Home Personlig utveckling Vi är inte skapta att vara lyckliga, vi är skapta att överleva

Vi är inte skapta att vara lyckliga, vi är skapta att överleva

by Charlotta

Jag brukar skriva att känna sig lycklig är ett val man gör och inte något som man ska gå och vänta på att det ska komma av sig själv. Det finns en anledning till att det är så, vi människor är nämligen inte skapta för att vara lyckliga utan skapta för att överleva, och förmågan att överleva bygger till stor del på negativa känslor som rädsla och oro. Så sanningen är att vi tyvärr jobbar lite i uppförsbacke i vår strävan efter lycka.

Inom psykologin pratar man om grundaffekter, dvs grundläggande känslor som man anser att vi kan känna redan från väldigt unga år. Hur många dessa känslor är beror på vems teorier man följer, men oavsett så är alltid de negativa känslorna flest.

Vi har alltså fler negativa känslor på vår repertoar, negativa känslor hör ihop med viljan att fly, strida, undvika dåliga mat eller på annat sätt rädda sig själv eller sin familj, alltså överlevnad. Numera lever vi liv där vi sällan behöver fly från livshotande faror, slåss för våra liv eller riskera att dö av maten vi äter, men programmeringen att prioritera negativa känslor som en överlevnafsstrategi finns kvar.

Sannolikt är detta en av anledningarna till att många människor har närmre till negativa känslor än till positiva, och har lättare att se problem än det som är bra. Hjärnan jobbar primärt med att överleva trots att vi egentligen bara vill ha roligt och njuta av livet.

Troligtvis är alltså en del av det psykiska lidande många upplever idag samtidigt anledningen till att mänskligheten ens har överlevt så här länge. Utan den snabbkopplingen i hjärnan till vad som potentiellt kan vara farligt och vad vi bör akta oss för så hade vi kanske varit utdöda långt tidigare.

Här ser man också en viss generell skillnad mellan kvinnor och män. Män förväntades vara ute och jaga för att skaffa mat till familjen, ett nödvändigt men farligt jobb som krävde att männen tog en del risker för att få tag i något byte. Om männen hade varit alltför försiktiga så hade både de själva och familjen svultit ihjäl, alltså var det värt risken att vara dristig.

Men det gällde att vara en förnuftig risktagare, en alltför våghalsig man dog innan han hunnit föra sina gener vidare medan en alltför försiktig man kanske inte fick tillfälle att föra sina gener vidare eftersom ingen kvinna ville bilda familj med en man som inte kunde skaffa mat.

Kvinnor däremot gynnades av att vara försiktiga, att planera för framtiden och vårda de resurser de hade tillgång till i och i närheten av hemmet. Kvinnor var knutna till hemmet på grund av barn och de ägodelar man hade och var därför inte så rörliga som männen, och kunde inte heller med lätthet fly om en fara hotade.

Även om det var mannen som jagade så var det kvinnan som såg till så att bytet togs till vara och räckte så länge som möjligt, och det var kvinnan som oroade sig när förråden började sina. En kvinna som var oförsiktig och risktagande kanske inte lyckades hålla familjen vid liv under dåliga tider, eller missade hotande faror. Men en försiktig och ängslig kvinna hade större chans att överleva tillsammans med hela familjen.

Man kan inte veta med säkerhet, men detta är en förklaringsmodell som många tror på och som ger troliga skäl till varför även dagens män generellt är mer riskbenägna och dagens kvinnor generellt mer ängsliga, och också mer utsatta för stress- och ångestsjukdomar.

Att ha kunskap om varför något är som det är ändrar inte på situationen, men det gör det ofta lättare att förstå sig själv, lättare att acceptera och lättare att våga, orka och vilja försöka förändra saker som inte är bra.

Att man har vissa förutsättningar som är starkare och andra som är svagare betyder inte att de är omöjliga att ändra på, bara att det kan krävas lite mer arbete och tålamod om man vill förändra.  Det finns ju så mycket mer som påverkar hur vi mår och lever, vårt urtidsarv är långtifrån allt.

Men med stor sannolikhet utgör det en del, och det är en del som kan vara både bra och intressant att känna till för att lära sig att förstå sig själv ytterligare lite bättre.

/Charlotta

 

Powered by Calculate Your BMI