Home Relationer/Kommunikation Den feminina energin

Den feminina energin

by Charlotta

Vad är feminin energi? Vad är typiskt för det som man i dagligt tal ofta kallar kvinnlighet? Feminin energi är något som vi alla har oavsett könstillhörighet, men vi har olika mycket av det. Precis på samma sätt som med den maskulina energin som jag skrev om i förra inlägget.

Feminin energi är perceptiv, den ser allt, uppfattar allt och känner allt. Den feminina energin är expert på det som kallas multitasking, dvs att göra många saker samtidigt, och att omgående processa ny information, egenskaper som kräver att både höger och vänster hjärnhalva är aktiva samtidigt, alltid. Detta är både en styrka och en svaghet, en styrka för den kapacitet det medför men en svaghet för att sträckan till överbelastning blir kortare.

När den feminina energin upplever något vill den dela detta med andra, oavsett om det som händer är roligt, tråkigt, ett problem eller en seger så finns ett stort behov av att dela upplevelsen och att känna samhörighet, samförstånd och som en del av något.

Den feminina energin är vårdande och förstående och grundar sig i känslor och intuition, den handlar om att vara, i motsats till den maskulina energin som handlar om att göra. Den vill känna sig eftertraktad, åtrådd, uppskattad och högaktad, och den vill låta sig vinnas av den maskulina energin.

Mm man blir sjuk eller känner sig stressad är det vanligt att man sätter man upp en fasad av den motsatta energin som en skyddsmekanism. Den feminina energin sätter då upp en fasad av maskulin energi och stoppar undan sina feminina och mer känsliga sidor till förmån för egenskaper som handlingskraft, målfokusering och problemlösning.

I en relation kan detta bli ödesdigert eftersom det då plötsligt finns två personer med dominant maskulin energi, förståelsen och kamratskapet kanske blir mer uttalat men då på bekostnad av romantik och passion eftersom skillnaden i energi är borta. Passionen uppstår mellan olikheterna i energi medan det som får en relation att fungera är likheterna i värderingar och livssyn.

De vanligaste orsakerna till att den feminina energin sätter upp ett maskulint skydd är att den känner sig otrygg, osedd eller inte känner sig förstådd. Feminin energi behöver uppmärksamhet för att må bra och frodas, den behöver bli sedd, känna sig förstådd och känna sig trygg. Saknas en eller flera av dessa i en relation är risken stor att dess framtid är oviss.

Känner sig den feminina energin inte sedd och förstådd i sin relation kan den söka sig utanför relationen för att fylla dessa behov, precis som en maskulin energi som inte känner sig uppskattad eller behövd kan göra det. Det kan ske i platoniska förhållanden utanför relationen, men det lika gärna ske i form av allt från en oskyldig flört till otrohet eller ett uppbrott.

Att förstå de feminina och maskulina energiernas natur och behov kan innebära skillnaden mellan en olycklig eller till och med kraschade relation, och en lycklig och harmonisk relation.

/Charlotta

2 comments

Biet 29 mars, 2018 - 10:16

Hej, dina perspektiv är så intressanta och kloka. Jag är en man med övervägande feminin energi (trots mitt ”maskulina” utseende och hur många uppfattar mig). Hur kan jag få balans?

I relationer, både med män och kvinnor, har jag märkt att jag lätt blir den sentimentala, den ”överdrivna ” samt att jag i relationer tagit känslomässigt ansvar för allas välmående och sett allting. Jag tror det beror på min uppväxt där jag fick ersätta modern och delvis ta hand om mina syskon eftersom min egen mamma på grund av psykisk ohälsa inte klarade, sedan var jag den pojke i syskonskaran som också var mest flickig oavsett det.

Så jag har en hård och bestämd yta ibland, absolut ingen som körs över så lätt. Det märkte i mina uppbrott från män och kvinnor är att min ständiga oro för allting infriats.
Det har också gjort mig blind för vad jag egentligen sårats av och satt gränser på fel sätt, i min senaste relation med en man faktiskt tillät honom verbalt misshandla mig och det som ingår i abusive sätt. Men där gjorde jag slut innan det gick längre.

Hur kan jag få mer balans i det här?

Charlotta 29 mars, 2018 - 11:45

Hej Biet, välkommen hit och tack för dina vänliga ord! Vad bra att du hade kraft att lämna relationen som inte var bra för dig, det visar på förmåga att sätta gränser något som jag tror är en viktig del av det du beskriver. Att vi människor påverkas av vår uppväxt är självklart, men många gånger låter vi det förflutna spela för stor roll i vår nutid. Istället för att använda tidigare svårigheter som en språngbräda framåt så låter vi dem bli begränsningar för vad som är möjligt. Du beskriver dig själv som mer feminin än maskulin och du frågar hur du ska få mer balans, betyder det att du vill vara mer maskulin? Eller är det så att det är din vana att ta socialt ansvar och skapa överdrivna känslor som du inte är nöjd med? Jag är nämligen inte så säker på att de sakerna tvunget hör ihop. Fördelningen mellan maskulin och feminin energi är i min mening något man föds med, du har alltså inte fått mer feminin energi av att du tog modersrollen i familjen när din mamma inte förmådde axla den. Däremot så har du utvecklat de förmågor den rollen kräver mer än de flesta andra män, vilket leder till att du är bra på att ta känslomässigt ansvar och därför fortsätter göra det. Att du har förmågan att ta känslomässigt ansvar för andra och se till att alla har det bra är dock inte detsamma som att du måste göra det, istället är det här ett typiskt exempel på när du bör sätta en gräns för vad som är rimligt och vad du vill ta på dig. Grundregeln är att man inte ska ta ansvar för en annan vuxen (frisk) människa för då gör man intrång i den personens livsväg. Man kan finnas där som stöd och hjälp, men ansvaret ska alltid ligga på personen själv.

Om jag förstår dig rätt så oroar du dig för att dina relationer inte ska hålla, något som brukar slå in, och du känner dig lätt sårad men utan att riktigt veta varför, stämmer det? Jag tror att det även här är en fördel att hålla isär dina tankemönster och den feminina energin eftersom de inte nödvändigtvis behöver ha med varandra att göra. Du kommer att ha lättare att skapa dig en överblick om du betraktar den feminina energin som något du är och dina tankar och handlingar som något du gör. Det du är kan du inte ändra på men det du gör har du kontroll över och kan förändra om du inte är nöjd med resultatet. Oro kan vara förödande både för relationer och för den egna hälsan och det finns mycket man kan göra för att bryta den typen av tankemönster, jag har skrivit en hel del om det på bloggen bland annat här och här. Att ta reda på vad du egentligen vill ha och behöver i en relation för att må bra och trivas är ett bra ställe att börja, kanske har du letat efter fel typ av personer tidigare? Det är alltid en stor fördel att veta vem man själv är, inte bara på ytan utan på djupet, innan man bestämmer vem man vill dela livet med, annars är det svårt att hitta rätt.

För att sammanfatta det här lite spretiga svaret så föreslår jag att du tittar på var sak för sig och satsar på att förändra de tankemönster och beteenden du inte är nöjd med. Det är fullt möjligt att göra den typen av förändringar och du är inte på något vis tvingad in i en viss livsstil eller ett visst beteende varken på grund av fördelningen mellan feminin och maskulin energi eller på grund av din uppväxt.
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI