte klara av det. Hur vet man om det är räddslan eller hjärtat som styr. Får inte allt att gå ihop. Känner mig så förvirrad av denna hemlängtan. Tack för en underbar blogg!!

Charlotta 20 februari, 2020 - 10:21

Hej Mumin, tack så mycket och välkommen hit! Att lära sig skilja på intuitionen och egot, kärleken och rädslan, vägledning och tankemönster är en träningssak, för de allra flesta är det mycket svårt att veta vad som är vad i början. Här är ett inlägg där jag beskriver hur man kan träna upp förmågan att lyssna till intuitionen. Ett sätt att försöka få en känsla för vad som är vad redan i nuläget kan vara att göra listor på allt som skrämmer med de olika alternativen. När det är gjort försöker du finna möjliga lösningar på alla de problem du föreställer dig så att de inte är problem längre och sedan känner du efter igen hur du ställer dig till de olika alternativen med denna nya kunskap. Det här är en övning som man kan behöva arbeta med under flera dagar eller veckor för att få ett meningsfullt resultat, det är lätt att halka ner i gamla invanda tankemönster och bara förutsätta vissa saker, men här handlar det om att försöka tänka och känna helt nytt. Lycka till!
/C

Lisbeth 30 november, 2019 - 12:06

Tack det var lugnande att höra!

Lisbeth 1 december, 2019 - 10:49

Man kan inte äta pengar men man kan inte heller äta kärlek!
Livet måste vårdas och underhållas rättvist!
Oärliga system måste göras om till ärliga system!
Roten till det onda i praktiken! Felaktigt använd makt som har byggt upp ett pyramidspel!
https://youtu.be/GPjEiQlFNmA

uffe 13 december, 2019 - 19:39

Hej vill bara inflika angående ett inlägg här.
Är ibland här och läser artiklarna.
Men kommenterar sällan eftersom jag kan ha svårt att i ord uttrycka mig tydligt
Men finner det mycket givande att läsa dom.
Det är inte alltid hjärnan finner ord till vad hjärtat vill säga.
Och då blir det bara dumt att försöka att förmedla sitt budskap (gäller mig)
För att relatera till denna artikel .

Charlotta 13 december, 2019 - 22:18

Tack för din beskrivning Uffe, det är säkert många som känner igen sig i den. Jag vet från statistiken att i förhållande till hur många som läser bloggen är det väldigt få som kommenterar och jag tror att en stor del av orsaken är att många känner precis som du. Det jag skriver om är saker som nästan alltid är känslosamma och privata och ibland också ogreppbara och svårdefinierbara. Även om man förstår och relaterar när man läser kan det vara svårt att konkretisera känslorna och tankarna i ord till en kommentar. Jag har full förståelse för detta men uppskattar att du tar upp det och beskriver din upplevelse, och som sagt jag är säker på att du är långt ifrån ensam om den.❤
/C

Uffe 14 december, 2019 - 00:21

Ja det är nog så.
Det är nog också så att det är svårt skriva om sina egna känslor.
Man har en fasad och en så kallad skyddsmur.
Kan göra att man dra sig för blottlägga sig.
För att inte visa att man inte alltid mår så bra.
Även om man är anonym utåt här.
Så känns det som ett stort steg att ta.
Ps: fortsätt skriva.
Det är nog många utöver mig som finner stöd här.
Tack för en bra blogg.

Charlotta 14 december, 2019 - 09:51

Tack för att du läser Uffe, jag fortsätter att skriva. 🙂
/C

Emma 9 mars, 2021 - 16:21

Jag har en dröm om att bli skådespelerska, att få stå på scen eller framför kameran och få förmedla känslorna från karaktären direkt till åskådarna, få de att känna så sån karaktären gör. När jag tänker på denna dröm får jag en brinnande längtan i bröstet som bara skriker efter scenen, skriker efter att få stå framför kameran och vara vem som helst när som helst.
Jag har gjort några teateruppsättningar med musik skolan, går fortfarande där (Är fortfarande ung) så jag har tid att satsa. Teater läraren har gett mig genuin beröm som hon menar, de som jobbar där tycker att jag är bra, det tycker även lite annat folk.
Men jag vet inte om jag ska satsa helt och hållet, om jag ska försöka nå min dröm eller bli realist. Men det är så jobbigt att det BRINNER i bröstet av längtan när jag inte ens vet om jag kan lyckas eller hur jag ska lyckas.
Jag vet inte hur jag ska göra för jag vill inte att hela livet går åt skogen för att jag jagade den dröm som aldrig gick att uppfylla

Charlotta 9 mars, 2021 - 16:28

Hej Emma, välkommen hit! Det är bara du som kan bestämma vad som är rätt för dig. Ta den tid du behöver för att känna efter vilken sanning som finns inuti dig själv, om detta är din rätta väg eller inte och följ sedan den intuitionen. Lycka till!
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI