Home Relationer/Kommunikation Kommunicera mera

Kommunicera mera

by Charlotta

Känner du dig ofta missförstådd? Gör inte människor i din omgivning som du säger och som du vill? Kommer du på dig själv med att bli irriterad på människor för att det verkar som om de inte lyssnar ordentligt och istället gör som de själva vill?

I så fall kan det vara så att du behöver kommunicera mer eller bli tydligare i din kommunikation. Människor är i allmänhet inte tankeläsare, så hur gärna man än skulle önska att de förstod vissa saker av sig själv så är det inget man kan räkna med ska hända.

Förväntar man sig att någon annan ska göra vissa saker, kanske på ett visst sätt eller vid en viss tidpunkt, så behöver man tala om det. Och inte bara antyda det eller ge en diskret vink om det, utan tydligt och klart berätta vilka regler som gäller och vilka förväntningar du har.

De flesta missförstånd har sin grund i bristande kommuikation, saker som sägs otydligt eller saker som aldrig sägs alls utan som bara existerar som outtalade förväntningar.

Men räkna också med att om du ställer krav på andra så kommer de att ställa krav på dig. Beroende på vilken typ av relation det rör sig om kan du behöva kompromissa med dina regler och förväntningar, och ibland även stå tillbaka helt och låta den andra parten få sin vilja igenom.

Lyhördhet för situationen och andra människors önskningar och behov är en viktig del av kommunikation, inte bara att ensidigt sända information utan även att ta emot information.

En bra utgångspunkt när saker inte blir som man tänkt sig är att inte utgå från att någon gör fel eller motarbetar dig avsiktligt, utan istället utgå från att det är ett missförstånd som kan redas upp med en dos god kommunikation. I de allra flesta fall kommer det att stämma och problemet är ur världen.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI