Home Relationer/Kommunikation Hur man ger sin relation bäst förutsättningar att hålla

Hur man ger sin relation bäst förutsättningar att hålla

by Charlotta

Längtan efter en kärleksrealtion är ofta stark, ibland så stark att den överskuggar allt annat och blir det enda som känns meningsfullt. När väl partnern dyker upp och man plötsligt befinner sig i den hett eftertraktade relationen omvandlas längtan till oro över att förlora kärleken. Ibland blir oron så stark att man helt glömmer bort av att njuta av vad man har bara för att man är så rädd för att förlora det.

Oron kommer ur omsorg om relationens bästa, man vill att kärleken, tilliten och passionen ska växa och att banden ska bli starka och tåliga så att de håller för alltid. Rädslan för att det ska ta slut är förvisso ett sätt att investera tid och energi i relationen, men samtidigt är det ett förhållningssätt som skapar osäkerhet, misstänksamhet  svartsjuka och kanske även aggressioner, vilket istället leder till en olycklig relation och slutligen ett uppbrott.

Att visa sin omsorg om relationen genom att vara rädd för att den ska ta slut, att oroa sig för vad partnern gör när man är på skilda håll eller för vad partnern tänker om framtiden leder tyvärr till dystra utsikter för kärleken. Samma sak om man lägger fokus på sig själv, hur man borde vara för att vara värd sin partner, hur man tror att partnern vill att man ska se ut, hur man ska agera, vad man ska tycka om och att man på olika sätt förmodligen inte är bra nog utan behöver ändra på sig för att matcha sin partner.

Tanken bakom agerandet är det bästa, man vill göra allt man kan för att relationen ska hålla och kärleken bli så stark som möjligt, men rädslan gör att fokus hamnar på en framtid som ännu inte existerar och kanske aldrig kommer att existera samt på personliga egenskaper som egentligen inte heller existerar. Ingenting av det handlar om de två verkliga människorna i relationen just nu.

För relationens och kärlekens skull är det väldigt mycket bättre att istället fokusera på det som verkligen är. På att man har hittat varandra och valt varandra, på det man uppskattar hos varandra, de egenskaper och karaktärsdrag som får pulsen att öka och de uttryckssätt, handlingar och vanor hos den andre som gör att hjärtat ler.

Att lägga tid, energi och engagemanget på det fina som finns i relationen just nu, det man ser och uppskattar hos varandra i just den här stunden, och att visa att man älskar med tanke, ord och handling. Belöna och förstärka det som är bra i samspelet utan rädsla för hur länge det kommer att vara eller om det finns yttre hot. Det är det som får relationen att växa och bli stark.

Att lägga sin energi på den framtid man inte vill ha och på hoten man är rädd för gör relationen svagare, men lägger man istället energin på nuet och på att värdesätta det som är bra blir relationen starkare. Relationer dör sällan av hot utifrån men ofta av näringsbrist inifrån.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI