Home Relationer/Kommunikation Vad händer med könsrollerna?

Vad händer med könsrollerna?

by Charlotta

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, även om kvinnor och män ännu inte har helt likvärdiga levnadsvillkor så har vi kommit längre på området än de flesta andra.

När det handlar om frågor som lika lön för lika arbete, samma möjligheter på arbetsmarknaden och att ta gemensamt ansvar för hem och familj så tror jag det flesta är överens om att jämlikhet är något positivt och eftersträvansvärt, men det finns fler sidor av jämlikheten.

Sidor som kanske inte alltid är så självklara hur man ska förhålla sig till eller om de är önskvärda eller kanske mest skapar förvirring.

I takt med att jämställdheten ökar blir könsrollerna otydligare, för de flesta är även detta något positivt som lämnar mer utrymmer för individen att själv finna sin plats, för andra kan det upplevas som förvirrande när det inte längre finns en tydlig mall att följa hur man ska vara för att vara en bra man eller en bra kvinna.

Myten om mannen som stark och dominant och kvinnan som sårbar och känslosam är ett arv som fortfarande påverkar oss starkt, samtidigt som den sortens liv vi lever numera lika ofta kräver att det är kvinnan som är stark och dominant och att mannen ska kunna vara sårbar och känslosam.

Oändliga möjligheter att få vara den man verkligen är och kunna bli den man innerst inne vill vara innebär också att det blir svårare att bestämma vem man egentligen är, för att inte tala om vem man egentligen vill vara. När förväntningarna blir suddiga i kanterna kan det reflekteras på den egna personen och man får svårt att veta vem man är egentligen är och om man är tillräckligt mycket.

Vem är du innerst inne, vilka värden och åsikter står du för? Vilka frågor brinner du för? Vilka av dina egenskaper och kvaliteter vill du utveckla och låta växa, och vilka vill du tona ner eller kanske förändra? Desto fler möjligheterna är desto mer vilsen och osäker kan man känna sig. Osäker på vem man är, på vilken roll man har i världen, på hur man ska vara för att vara ”rätt” och attraktiv för andra, och på hur man ska leva för att finna harmoni.

Efterhand som ramarna blir lösare och reglerna färre blir det allt viktigare att finna trygghet i sina egna svar och sina egna val. När de yttre kraven inte längre bestämmer vem eller hur man ska vara så öppnas möjligheten för att helt och hållet låta den inre rösten styra.

Laddning och passion mellan två människor kommer inte ur könsroller utan ur personliga preferenser. Det en person upplever som attraktivt finner en annan ointressant. Det som för någon är av underordnad betydelse för någon annan.

Istället för att fråga världen hur du borde vara och anpassa dig efter det, så berätta för världen hur du är och låt världen anpassa sig efter dig. Den mest attraktiva människan är inte någon som anstränger sig för att passa in i en förväntad mall, det mest attraktiva som finns är en person som känner sitt eget djup och som står trygg och genuin i sin egen identitet oavsett hur den ser ut.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI