Home Relationer/Kommunikation De nya barnen har nya krav

De nya barnen har nya krav

by Charlotta

Barnen som föds i vår tid är inte som barn var förr. De kommer in i vår värld med andra förutsättningar och andra planer än vad deras föräldrar gjorde eller vad deras föräldrars föräldrar gjorde. De är inte ens som de flesta barn var i början på seklet utan de nya barnen kommer till oss med helt nya energier, nya sätt att vara, att tänka och att känna och helt nya planer både för sin egen framtid och för allas vår gemensamma framtid. Antalet barn med de nya energierna började bli märkbart kring 2012 och sedan dess ökar antalet kontinuerligt, på några års sikt kommer det enbart att födas barn med de nya energierna.

Att relatera till dessa barn på samma sätt som vuxna relaterat till barn de senaste hundra åren vore inte bara ett misstag utan är en praktisk omöjlighet för de kommer inte att acceptera det. Detta är första generationen människor som föds med ett markant mer upphöjt sinne än vad deras föräldrageneration har, något som de med naturlig självklarhet kommer att använda till att utbilda och utveckla resten av befolkningen på ett sätt som inte tidigare skådats i modern tid. Det är dessa barn som kommer att rädda mänskligheten från sitt eget oförstånd.

De barn som kommer nu föds in i det upphöjda medvetande som resten av mänskligheten antingen strävar efter att nå upp till eller motsätter sig med all kraft. Deras sinne är förinställt på en ny medvetandegrad och deras fysiska kroppar är anpassade till de högre frekvenserna och den större mängden ljus det innebär. Det betyder att de nya barnen instinktivt känner sig som en del av hela mänskligheten, en del av naturen, planeten och kosmos och att de betraktar hela skapelsen som sina älskade bröder som de har till uppgift att beskydda. Dessa nya barn kommer att födas över hela Jorden, i alla kulturer, alla religioner, alla sociala samhällsskikt och under alla tänkbara typer av omständigheter.

Praktiskt innebär det att dessa barn kommer att visa en naturlig och mycket insiktsfull omsorg om allt levande och inte kommer att acceptera att andra inte gör detsamma. Många av de förändringar som människan under en tid har kämpat med att göra för miljön, naturen och hälsan kommer de nya barnen att på kort tid driva igenom bara genom sitt sätt att vara. De kommer att göra det omöjligt för resten av världen att inte anpassa sig efter dem.

En del av dessa krav kommer att ställas genom att barnen uppvisar, vad vi kallar, fysiska och psykiska hälsoproblem som bara kan hanteras med hjälp av naturlig och giftfri kost och en naturlig och giftfri livsstil. Andra kommer att ställa krav grundat på sitt intellekt och förvånande stora kompetens inom olika omården och genom att från mycket ung ålder utbilda sina föräldrar i vad som är rätt och fel och hur man bör leva. De nya barnen kommer också att vara mycket själsligt medvetna och stå i ständig kontakt med sitt högre jag och den multidimensionella världen, de ser detta som en naturlig del av dem själva och livet eftersom de är medvetna om sig själv både i sin nuvarande inkarnerade form och i sin eviga icke-fysiska form.

Många av de barn som föds nu är mycket gamla själar som har erfarenheter från tusentals tidigare liv på Jorden att hämta kunskap från. Skillnaden den här gången är att barnen inte startar från noll igen när de föds utan medvetet tar med sig stor del av sina tidigare minnen och kunskaper in i detta livet. Det innebär att även små barn kan bära på mycket stor kunskap om de mest fantastiska ting och det är vår uppgift att lyssna till dem och låta dem visa vägen.

Dessa gamla, visa och synnerligen erfarna själar må komma i form av små barn men deras kapacitet och målmedvetenhet ska inte underskattas. En del av deras uppgift är att föra vår civilisation snabbt framåt i sin utveckling genom att ställa höga krav på hur vi lever och hur vi uppför oss mot varandra, mot naturen, mot djuren, mot planeten och även mot oss själva. På något plan är de medvetna om denna uppgift, även om de inte kommer att kunna formulera det i ord, och genomför den med all den inlevelse och bestämdhet som bara barn kan göra.

Det kan vara utmanande att vara förälder till ett barn som är oändligt klokt och insiktsfullt men samtidigt har alla de behov av hjälp och stöd som ett barn har. Som förälder gäller det att hitta balansen mellan att visa omsorg och beskydda och att vara öppen för att lyssna och låta sig ledas, den balansen uppnår man bäst genom lika delar villkorslös kärlek och kärleksfull respekt. Ställ kloka krav och sätt rimliga gränser i förhållande till barnets ålder och förmåga men var också beredda på att revidera dessa utifrån barnets egna åsikter och argument. I varje situation är det inte givet vem av er som kommer att ha det bästa förslaget.

De nya barnen kommer att få stort inflytande i världen redan som barn. De kommer som unga vuxna att ta över nyckelpositioner i samhället och därifrån genomföra stora strukturella förändringar i linje med de nya energierna. Med sin medfödda förmåga att se världen ur ett fredligt, kärleksfullt och sammanlänkat perspektiv kommer de att förverkliga sina idéer om hur samhällen, länder och världen ska styras och hur vi ska leva tillsammans i harmoni med varandra och naturen.

/Andlig guide kanaliserad av Charlotta

22 comments

Hanna B 8 februari, 2020 - 07:52

Hej, intressant och precis vad jag också har märkt detta med barnen, och även vuxna är det en skillnad med. Arbetar med barn ibland. Kan även se och känna detta på stan, i möten och i kön i mataffären. Jag står på något sätt med en fot i den ena och en fot i det andra och skriver berättelser om livet på 1800-talet, manus. Så det blir många olika energier 🙂 Kan kännas overkligt, var är jag….ja, rörigt. Var lever jag i för värld. Är jag på fel plats? Ja, så är känslan ibland. <3

Charlotta 8 februari, 2020 - 10:36

Det är många som delar den upplevelsen just nu även om jag nog tror att de flesta inte vet varför och har svårt att sätta ord på den.
/C

Christer Ståbis 12 februari, 2020 - 01:54

Underbart ! Du levererar mer positiva nyheter än vad traditionell media gjort sedan de startade i historiens början… 😀 (Låt vara att det är en ny tid på gång nu men ändå.)
I slutet av 1900-talet fick jag reda på (genom uppstigningsarbetet) att det skulle komma s k ”regnsbågsbarn” från 2000-talet men vet inte så mycket om dem, mer än att de är mer utvecklade. Med det du skriver här så förmodar jag att de som kommer nu är än mer utvecklade (”Regnsbågsbarn 2.0″… ;D)
Fast jag har märkt på barnen under det här seklet att de är annorlunda. Det är många gånger ett helt annat ”ljus” över dem.
Jag har i mitt yrke träffat på små barn på ett ställe varje vecka och de är helt underbara ! De är verkligen som änglar ! Det bara lyser om dem !
Jag har många gånger blivit ledsen också, efteråt, över tanken att flera av dem säkert får mindre goda erfarenheter av livet och kan få det tufft. Fast med det du förmedlar här så känner jag en större tillförsikt över deras framtid. 🙂
Det där med att ta med sig tidigare minnen och kunskaper till detta livet är en sak jag tänkt en hel del på. Underbart att de får tillgång till det ! Det är något jag har blivit frustrerad över många gånger i det här livet och känts lite meningslöst – att jag inte minns… T ex så har det känts så onödigt och slöseri med tid att behöva sitta och traggla med att lära sig ett nytt språk som jag i tidigare liv har talat flytande – i flera liv !! Suck…
Jag har dock fått med mig en del och har själv upplevt att jag varit mer vuxen än mina jämnåriga när jag var barn. Dock inte språkkunskaperna… mer än känslan för språk då, den språkliga melodin eller vad det kallas. Alltså man kan ju ibland höra att det är en norsk som talar engelska eller en tysk som gör det. Det ska man inte göra om man har den rätta känslan för språkets ”melodi”. Jag kan med lätthet ”tala” italienska, ryska, japanska eller många andra språk – i fråga om melodin och kroppsspråket om jag hade kunnat orden…
Ja, ja, jag kan engelska rätt flytande i alla fall och det är gott nog det. 🙂

Charlotta 12 februari, 2020 - 10:14

Det har fötts indigobarn sedan mitten på förra seklet och därefter kristallbarn under en period, och gör väl till viss del fortfarande. Alltihop är en process där vårt medvetande gradvis ökar och barnen är av naturliga skäl de som kontinuerligt kommer in med de nya energierna. Vad jag förstår är förändringarna nu dock större än någonsin.

Jag kan inte uttala mig om SSOA eftersom jag inte känner till dem, men spontant skulle jag inte lägga allt för mycket vikt vid information som kommer från en grupp som behandlar sina medlemmar som du beskrivit och i samma andetag beskriver sig själva som andliga och till och med uppstigna. För mig kan de delarna inte samexistera. Jag vet att det finns mindre trevliga erfarenheter av lägre stående galaktiker i Jordens historia, bland annat med Zetas men också med inblandning från Orion har jag för mig. Med Zetas (de grå) vet jag att de hade kommit på helt fel spår och var mycket lågfrekventa i samband med de övergrepp som utfördes mot Jorden, sedan dess har de utvecklats och är idag högrefrekventa, kanske är det något liknande med Sirius. Samtidigt ska man komma ihåg att den multidimensionella världen inte är linjär så alla tidslinjerna finns tillgängliga alltid, beroende på vilken frkevens man själv befinner sig på kan man få kontakt med andra på liknande frekvensern så de lågfrekventa galaktikerna finns alltid tillgängliga för dem som väljer den vägen.
/C

Christer Ståbis 12 februari, 2020 - 19:58

Åhå, det var intressant med de olika barnen du nämnde. Härligt att det äntligen börjar hända stora saker nu ! Som du nämnt tidigare några gånger så kan/kommer det att bli en omställning och möda men som är värt det i slutändan. Jag kan säga att jag ser i alla fall inga problem med allt detta ! Det är klart att det blir en omställning men jag ser inga som helst nackdelar med den stora omställning som är på gång. Tvärtom så ser jag fram emot den, uttryckt med ett enda ord: Äntligen ! Jag kommer inte att sakna en sekund av allt elände och lidande vi haft här på Jorden i tusentals år ! Vad är problemet ? Att några ”is-försäljare” får ställa om sig till att börja sälja ”kylskåp” istället…?
Det är som om man satt fast med fötterna i en lerpöl, har gjort det i tre år och har kramp i benen. Sedan när hjälpen kommer svara med: ”Ja men det är drygt att lyfta på benen i 10 sekunder så jag sedan kan sträcka ut mig i soffan hela helgen med en kopp te och lyssna på Mozart…”
;D
Fast det är klart, de som kan få det svårt är väl de som idag skor sig på andras bekostnad… Ja, just det… ”Tänkte inte på det.” 😀
Angående SSOA så vill jag bara nämna några saker, för att vara korrekt, eftersom jag ändå tog upp dem och lite av mina erfarenheter av dem. Det var mycket som hände med dem. SSOA döptes om och ändrades. Det var Mila och Oa som höll i det från början. De skiljdes efter ett antal år och han dog senare. Jag kollade upp dem lite precis NU, efter 10 år och fann mycket intressant information. 2016 så dog tydligen Mila också. En annan kvinna har tagit detta med uppstigningen vidare och jag fann en sida med all relevant information jag behövde. (Länken: https://ascensionrising1.weebly.com/start-here.html) Den sista skrev rakt upp och ned vad som hände och det jag undrat över. Wow !
Jag vill säga att jag anser inte det vara något ”fuffens” med uppstigningen som sådan och mycket av det materialet som hon (Mila) kanaliserade. Hon kanaliserade mycket från naturrikena. Det var ett väldigt digert material och jag har inte hunnit (orkat) läsa igenom allt. Jag har kvar informationen men den finns också på denna nya sida. Hela problemet var dock att Mila kom på villovägar och blev själv lurad av mörka väsen. När någon påpekade något sådant så trodde hon inte på det. Det var en cirkus som hette duga. Vem blev lurad av vem…? Det var lite som en thriller där det fanns en osäkerhet om vem som blev lurad och vem som inte blev det… Fast nu, via den här siten, fick jag det bekräftat !
Hur som helst så ska vi ju gå vidare till den 5:e dimensionen så småningom och alla som vill kan arbeta för att så småningom lyckas göra en bestigning. (Troligen inte i detta livet… eller så kan det vara fullt möjligt nu !)
Det där med Sirianerna vet jag inte så mycket om mer än att de strippade Jorden på kärlek (energimässigt) och levde som ”cowboys” där borta vid Sirius. Några hade gått vidare till den 5:e dimensionen på ett felaktigt vis och jag har för mig att det var de (antagligen). Låt dock allt om Sirianerna vara osagt. Jag har för lite fakta om dem. Det borde dock gå att kolla upp så småningom, om man vill det. Det finns en hel del material från SSOA och jag tror det mesta av det är riktigt. Det står där om Annanuki bl a. Fast jag har idag inte koll på allt. Det var så väldigt mycket information. Det finns en hel del kanaliserat från naturrikena och de var intressanta. Jag har dock inte läst allt. Jag lade allt åt sidan som hade med uppstigningen att göra när det blev så turbulent och när jag inte fick vara med på en workshop.
Grundtanken (enligt SSOA) är dock att vi ska rensa all karma, för att kunna göra en uppstigning. Det var tänkt att de skulle fungera som ”map makers”, för andra människor här på Jorden, som ville jobba för sin uppstigning.
(Exakt på den länken jag lade med så hamnar man på ”Start Here” och där får man reda på vad som hände med SSOA och hur dessa nya personer tog vidare uppstigningsarbetet. Jag vill inte varken avråda eller rekommendera något om uppstigningen idag. Efter den röra som var så gick jag över till att enbart lita på min intuition i många år. Jag är dock övertygad om att det finns en god vilja från en hel del människor idag att jobba för eller med en uppstigning.)
Angående det jag skrev om ”elit” och ”uteslutning” så må det vara så att det var korrekt att alla på en workshop fick lov att vara på ”samma våglängd” för att det skulle fungera. Det vet jag inte. Så fungerade det för dem i alla fall, verkade det som. Man fick komma tillbaka och var med på workshops efter att man rensat bort det man behövde rensa bort, om man ville det. Ingen var tvungen till någonting. Vi har ju alla vår väg och för en del var det uppstigningsarbete och för en del inte.
Fast jag kände mig frustrerad och min åsikt var att det kan inte vara meningen att alla människor ska leva så. Jag ansåg (och anser exakt samma sak idag) att hela mänskligheten behöver höjas för att verkligen komma någon vart. Det hjälper ju föga om några få människor når så högt de bara kan och sitter själva på sina kamrar och mediterar om resten sitter i sandlådan och kastar grus på varandra… Fast nu verkar ju det vara på gång, det jag önskat mig, att hela mänsklighetens medvetande och energier höjs ! 🙂
Jag får se var jag hamnar i det hela nu. Jag gör så gott jag kan. Jag har dock känt ett oerhört krav på mig att utveckla mig, från olika håll, så fort jag börjat med det ”andliga”… utom de här nu då, de texter som du förmedlar. Visst, det är ”enbart” information och ingen som säger att jag måste göra si eller så. Snarare tvärtom. Fast det andliga börjar kännas lite roligt nu igen ! Det har det inte gjort på många år, p g a negativa erfarenheter (både av människor och andliga väsen).
Intressant det du sa om tidslinjerna och tillgängligheten ! Tänkte inte på det… ;D
Jag har några konkreta frågor och följdfrågor jag skulle vilja ställa till dig men jag ska ta dem under respektive passande inlägg (och några då och då för att inte överbelasta dig för mycket 🙂 ).
Tack än en gång för det du förmedlar !

Charlotta 12 februari, 2020 - 20:09

Tack för förklaringen Christer!
/C

Christer Ståbis 12 februari, 2020 - 20:01

Rättelse av felskrivning: Jag skulle skriva ”Hur som helst så ska vi ju gå vidare till den 5:e dimensionen så småningom och alla som vill kan arbeta för att så småningom lyckas göra en UPPstigning.”

Christer Ståbis 12 februari, 2020 - 22:17

Jag vill visa ett exempel på en av de gamla själar som inkarnerat nu på Jorden. En kille som idag borde vara född 2011, om jag räknat rätt. En ryss vid namn Elisey Mysin.
Garanterat en av de gamla mästarna inom musik som inkarnerat ! Jag bifogar två länkar.
Om inte Mozart själv så någon av de andra mästarna !
https://www.youtube.com/watch?v=9phP2rlGmiw (En inspelning då han var 6 år gammal.)
https://www.youtube.com/watch?v=zQQ1hCJKtFg (En färsk inspelning då han nu är 8 år gammal.)
Han började spela piano då han var 3 år gammal, spontant efter att ha hört sin syster spela sedan han låg i magen. Han sparkade med i magen när hans syster spelade, innan han föddes…
Det är så underbart att se dessa fantastiska barn. I detta fallet en superbegåvning inom musiken. Jag som är musiker-fantast tycker det är fantastiskt att se och höra en kille som denna. 🙂

Charlotta 13 februari, 2020 - 12:07

Jag har hört andra (jag tror det var bland annat Kryon) säga att många av historiens mästare inom olika områden väljer att födas in i de nya energierna nu, kanske för att de för första gången får möjlighet att ta med sig stor del av sin kunskap. Vi ska alltså inte bli förvånade över 2-3-åringar som spinner vidare på Teslas eller Einsteins resonemang, eller för den delen färdigställer Beethovens ofullbordade verk.
/C

Christer Ståbis 13 februari, 2020 - 19:17

Härligt ! 🙂 Ja, det vore trevligt att få se och höra en del ofullbordade verk färdigställas. 🙂
Wow, då kan jag nästa gång ta med mig kunskaperna från detta livet och fortsätta bestiga de fjäll jag inte hinner med i det här livet då… Ja, så jag vet vilka jag redan ”prickat av”. ;D
Jag skojar lite men faktiskt dök tanken upp vid ett tillfälle, långt innan jag upptäckte din blogg, att det kunnat vara bra om jag kom ihåg vilka jag bestigit i detta livet så jag inte behöver upp på dem i nästa, OM jag skulle vilja fortsätta med den aktiviteten. Det var bara en lek med tanken som dök upp då. Om jag kommer att göra detta är däremot en helt annan sak och inte alls så troligt. Möjligen i så fall att ta med mig kunskapen som ”kuriosa” då, för min framtida fritid eller som en ”delkunskap” i alla mina erfarenheter jag kan tänkas få med mig i så fall. (Jag vet inte om det där blev begripligt. Svårt att skriva kort och tydligt vad jag menade.)
Som kuriosa kan jag dock nämna att jag fått reda på att jag redan varit på några fjäll i ett tidigare liv, som jag bestigit nu. Min ex-sambo hade andliga förmågor och hon såg det. Det kan vara rätt häftigt om man upplever något själv där dåtid och nutid vävs samman. Jag har varit med om några sådana tillfällen och det är lite svindlande på ett häftigt sätt och kan vara väldigt känslosamt. (Jag kan inte komma på något bättre ord än ”häftigt”, även om det må låta banalt…)
Vid ett tillfälle så kände jag att jag varit på ett fjäll, där det fanns en liten gammal stuga och i den fanns det en sak som var från den tiden och som jag kände var troligt att jag höll i då också ! Wow.
Det jag förnimmer av tidigare liv är oftast det jag kallar för ”känslominnen”. Jag kan få känslor och förnimma känslan av dåtiden, då jag levde i ett tidigare liv. Det är ofta väldigt känslosamt men inte på ett plågsamt vis. Visst har det hänt att jag blivit ledsen, för jag kanske då hade något jag idag inte har (kärlek) och saknar. Fast det är ”häftigt” och svindlande när dåtid och nutid möts…

Charlotta 13 februari, 2020 - 19:38

En vanlig anledning till att man är väldigt intresserad av något i detta livet är just att man redan är bra på det för att man gjort det i många tidigare liv, så du kanske redan har bestigit alla fjäll och många berg runt om i världen. 😉
/C

Christer Ståbis 13 februari, 2020 - 21:32

Ja, just det. Det är så sant ! 🙂
Då kan jag kanske ta det lugnt på lördag, sippa på en cider och kolla på en säsong av ”Bron” istället för att åka till fjällen på en dagstur och bestiga ett fjäll…
;D (Neej, det blir en topptur, om väderprognosen håller i sig med sol. 🙂 )
Sedan kan man ju fråga sig själv, varför man gör just det – bestiger berg. Jag har faktiskt tänkt på den frågan själv. EN anledning är ju givetvis den du nämner, att jag gjort det i ett tidigare liv. Andra mer ”jordnära” anledningar är ju det där med frisk luft, en liten utmaning, frihet och allt sådant. Fast en detalj som jag funnit intressant i mitt svar är den att när jag bestiger ett fjäll så finns det ett klart mål med turen och det jag gör… När jag står på toppen så har jag nått målet och det är ingen tvekan om att jag är där. Det ger mig en tillfredsställelse. (Ja, förutom dessa jädra ”fotbollsplaner” till fjälltoppar då där jag får LETA efter den absoluta toppen ! Jag avskyr när jag kommer upp och behöver leta efter toppen ! Ha ha. :D)
Kanske är detta ett utslag av min undermedvetna önskan efter att finna mitt ”mål” här i livet… med livet… Hm. Det slår mig NU ! o_O Ja, det ligger nog en hel del i det, skulle jag tro… Tänkvärt.
Jag vill tillägga, som kuriosa, att jag nog ändå inte har bestigit alla fjäll ens. Jag gjorde en överslagräkning, väldigt grovt, en gång och kom fram till att det kanske finns en 15 000 fjäll i Sverige, Norge och Finland…!
Så du får ursäkta om jag inte skriver något i helgen, jag har en del kvar att göra… ;D Ha ha.

Annars så insåg jag när jag blev vuxen att jag i min uppväxt haft olika perioder då olika tidigare inkarnationer fått ”leva ut” lite. Jag har haft en period då jag var väldigt intresserad av medeltiden, exempelvis. Jag har gjort en ringbrynja (rustning) själv, köpt svärd, tecknat ett eget heraldiskt vapen och låtit införa det i Skandinavisk Vapenrulla, låtit göra en sigillstamp, lärt mig rida på häst m m. Borgar har jag alltid varit mycket intresserad av och jag har en full Jopa-pärm med ritningar jag gjort. Ett tydligt intresse för riddarliv, med andra ord… 🙂 Jag har sedan fått bekräftat, genom kanaliseringar och min ex-sambo, att jag levt flera liv som riddare. Även där har jag haft ”häftiga” sammanträffanden. Såsom den gången då jag hade fått reda på ett ställe där jag haft en borg i Tyskland en gång i tiden och sedan upptäckte att det vinet jag köpt och låg i kylskåpet (före innan jag fick reda på stället !) kom från exakt det stället där jag haft borgen ! Häftigt ! (Tyska, halvtorra, vita viner har för övrigt alltid varit ett av mina favoritviner.)
Den ”medeltids-perioden” varade rätt länge. Andra har varat kortare tid. Så jag började misstänka att tidigare liv kan få sin uppmärksamhet, i perioder av ens uppväxt (och liv).
Jag har även andra exempel som tydligt visar ett samband mellan tidigare liv och intressen i mitt liv men jag ska inte skriva en roman här nu. 😀

För övrigt så har jag märkt en viss cynkronicitet i det du skriver och det jag tänker eller gör. Lite lustigt att du här ovan nämner just Beethoven, som jag inte nämnt något om utan nämnde enbart Mozart en gång. För jag sitter precis NU och lyssnar på Beethoven. Jag har den senaste månaden lyssnat varje dag på Beethoven. Jag ämnar lyssna igenom HELA hans samlade verk. Just nu har jag precis lyssnat klart på den 78:e CD:n, av 100 stycken med allt Beethoven gjort… (Jag hinner även lyssna på en del annat men varje dag lyssnar jag på några CD:s med Beethoven.)
Ytterligare en ”lustighet” i det är det sammanträffande att jag för en 5 dagar sedan fick ett verk av Beethoven i mitt huvud och jag har haft det i mitt huvud sedan dess. 🙂 Det är nämnligen ”Ode ’An die Freude'” från Beethovens 9:e symfoni. Jag har nynnat och sjungit den varje dag, i fem dagar nu…
Intressant för vad betyder då den titeln ? Jo, typ ”lyrisk dikt över glädjen”. Jag har varit mycket gladare sedan jag tagit del av dina kanaliseringar. Slump ? Absolut… inte. 🙂 Någon vill väl säga mig något. Förmodligen mitt högre jag eller något sådant… 🙂 Ett uttryck från min själ, skulle jag tro. 🙂
Jag har märkt även andra detaljer med tydlig cynkronicitet eller samstämighet. Som när jag i en kommentar skrev ”Äntligen !”, som en sammanfattning till ett ord om utvecklingen som är på gång nu (eller den hjälp vi får eller liknande). Sedan läste jag någonstans du skrev just orden ”Äntligen” och ”Usch” (ej exakt ord men med den innebörden) när det var frågan om hur man skulle reagera på en möjlig kontakt med någon galaktiker… (Det finns ett par till men dessa räcker som exempel.)
Kul cynkronicitet ! 🙂

Charlotta 13 februari, 2020 - 21:47

Jag tror som du att det finns en symbolik i att du söker efter upplevelser där du når du mål och att du precis gav dig själv något att tänka på. 🙂
/C

Lisbeth 13 februari, 2020 - 16:19

Fantastiskt vackert! Tack! Underbart hoppingivande! Detta får mig att tycka att det är ännu viktigare att bevara vår vackra jord!
Jag hoppas att alla människor får upp ögonen för vad som måste transformeras i vårt samhälle för att hitta skonsammare lösningar!
Jag har hört att Atlantis gick under av 5 G strålning som välden håller på att rulla ut för fullt nu!
Har du Charlotta någon information om detta?
Min känsla har hela tiden sagt mig att vi måste välja säkrare lösningar!
Det som presenteras för oss i nyheterna är inte hela sanningen!
Jag tycker inte heller att vi vuxna passivt bara skall skall vänta och överlåta all transformation på kommande generationer!
Här följer en video som visar hur kroppen störs av högfrekventa mikrovågor som vi numera tvingas leva i!
https://www.youtube.com/watch?v=w8ATQF8omdI&feature=youtu.be

Charlotta 13 februari, 2020 - 17:15

Tack Lisbeth! Jag vet inte vad det var som orsakade Atlantis fall, det finns lite olika åsikter om det och jag har inte fått någon förstahandsinformation i ämnet. De besked jag fått om 5G är att det som alltid är olämpligt att reagera med rädsla eller andra negativa känslor och det är bättre ju mindre fokus vi lägger på det. Det upplevda hot som 5G utgör för närvarande kommer snart att vara överspelat.
/C

Christer Ståbis 13 februari, 2020 - 19:42

Lisbeth. 5G är väldigt skadligt för både människor och djur. Det finns forskare och andra intresserade som kommit fram till det. En del jobbar för fullt för att motarbeta 5G. På en del ställen har faktiskt makthavarna sagt nej eller varit försiktiga med utbyggnad av 5G. 5G bygger på en teknik som tagits fram av det amerikanska försvaret och kan användas som vapen…
Jag blev upprörd först när jag fick höra talas om allt detta med 5G men jag har sedan släppt min upprördhet. Nu när Charlotta förmedlat all denna nya information så känns det för mig som att den nya tekniken kommer att överskugga och spela ut 5G mycket snabbt. Så jag är inte ett dugg oroad över 5G nu… 🙂
Jag önskar du kunde känna det jag känner i fråga om den här nya tekniken (5D). Jag ser ENORMA möjligheter och fördelar !
Det är mycket jag inte begriper om den här världen och den andliga men jag har i alla fall en förmåga att kunna se ”ringarna på vattnet” redan innan de bildats, bara jag sett stenen som ska kastas… Alltså, jag fick en momentan insikt om denna nya tekniks potential och följdverkningar (som är oerhört positiva).
En annan sak som är fantastisk med detta nya som kommer är att det kommer inte att ske om 250 år utan NU ! 🙂
För mig är all denna information som Charlotta kanaliserat helt fantastisk och inte minst den tid vi talar om när det ska börja ske – vilket är NU.
Just detta med barnen. Det är precis vad jag väntat på ska ske, för när vi nu börjar få visa och kunniga barn över hela världen så kan det inte gå mer än att gå åt rätt håll. För vilka är det som styr i framtiden – utan förbehåll ? Jo, barnen som växer upp idag och i framtiden ! 🙂
”Tyrannerna”är ju på väg att dö ut, över hela världen, för varje dag som går så…

Lisbeth 13 februari, 2020 - 17:46

Menar du att det är fel att upplysa folk om detta och att vi inte skall försöka påverka makthavare och politiker?

Charlotta 13 februari, 2020 - 18:12

Jag menar ingenting, var och en avgör själv hur man vill förhålla sig till saker, jag återger bara de besked jag fått från mina guider.
/C

Lisbeth 13 februari, 2020 - 19:18

Om man inte vågar ta i eller se utmaningar så tror jag att att man i allra högsta grad visar prov på rädsla! Det är det jag försöker visa!
Jag håller med om att man bör vara optimistisk och ha framtidstro! Tillit och tro på realistiska mirakler är inte heller fel!
Att vara kritisk till saker som man ser är ju inte det samma som att vara rädd eller negativ!
Att uppmärksamma saker, menar jag, skapar rum för förbättring!
Varje person har ju möjlighet att bidra utifrån sina möjligheter och drömmar!
Det första steget är att observera och bevara och försöka vårda den värld som vi lever i här och nu!
Men jag tror inte man alltid måste acceptera allt som makthavare och industri bestämmer!
Så länge vi har yttrandefrihet så är det viktigt att använda den!
Jag har svårt för att se att vi måste offra vår nuvarande livsform helt och hållet! Vad är det för fel på 3 D!
Jag önskar att alla dimensioner skall leva i harmoni och lycklig utveckling. Problem är till för att lösas!
Som jag ser det så borde denna värld kunna vara lika harmonisk som högre dimensioner om vi bara hade följt vårt hjärta!
Vår planet är ju full av fantastiskt liv!

Charlotta 13 februari, 2020 - 19:43

Att vi och vår värld utvecklas och blir mer högfrekventa och därmed lämnar 3D-världen är inte ett val utan ett naturligt utvecklingssteg på samma sätt som det är ett naturligt utvecklingssteg att ett barn som lärt sig krypa överger krypandet när det kan börja gå. I ett kosmiskt perspektiv är vi fortfarande på krypstadiet och håller just på att ta steget till att kunna resa oss upp och börja gå, att stanna i utvecklingen strider mot naturlagarna.

Det finns dock en tolkning av frekvenshöjningen som säger att Jorden delas upp i gamla Jorden och nya Jorden, där den nya blir mer högfrekvent och krig, svält och miljöförstöringar osv försvinner och människan lever i harmoni, medan den gamla fortsätter vara som den är nu. Jag är inte klar över om denna uppdelning är tillfällig eller om den är bestående, men om den är bestående innebär det att de som motsätter sig frekvenshöjningen har möjlighet att stanna kvar på gamla Jorden med den livsstil som råder nu.
/C

Lisbeth 13 februari, 2020 - 21:36

Tack både till Christer och Charlotta för era uttömmande och ärliga svar!
Personligen tror jag att den högsta kärleken övervinner allt!
Det betyder för mig att ingen kommer att förloras vare sig i den gamla världen eller i den nya världen!
Förr eller senare kommer allt levande hitta hem tom de allra mest negativa!
Jag tror att mycket av det lidande både människor djur och moder jord har fått utstå beror på att vi har varit tvungna att finnas mitt i röran för att ge tid och plats till de som har haft den svåraste separationen i sina hjärtan!
Om jag har förstått det rätt så har ju de högre dimensionerna redan rensats men på Jorden finns det fortfarande en del osaliga andar!
Dock tror jag att vi får ett avgörande ingripande presis innan världens undergång!
Det som inte fungerar kommer att bytas ut! Ingen kommer vilja förstöra den nya Världen!
Den fria viljan blir dermed inget hot mot existensen!
Vi har alltså alla varit på väg för oss själva och för varandra i tiden!
Konsekvenserna av kärlekslösheten dör till slut ut, och de som inte har varit kärleksfulla kommer att sluligen välja hjärtats vägledning!
Jag tror faktisk att Gud kommer att övervinna de mörkaste själar med kärlekens oändliga kraft och ljus!

Charlotta 13 februari, 2020 - 21:45

Du har så rätt Lisbeth i att ingen någonsin kommer att gå förlorad. Allting som är en del av skapelsen är oförstörbart och evigt och oavsett vad de (vi) hittar på i inkarnerad form fortsätter de alltid att i sin renaste form att vara en del av Gud.
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI