Home Relationer/Kommunikation Brukar du prata med väggen?

Brukar du prata med väggen?

by Charlotta

Ur Arkivet:

Det är en sak att önska att någon annan ska ändra på sig men det är en helt annan sak att den personen själv ska vilja ändra på sig. Hur gärna man än vill och även om det är för den andra personens bäst och med den bästa välvilja i världen så kommer det att vara som att prata med väggen tills den dag som personen i fråga själv kommer fram till att det är dags för en förändring. Man kan lirka och locka och pocka, bli arg, ledsen, hota eller smickra och det enda resultatet är ofta att personen blir mer och mer fast i sin ovilja till förändring.

Vad man ska komma ihåg är att förändring är svårt och upplevs nästan alltid som något negativt. Även om förändringen när den är genomförd innebär något konkret positivt så innebär själva förändringen nästan alltid något känslomässigt negativt. Till och med då man själv bestämmer sig för att genomföra en förändring så finns det ofta ett visst känslomässigt motstånd som gör att det känns svårt eller jobbigt, om då initiativet till förändringen dessutom kommer utifrån så är chansen att det faktiskt händer något väldigt liten.

Det man kan göra för att hjälpa en annan människa att genomföra förändringar som faktiskt är nödvändiga, kanske för hälsan eller för att livet och omständigheterna kräver det, är att ta reda på vad motståndet egentligen handlar om. Ofta är det inte det vi tror utan det ligger helt andra tankar och känslor bakom oviljan till förändring.

Det kan mycket väl vara så att inte ens personen själv vet riktigt varför förändringen känns så omöjlig, utan känslan är bara att ”det går inte” eller ”jag vill inte” eller ”det är inte värt det”. Att hitta det som utgör de verkliga hindren är nyckeln till att börja acceptera att förändringen måste ske och att så småningom också börja genomföra den.

I många fall är det småsaker som för omvärlden kan tyckas oväsentliga eller till och med löjliga som utgör hinder och ligger till grund för motsträvigheten. Att då finna vägar runt detta eller att kunna lösa dessa hinder på ett sätt som känns godtagbart för personen i fråga kan vara allt som krävs för att själva förändringen sedan ska gå relativt enkelt och smärtfritt.

Så vill du hjälpa någon i din närhet att genomföra en behövlig förändring så börja leka detektiv och lyssna på allt som sägs men också på det som inte sägs för att upptäcka vad de verkliga hindren är och vad personen behöver för att kunna eliminera dem.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI