Home Relationer/Kommunikation Vad gör man med en dålig relation till en närstående?

Vad gör man med en dålig relation till en närstående?

by Charlotta

Att hitta ett förhållningssätt till personer som man innerst inne älskar men som man samtidigt inte drar jämt med kan vara oerhört krävande. På samma sätt kan det vara svårt när man knappt står ut med att vara i samma rum med personer som man förväntas umgås regelbundet och gärna med.

Hade dessa personer befunnit sig längre ut i vänskapskretsen så hade man förmodligen sagt upp bekantskapen för att det i längden blir för ansträngande att regelbundet behöva hantera frustrationen, irritationen och de sårande kommentarerna.

Men när det rör sig om någon närstående så är det sällan så enkelt, ofta finns flera sorts känslor närvarande på samma gång och ofta är också andra människors känslor inblandade och behöver tas hänsyn till.

Om det är en framkomlig väg så är det alltid värt att försöka prata med personen, att reda ut eventuella missförstånd och hitta någon form av gemensam grund att stå på.

Om det inte går så kan man träna sig själv på att inte triggas och ta åt sig av det som sägs och görs, att se det som att personen inte förmår bättre och därför undvika att ta strid utan istället bara låta det passera utan att lägga någon vikt vid det.

Om inte heller den metoden fungerar tillräckligt väl så kan man bli tvungen att begränsa umgänget för att inte ta för mycket känslomässig skada själv. Kanske är det bättre att skapa nya vanor och traditioner där inte alla träffas vid varje fest eller familjehögtid, och de få gånger man då ses blir det förhoppningsvis lite lättare att ha överseende och tålamod med kontroverserna.

Familj och släkt väljer man inte utan de får man som en paketlösning och dessutom tillkommer ofta ingifta släktingar under livets gång. Hur gärna man än vill att alla ska kunna umgås som i en mysig julfilm så är det inte alltid så verkligheten ser ut, och det behöver inte ens vara någons fel, det kan bara vara så att man fungerar på så olika sätt att umgänget blir för påfrestande.

I sådana lägen är det inte fel att hitta egna och okonventionella lösningar, att vara omtänksam och tillmötesgående har sin plats, men att vara rädd om sig själv och inte utsätta sig för att bli sårad gång på gång har också sin plats. Bara för att någon är familj eller släkt så behöver man inte stå ut med vad som helst och kontinuerligt acceptera att bli illa behandlad. Ditt främsta ansvar är alltid för dig själv.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI