Home Relationer/Kommunikation Vad attraheras du av?

Vad attraheras du av?

by Charlotta

Är du en person som attraheras av mjuka, känsliga män, eller blir du mer intresserad när du träffar en man som är stark och handlingskraftig? Dras du till kvinnor som är väna och moderliga, eller lockas du mer av dem som är självständiga och drivna?

Traditionellt förknippar vi ofta dessa olika egenskaper med olika könsroller, men så enkelt är det inte egentligen, för vi är alla utrustade med samtliga egenskaper, alldeles oavsett hur vi identifierar oss könsmässigt.

Alla människor har både feminina och maskulina egenskaper, vi har alla förmågan att ta den roll som krävs av oss i den situation vi befinner oss för närvarande. Men vissa roller känns mer naturliga och enkla för att de ligger närmre vår egen natur, medan andra kräver större ansträngning och upplevs som mer onaturliga.

I vardagen är denna flexibilitet till stor nytta, men i kärleksrelationer kan det faktiskt bli ett problem när energierna blir otydliga. Det som får en relation att fungera är likheterna, delade värderingar, intressen, erfarenheter och drömmar. Men det som får en relation att bli passionerad är olikheterna i energi, maskulint möter feminint.

Det är den energimässiga polariteten som får det att slå gnistor i en relation, är vi väldigt lika även där så tenderar vi att se varandra mer som kompisar än älskare. Självklart kommer det in ytterligare en faktor här, vad är det man söker?

För vissa är den sexuella delen av en relation inte så viktig, och då letar man kanske inte efter polaritet utan fokuserar mer på likheterna och vänskapen. Medan för andra är passionen helt avgörande, och att då hamna i en relation som känns som en vänskap skulle vara förödande.

Det första steget är alltså att veta vad man vill ha, om man söker passion och om man i så fall attraheras av det maskulina eller feminina. Nästa steg är att veta vem man är och vem man vill vara i en relation. Är man själv en person med starka feminina energier eller starka maskulina energier, vill man vara mest maskulin eller mest feminin i en relation?

Dras man till det maskulina och själv är en person med starka maskulina energier men ändå vill få utrymme att släppa fram sin femininitet i en relation, då gäller det att hitta någon vars maskulina energier är ännu starkare än de egna.

Dras man till det feminina och själv är en person med starka feminina energier men vill kunna ta fram sin mer maskulina sida, då behöver man hitta en person som har ännu mer utpräglade feminina energier.

Är man å andra sidan starkt maskulin och dras till det feminina, eller starkt feminin och dras till det maskulina så behöver inte energierna vara lika uttalade för man kommer ändå att uppleva polaritet.

Den energimässiga polariteten är inte beroende av arbetsfördelningen i hemmet eller vilket yrke man har och är inte på något sätt i opposition mot jämställdhet, utan det handlar om hur vi förhåller oss  till varandra på ett energiplan i relationen, vilka sidor av oss som får ta plats och som lockas fram av partnern.

Att ha koll på både sina egna energier och vilken sorts energier man behöver för att vara lycklig i en relation kan vara till god hjälp både i dejtingstadiet och för att hålla sin relation levande och tillfredsställande.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI