Home Personlig utveckling Vill, behöver och måste

Vill, behöver och måste

by Charlotta

Jag vill ha choklad!

Jag behöver choklad!

Jag måste ha choklad!

Ofta är det mest en språklig fråga att välja hur man uttrycker sig och i exemplet ovan beskriver de olika ordvalen förmodligen inget annat än hur sugen personen i fråga är på choklad, men ska man läsa det ordagrant så uttrycker den första meningen en önskan, den i mitten ett behov och den sista ett krav. Drar man innebörden till sin spets betyder det att om personen i första meningen inte får choklad blir hon besviken, den andra personen riskerar att bli sjuk eller i alla fall att någonting kopplat till personen inte längre kan fungera optimalt om hon inte får choklad medan det kommer att hända något förskräckligt och kanske oåterkalleligt om den sista personen inte får choklad, möjligen ett dödsfall. Naturligtvis är choklad bara ett exempel och ett väldigt banalt sådant, men metoden går att applicera på alla liknande situationer, stora som små.

Vad är då vitsen med den här fördjupningen i ordens egentliga innebörd? Jo, att tänka på hur du använder dessa tre ord kan ge värdefull insikt i hur du lever ditt liv, vad som egentligen är viktigt för dig som person, hur du egentligen mår och vad som är viktigt för din hälsa, och vilka prioriteringar du gör. Med den livsstil som många av oss har idag där vi dagligen översköljs av intryck och påtryckningar från alla typer av media men också av andra människors önskemål, behov och synpunkter är det lätt att tappa bort sina egna önskemål och behov. När du frågar dig själv vad du tycker och behöver och måste ha så finns det inte alltid snabba och enkla svar utan ibland kan det krävas reflektion och eftertanke, något som tar tid och energi och som vi sällan prioriterar och därför är det lättare att inte fråga utan bara följa med strömmen.

Att ge dig själv tid till att bestämma om den aktuella frågan är något som du vill, något som du behöver eller något som du måste eller något som du kanske varken vill, behöver eller måste, kan i längden vara det som skiljer dig från en sjukskrivning för utmattningssymtom eller från att en dag vakna upp och undra vem som stal ditt liv.

/Coachen

DSC01156

Powered by Calculate Your BMI