Home Personlig utveckling Visar du vägen eller följer du bara med?

Visar du vägen eller följer du bara med?

by Charlotta

Det finns två sätt att leva sitt liv, antingen går du först och visar vägen eller så väntar du på att det ska hända något och följer med. Det ena är inte nödvändigtvis mer rätt än det andra, men det är bra att veta vilket val du har gjort så det vet vad du har att vänta dig och slipper reta upp dig eller bli frustrerad i onödan.

Om du bestämmer dig för att gå först och ta egna initiativ till hur livet ska utveckla sig så får du vara beredd på att emellanåt stöta på hinder som du måste förhålla dig till. Är det fel väg eller behöver du bara driva på lite extra under en period för att komma vidare? Det kan vara tröttsamt att alltid vara den som måste ta ställning och fatta beslut, att behöva ta reda på vad du egentligen vill, och att alltid behöva vara medveten om nuläget och vad olika beslut kommer att leda till. Belöningen är att du har bättre kontroll, att du i ett tidigt läge kan styra mot eller från saker beroende på egna önskemål och att chansen att du kommer dit du vill är betydligt större.

Om du istället bestämmer dig för att följa med så blir livet på ett sätt enklare, men samtidigt kräver det andra saker av dig. Du behöver inte fatta några beslut om vad du vill, vilka vägar du ska gå eller hur du ska ta dig an olika saker, utan du behöver bara vänta och se vad som händer och acceptera det du ställs inför. Det som kan vara svårt här är just accepterandet, för sannolikheten är stor att det sällan blir som du hade tänkt dig och att det dyker upp en hel del frustration längs vägen. I de lägena är det lätt att falla för frestelsen att bli irriterad och arg, och önska att saker var annorlunda. Men påminn dig då om att du har valt att inte styra utan att följa med och ställ in dig på att acceptera det som händer och lägga så lite energi som möjligt på det.

Hemligheten ligger alltså i accepterandet. Om du väljer att inte själv styra så behöver du acceptera livet som är, oavsett varför eller hur det är. Kan du fullt ut acceptera livet precis som det är så finner du frid och ro och då står lyckan och väntar runt hörnet. För de flesta människor är fullständigt accepterande en tuff uppgift och kvar finns då alternativet att driva ditt eget liv, att sätta dig in i saker och fatta beslut och våga riskera att ibland fatta fel beslut och behöva göra om och göra rätt. Även här spelar acceptans en stor roll, men inte så stor som i det andra scenariot. Här behöver du acceptera att du gör ditt bästa och att även om du vet vart du vill så tar det kanske tid att komma dit och ibland hjälper det inte att driva hårdare utan då måste man vänta.

Det läge som du absolut ska undvika och som bara skapar missnöje och negativitet är att bestämma dig för att följa med i livets svängar utan att själv ta ansvar och fatta beslut, men att sedan klaga på allt som händer för att det inte är vad du vill. Då har du valt de sämsta delarna från båda situationerna och det leder inte till något gott.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI