Home Hälsa Vilken livssyn väljer du?

Vilken livssyn väljer du?

by Charlotta

Mycket av det som vi tar för självklart idag sågs som en omöjlighet för bara några årtionden sedan, och det som var självklart då sågs som en omöjlighet i början på förra seklet. Hade någon pratat om den industriella revolutionen på 1500-talet hade personen förmodligen blivit utskrattad eller kanske hängd.

Utvecklingen är alltså i många fall inte förutsägbar. Även med all den samlade kunskap vi har nu så kan man med stöd av historien säga att utvecklingen med stor säkerhet kommer att överträffa våra vildaste förväntningar, och dessutom kommer det troligtvis att hända snart eftersom det går snabbare och snabbare.

Detta betyder i praktiken att vi befinner oss i en unik situation, för utvecklingen går så fort att vi under vår livstid kan förvänta oss fantastiska upptäckter och framsteg. Faktum är att det redan händer. Detta betyder också att det som var sant igår inte nödvändigtvis kommer att vara sant imorgon och att det blir allt viktigare att lyssna till sin egen inre sanning. I princip har man då två alternativ att välja mellan.

Antingen väljer man att leva med tron att livet består av det som hittills är vetenskapligt bevisat och att allt som ännu inte är bevisat inte existerar, är omöjligt, eller i alla fall högst otroligt. Detta synsätt känns för många som det säkraste alternativet men strider samtidigt mot vad historien lär oss.

Eller så väljer man att tro att så länge det inte är bevisat att något är omöjligt så finns det all anledning att tro och agera som om det vore möjligt, som om det existerar och är ett alternativ, och som om det än så länge bara är obevisat.

Jag säger inte att det ena synsättet är mer rätt än det andra, men det är min erfarenhet att det senare alternativ ger ett bra mycket roligare, intressantare och mer tillfredsställande liv.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI