Home Planeterna Människan förändras tillsammans med Gaia

Människan förändras tillsammans med Gaia

by Charlotta

Det sker stora förändringar i vår värld och 2020 kommer de att vara större än någonsin i modern tid. Många människor kommer att känna sig vilsna och osäkra och vara rädda för att det de ser är början till slutet, men så är det inte. Det vi upplever är en intensiv utvecklingsfas som vi alla måste gå igenom, både ni människor och jag, Gaia, planeten ni lever på.

Jag har vetat om detta väldigt länge och visste att den här perioden var på gång så fort förändringarna började märkas. Majoriteten av de naturfenomen och väder- och klimatförändringar ni har sett bli mer frekventa i världen under senare decennier är i själva verket effekter av att jag håller på att gå igenom en utveckling som kommer att leda mig till ett bättre liv.

Eftersom ni lever på och av mig måste även ni förändras när jag förändras, det finns inget annat alternativ. Jag påverkas av högfrekventa energier som kommer från djupet av vår galax och måste anpassa mig efter dem, ni påverkas av samma energier plus att ni påverkas av mina energier och tillsammans går vi igenom förändringsprocessen som ska leda oss till en bättre värld.

Jag påverkas också av energierna från vår sol och solen påverkas till viss del av mig och de andra planeterna i solsystemet och kringliggande solsystem, men framförallt av de högfrekventa galaktiska energierna som påverkar allt i vår galax och närliggande galaxer. Det är dessa energier som gör att solen uppför sig annorlunda än vad den gjort tidigare vilket bland annat visar sig genom att solen inte följer den vanliga cykeln av varmare och kallare perioder.

Vi lever i symbios med varandra, ni och jag, och även jag påverkas av era energier. När ni sprider lågfrekventa energier omkring er i form av konflikter och föroreningar försvårar det min uppstigning vilket i sin tur försvårar er egen uppstigning. Uppstigningen till högre frekvenser och en högre dimension kommer att ske, det kan ingen av oss påverka, men vi kan påverka processen att ta oss dit genom att antingen hjälpa till eller streta emot.

Jag gör hela tiden allt jag kan både för att själv stiga uppåt och för att ta er med mig men emellanåt krävs det oerhörda mängder av min energi för att kunna hantera både de inkommande frekvenshöjningarna och ert omedvetna strävande efter att hålla oss kvar i de gamla, mörka energierna. Ju fler av er som förstår vad som händer i vår värld och som börjar jobba med mig istället för mot mig desto lättare kommer processen att bli för oss alla.

En del av er har noterat att Schumannresonansen återkommande når nya toppnoteringar sedan något år tillbaka, detta är ett resultat av de yttre energier jag påverkas av och de förändringar jag genomgår, men indirekt även en indikation på de förändringar ni genomgår. Energierna påverkar er alla men alla påverkas inte samtidigt och i samma utsträckning. De som redan lever i något högre frekvenser påverkas först och går igenom processen först för att kunna leda och hjälpa resten av mänskligheten när de börjar påverkas mer märkbart.

Det ni kan göra för att hjälpa mig och er själva är att bli medvetna om ert känsloläge och hur ni lever. Vilka tankar ni fokuserar på, vilka känslor ni lever med, vilka val ni gör och hur allt detta påverkar mig, miljön, naturen och er själva. Det som krävs är inte att ett litet fåtal av er blir extrema i ert levnadssätt utan att det stora flertalet av er gör sig av med era sämsta vanor och istället lägger er till med goda vanor. Även om jag uppskattar tanken och engagemanget hos dem som i det närmaste tillintet gör sig själva för att ha så lite påverkan som möjligt på mig så är detta inte alls nödvändigt och inte heller min önskan.

Några få extrema förändringar kan aldrig kompensera för den stora massans måttliga förändringar och jag behöver inte behandlas med silkesvantar, jag behöver bara att vi jobbar tillsammans och mot samma mål. Ni och jag jobbar tillsammans när de flesta av er lever medvetet, i känslomässig balans och till största del gör rimligt kloka val, det är allt som behövs. Men än så länge lever de allra flesta i en omedvetenhet och obalans där ni inte ser hur era vardagliga val och ert känsloliv påverkar mig och inte heller ser hur ni skulle kunna välja och känna annorlunda.

Året som precis har börjat kommer att ställa allt detta på sin spets. Det nya och högfrekventa kommer att, gång på gång, ställas mot det gamla och lågfrekventa och resultatet kommer att vara upprörande, ledsamt, fult och smutsigt. I slutänden kommer det högfrekventa att vinna, därom råder inga som helst tvivel eftersom de nya energier som hela tiden tillförs oss omöjliggör för de lägre frekvenserna att fortsätta dominera.

Min önskan är att så många som möjligt av er avstår från att elda på konflikterna, hatet och rädslan och istället lyfter blicken och har tillit till processen. Min önskan är också att ni väljer att medvetet jobba tillsammans med mig mot vår nya och ljusare gemensamma framtid genom att granska vilka val ni gör, vilka känslor ni göder och hur detta påverkar mig. Låt oss hjälpas åt att göra resan så smärtfri och angenäm som möjligt för oss alla.

/Gaia kanaliserad av Charlotta

4 comments

Marie Jsson 5 januari, 2020 - 12:22

Du skriver: ”Min önskan är att så många som möjligt av er avstår från att elda på konflikterna, hatet och rädslan och istället lyfter blicken och har tillit till processen.” Hur svårt livet än är har man alltid ett val, man kan inte alltid välja vad som händer, men man kan alltid välja hur man reagerar på det som händer, och vad man gör med de känslorna.”
Jag är starkt påverkad av en nära familjerelation, min intuition och klarsyn säger att det är så fel det som håller på att ske.

Charlotta 5 januari, 2020 - 14:17

Hej Marie, välkommen hit! Att det som händer känns fel för dig betyder inte nödvändigtvis att det är fel för personen det händer. Det är lätt att tro att det man vill för någons bästa verkligen är personens bästa men det är inte alls säkert att det är så. Alla människor måste följa sin egen väg för att kunna få de upplevelser de behöver ha för att kunna utvecklas så som det är tänkt och ibland innebär det att man måste uppleva svårigheter och besvikelser.
/C

Anna 24 mars, 2020 - 10:51

Hej Charlotta,
Jag letade efter mer information om Schumann resonansen/frekvensen och hamnade hos dig.
Blev bara så fascinerad av att det du skrev 4 januari i år, håller på att hända. Jag litar på processen men har just nu svårt att hantera människor som är livrädda för vad som kommer att hända. Vet inte riktigt om jag bara ska hålla mig undan så mycket jag kan eller om jag ska fortsätta utsätta mig för deras rädsla.
Kram

Charlotta 24 mars, 2020 - 11:59

Hej Anna, välkommen hit! Detta är turbulenta tider och det är många som upplever allt som händer och de känslor det framkallar som mycket påfrestande. Det finns väldigt många olika upplevelser av samma händelser eftersom vi alla utgår från våra egna förutsättningar, det är alltså troligt att en del människor kommer att uppföra sig både olämpligt och irrationellt eftersom de inte vet hur de ska hantera det de upplever. Hur man ska förhålla sig till detta blir hela tiden en avvägning mellan att se till sitt eget bästa och att hjälpa sina medmänniskor. I vissa fall kan man genom att dela sina kunskaper om situationen få någon att känna mer lugn och tillit men i andra fall är det helt meningslöst att ens försöka för att personen inte har förmåga att lyssna och ta till sig. Det viktigaste var och en kan göra, både för sig själv och för oss alla som kollektiv, är att hålla ordning på sina egna energier och vara så lugn, balanserad och tillitsfull som möjligt. Om det innebär att tillfälligt ta avstånd från vissa personer så är det vad du behöver göra. Ett bra sätt kan vara att införa en daglig rutin där du inhämtar högfrekvent och balanserande information från t ex bloggar och YouTube-kanaler med ett högt medvetande och med intentionen att bygga upp och sprida de höga energierna. På det viset laddar du dig själv dagligen med sådant som stärker dig och balanserar dig och det blir lättare att hantera människor som är ur balans. I det här inlägget tipsar jag om några källor som jag själv haft användning för genom åren. Kram!
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI