Home Relationer/Kommunikation Mannens roll i samhället

Mannens roll i samhället

by Charlotta

Lyssnar man på hur många av diskussionerna går på senare år är det lätt att dra slutsatsen att allt elände i samhället är männens fel och många verkar tro att lösningen ligger i att fostra män till att bli svagare och mindre maskulina för att på så sätt oskadliggöra deras farliga sidor. Att männens inflytande är stort och att deras fysiska styrka gör att de kan ta sig friheter som de inte har rätt till går inte att förneka, men jag tror inte ett ögonblick på att lösningen ligger i att göra män mindre maskulina.

Tvärtom vill jag påstå att det förhållningssättet är en villfarelse av gigantiska mått med mycket allvarliga konsekvenser. Slutsaserna blir fel därför att grundtesen är fel och därmed faller också hela resonemanget så som det framställs idag. Problemen vi ser i samhället är inte män med för mycket maskulin energi utan ofta för lite.

Det är inte en stark maskulinitet som är problemet utan en svag maskulinitet, bland annat. Män med svag maskulin energi förlorar sitt egenvärde, de blir arga, rädda och osäkra och det tar sig uttryck i obeslutsamhet, oresonlighet, skrytsamhet, kaxighet och osunt risktagande. Det är precis de karaktärsdrag som är återkommande hos män som med sin agressivitet och brist på ansvar skapar problem för sig själv och andra.

Klicka på bilden för källa och större bild.

Listan nedanför är ett utdrag ur en nyligen publicerad artikel av Jan Emanuel Johansson. Jag har tidigare skrivit om vad den maskulina energin står för i generella termer och Johanssons lista är ett bra exempel på vad det innebär i praktiken och i vardagen.

 • En man har heder.
 • En man är lojal.
 • En man tar hand om sin familj.
 • En man super inte upp familjens pengar.
 • En man är inte full och beter sig inför sina barn.
 • En man är inte egoist.
 • En man är utifrån sina förutsättningar ett föredöme.
 • En man har förmågan att bita ihop och göra sin plikt innan han kräver sin rätt.
 • En man bär den tyngsta stenen, han pratar inte om hur den ska bäras.
 • En man gömmer sig inte bakom en dataskärm och hatar anonymt på nätet.
 • En man dömer inte andra efter hur de väljer att leva sina liv, med vem de vill leva sitt liv, hur de klär sig eller hur de röstar.
 • En man behöver inte en stat som tvingar honom ta föräldradagar, för han vill vara med sina barn. Hur dagarna delas löser han själv med sin kära.
 • En man står upp för sin rätt att vara en man med det ansvar som det faktiskt innebär.

Det denna lista representerar är stark maskulin energi; själslig styrka, värderar sitt eget liv högt, resursstyrka och handlingskraft, ansvarstagande för sig själv, självkänsla, värdighet, beslutsamhet och förnuft. Men också stark feminin energi; själslig kärlek, värderar andras liv högt, godhjärtad och generös, ansvarstagande för dem som är svaga, osjälviskhet, tålamod, uthållighet och empati.

Grunden till att lösa de problem som tillskrivs män är att förstå vilken effekt den maskulina respektive feminina energin har på mäns självbild och den roll de tar i samhället. Det optimala för att en man ska finna harmoni och balans är att han har både stark maskulin energi och stark feminin energi, med en liten övervikt av maskulin energi. För kvinnor gäller naturligtvis motsvarande, stark feminin och maskulin energi med en liten övervikt av feminin energi.

Det är inte en fråga om antingen eller utan om båda delar, för att harmoni ska kunna existera mellan könen måste också varje enskild individ befinna sig i inre harmoni. Som i de flesta andra sammanhang finns det två motstående delar som ska balansera varandra och för att göra det behöver de vara ungefär lika stora.

Maskulin energi är alltså en del av vägen ut ur många av de mansrelaterade problem samhället upplever idag – inte orsaken till dem. Vi hjälper varken kvinnor eller män genom att tro att världen blir bättre ju mindre maskulina männen blir, eller för den delen ju mindre feminina kvinnor blir. Vi behöver alla utveckla båda sidorna för att bli väl fungerande människor, både i relationen till oss själva och i relationen till varandra.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI