Home Personlig utveckling Vem är jag?

Vem är jag?

by Charlotta

Vilka svar får du om du frågar dig själv ”Vem är jag?” Jag gissar att ditt första svar blir ditt namn, dina funktioner i familjen, som till exempel dotter, hustru, bror eller pappa, och kanske yrke, kön och ålder.

Men efter det, vad svarar du då? ”Vem är jag?”

Svaret på den fråga är större och viktigare än vad du kanske först tror, i själva verket påverkar ditt svar vartenda val du någonsin kommer att göra, och varenda tanke du någonsin kommer att tänka, och därmed hela ditt liv.

Om du skulle ändra svaret på frågan ”Vem är jag?” så skulle du samtidigt ändra på varje liten del av ditt liv. Varje tanke, varje handling och varje val skulle förändras eftersom de alla baseras på just det svaret.

Skulle du svara att du är den som är:

 • klok eller dum
 • framgångsrik eller misslyckad
 • kunnig eller okunnig
 • respekterad eller hånad
 • värdig eller ovärdig
 • älskad eller oälskad
 • strukturerad eller improviserande
 • omtyckt eller illa sedd
 • handlingskraftig eller handlingsförlamad
 • resursstark eller oförmögen
 • harmonisk eller kaotisk
 • hälsosam eller ohälsosam
 • målmedveten eller nöjd där du är

Vilka ord skulle du använda om dig själv? Vilket fack placerar de orden dig i? Vilka begränsningar lägger du på dig själv genom att placera dig i det facket? Hur påverkar de begränsningarna dina tankar? Hur påverkar de tankarna ditt liv?

Vad kan du göra om du är framgångsrik som du inte kan göra om du är misslyckad? Vilka dörrar öppnas för dig om du är omtyckt istället för illa sedd? Hur förändras dina vanor om du ser dig själv som hälsosam istället för ohälsosam? Vilket är den viktigaste frågan du kan ställa till dig själv?

Vem är jag?

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI