Home Relationer/Kommunikation Ord som förändrar livet

Ord som förändrar livet

by Charlotta

När man tänker på begrepp som kommunikation, prata eller ord så tror jag att det för de flesta ligger en underförstådd innebörd av att göra sig förstådd hos någon annan. Man kommunicerar, pratar och skriver för att dela sina tankar med andra människor.

Vad man lätt glömmer är att varje form av kommunikation alltid inkluderar en lyssnare till, man själv. Allting du säger eller skriver till någon annan, hör och läser du även själv. Det kan tyckas irrelevant eftersom den ursprungliga tanken kom från dig så då spelar det väl ingen roll att du tar in orden en gång till?

Men alla som någon gång har försökt lära sig något vet att desto fler sinnen man använder vid inlärningen desto bättre sitter kunskapen. Och om man dessutom upprepar samma typ av ord och resonemang ofta så befäster man det ännu bättre.

De ord och uttryck som vi använder i vår kommunikation med andra blir därmed samma ord och uttryck som vi sänder till oss själva, och ord och uttryck har en laddning som påverkar både vilka känslor vi känner och hur vi upplever livet. Med andra ord är det starka krafter som är i rörelse.

Problemet är att vi ofta inte är speciellt medvetna om hur vi uttrycker oss, orden väljs lite slumpmässigt och många ord används av vana eller för att de är trendiga eller för att alla andra använder dem. Resultatet av att vara oförsiktig med sina ord kan vara att man sänder budskap till sig själv som man egentligen inte vill ta emot.

Ett väldigt tydligt exempel är hur man beskriver sina känslor, hur man mår och hur man upplever sitt liv. Det är inte ovanligt att man överdriver lite lätt för att ge tyngd åt sin egen upplevelse inför andra, och kanske få mer sympatier. Men vilket budskap sänder det till en själv?

Mår man dåligt en dag så säger man kanske att man inte orkar leva längre. Känner man sig besviken på något så säger man kanske att hela livet suger. Har man tappat inspirationen på jobbet så säger man kanske att man hatar sitt jobb. Är man ledsen säger man kanske att man är förtvivlad.

Men man ska vara medveten om att de ord som man väljer för att beskriva sin upplevelse blir ens upplevelse, att man i högsta grad bidrar till att bestämma hur man känner inför olika saker genom att väja hur man beskriver dem. Orden är inte betydelselösa, de har en biokemisk effekt på kroppen och kroppen lyder signalerna.

Även i relationen med andra kan orden antingen hjälpa eller stjälpa. Vilka känslor för en annan personer tror du att du lägger grunden för om du säger ”Vi är inte överens i den här frågan.” jämfört med om du säger ”Du har fel och du ljuger!”. Din hjärna lyssnar på instruktionerna som finns i orden och kroppen reagerar på lämpligt sätt.

Om man blir medveten om att alla ord man använder i sin kommunikation i första hand tas emot av en själv och lägger grunden till de egna känslorna och den egna livsupplevelsen så tror jag att man skulle bli mer försiktig med hur man uttrycker sig. Och det i sin tur skulle sannolikt göra relationerna till andra bättre.

Det gamla talesättet att man ska ”säga vad man menar och mena vad man säger” har aldrig varit viktigare än i det här sammanhanget. Förenkla inte språket, reducera inte vokabulären till ett litet antal generella ord som får representera allt du upplever. Leta efter nyanserna i språket och använd dem, så kommer nyanserna i livet att framträda tydligare också.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI